Stichting Combo: de medewerkers voor LAKS en JOB

Geplaatst door OCO op 8 februari 2010

De jongerenverenigingen LAKS en JOB streven naar inhoudelijke inbreng van jongeren uit het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs op onderwijsbeleid. De gekozen besturen van de verenigingen LAKS en JOB bestaan uit leerlingen uit het voortgezet onderwijs (LAKS) en het mbo (JOB). De bestuurders van LAKS en JOB worden hierin ondersteund door medewerkers. Deze medewerkers zijn niet rechtstreeks in dienst bij LAKS en bij JOB maar bij de ondersteunende stichting COMBO. Het bestuur van stichting COMBO bestaat deels uit bestuurders van LAKS en JOB en deels uit externe bestuurders, in het schooljaar 2009-2010 waren de drie externe bestuurders alledrie schooldirecteur in Amsterdam.

Zie voor meer info de website van stichting Combo.