Tag: po

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport (oki-doc)?

Uit vraag en antwoord > OKI-doc en onderwijskundig rapport

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtambtenaar

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht basisonderwijs

Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Wat is een 10-minutengesprek?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van ervaringsgericht onderwijs (EGO)?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid basisonderwijs

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Wat is het onderwijsconcept van montessori?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van jenaplan?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Alternatieven voor eindmusical groep 8 tijdens corona

Blogbericht van 7 april 2021

Succeservaringen en teleurstellingen op sbo tijdens de lockdown

Blogbericht van 25 januari 2021

Welk kind is kwetsbaar? Naar school tijdens de lockdown

Blogbericht van 18 januari 2021

Talentendag op basisschool Nellestein in Zuidoost

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Basisschool De Schakel in Zuidoost: ‘Binnen twee jaar willen we technisch lezen en spelling weer op de kaart hebben’

Blogbericht van 5 november 2020

‘Leesvaardigheid ontwikkelt zich bij kinderen van binnenuit’

Blogbericht van 13 oktober 2020

Het ‘geef-me-niet-de-beurt-register’, Lubach en experts over de leescrisis

Blogbericht van 3 oktober 2020

Lifecoaching en huiswerkbegeleiding bij Studiezalen

Uit vraag en antwoord > Leerachterstand, bijles en huiswerkbegeleiding

Chronologisch overzicht kamerstukken en documenten over Coronavirus en onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Overzicht sluitende basisscholen Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Moet school opvang voor leerlingen regelen tijdens een staking?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Lerarenstaking woensdag 6 november gaat toch door

Blogbericht van 4 november 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

De Bonusklas in Nieuw-West voor groep 3 t/m 6 door BOOT

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Maatwerk

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

Blogbericht van 20 november 2017

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Dorpsschool in Zuidoost

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Blogbericht van 13 december 2016