Tag: onderwijsinspectie

Onderzoek verbeteringen vrije scholen

Blogbericht van 21 maart 2008

Ouders willen Geert Groote 2 openhouden

Blogbericht van 21 maart 2008

Kwaliteit

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Wat ouders zouden moeten weten

Blogbericht van 21 december 2007

Kwaliteitsagenda VO: minder zwakke scholen

Blogbericht van 3 december 2007

Overzicht risicovolle en zeer zwakke basisscholen in 2007

Blogbericht van 29 oktober 2007

Spreiding risicovolle en zeer zwakke basisscholen in 2007

Blogbericht van 29 oktober 2007

Wat ouders zouden moeten weten

Blogbericht van 26 oktober 2007

Inspectie: As Siddieq zorgenkindje

Blogbericht van 26 september 2007

Inspectie brengt resultaten van scholen in beeld

Blogbericht van 20 september 2007

Toezicht op scholen wordt maatwerk

Blogbericht van 7 september 2007

Relatief meeste schorsingen en verwijderingen in praktijkonderwijs

Blogbericht van 6 september 2007

Falende scholen op internet

Blogbericht van 15 augustus 2007

Basisscholen presteren beter bij cito na inspectiebezoek

Blogbericht van 28 juni 2007

Rekenschap afleggen is een mentale kwestie

Blogbericht van 30 mei 2007

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Zeer zwakke scholen

Blogbericht van 29 mei 2007

Worden ouders geïnformeerd dat een school zeer zwak is?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Waar komen die zwakke scholen vandaan?

Blogbericht van 29 mei 2007

Incidenteel onderzoek

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Bestuurlijk natraject

Blogbericht van 29 mei 2007

29 mei 2007: Bijspijkeren of dichtspijkeren?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten