Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Wat gebeurt er als een leerling de eindtoets boven verwachting maakt?

Wanneer een leerling de eindtoets bovenverwachting goed heeft gemaakt, kunnen de ouders en de leerling in gesprek gaan met de basisschool. Dit noemt men ‘heroverwegen’. De basisschool zal dan met de ouders en de leerling de uitslag van de eindtoets en alle andere gegevens van de leerling bespreken. Het kan zijn dat de basisschool besluit om een hoger advies te geven als dit mogelijk en wenselijk is. Dit noemt men ‘bijstellen’ of ‘ophogen’. Bijstellen kan alleen omhoog, nooit naar beneden.

Als het schooladvies van een leerling is bijgesteld, gaan de ouders en de leerling allereerst na of de leerling het oude basisschooladvies zal behouden, of het nieuwe. Wanneer een leerling graag onderwijs op het niveau van het nieuwe advies wilt volgen, gaan de ouders en de leerling in gesprek met de VO-school van plaatsing. Hopelijk kan de leerling hier onderwijs op het niveau van het nieuwe advies volgen. Kan dit niet omdat er geen plek is of er geen hoger niveau wordt aangeboden, dan moet de leerling op zoek naar een andere VO-school. Leerlingen met een bijgesteld basisschooladvies die willen wisselen van school, hoeven zich niet terug te trekken van de VO-school van plaatsing. Zij behouden deze plek en trekken zich terug als ze zekerheid hebben dat ze op de andere VO-school terecht kunnen. Leerlingen zonder bijgesteld basisschooladvies die willen wisselen van school, trekken zich wel eerst terug bij de VO-school van plaatsing. 

Half mei is bekend op welke scholen nog plaats is en kan er met die scholen contact worden opgenomen.

Ook gevraagd

Bij klachten over de afname eindtoets en heroverweging basisschooladvies

Als een ouder/leerling of medewerker van een PO- of VO-school denkt dat, bij afname van de eindtoets en de heroverweging van het basisschooladvies met als gevolg een onrechtvaardige behandeling van een leerling, de school zich niet aan de Kernprocedure houdt, dan kan hij een klacht of bezwaar indienen via de (klachten)regeling van de desbetreffende school of diens bestuur.

Hoe te handelen als de ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies?

Wanneer ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies is, is het van belang dat hiermee al rekening wordt gehouden bij het opstellen van de voorkeurslijst. Zet dan vooral scholen op de voorkeurslijst die ook dat hogere onderwijsniveaus aanbieden. Dan is de kans het grootste dat de leerling na een heroverwogen advies alsnog op de VO-school van plaatsing kan blijven.

Weinig gevraagd

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag van de eindtoets wordt rond half mei, na de meivakantie, bekend gemaakt.

Wat gebeurt er als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht?

Dat is jammer, maar dat verandert niets aan het basisschooladvies of de plaatsing op de VO-school.

Wanneer is de Centrale Eindtoets?

De Centrale Eindtoets is in week 16, van 15 tot en met 17 april 2020. Er zijn echter ook scholen die een andere eindtoets doen op andere dagen in april/mei.

Doen alle scholen de cito eindtoets?

Nee. Alle basisscholen doen wel een centrale eindtoets, maar dit is niet altijd de cito eindtoets.

Meer informatie over de Centrale Eindtoets vindt u op de website van het College voor Toetsen en Examens, Centrale Eindtoets PO.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.