Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Geplaatst door Sharita Lourens op 12 april 2021
Hieronder staan de veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Wat gebeurt er als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het basisschooladvies?

Wanneer een leerling op de eindtoets hoger heeft gescoord dan het basisschooladvies, dan kunnen de ouders en de leerling een gesprek aanvragen met de basisschool om te bespreken of het advies verhoogd kan worden. Dit noemt men ‘heroverwegen’. De basisschool zal dan met de ouders en de leerling de uitslag van de gemaakte eindtoets bespreken en beslist of het advies wordt opgehoogd. Dit noemt men ‘bijstellen’ of ‘ophogen’. Bijstellen kan alleen omhoog, nooit naar beneden. Als de basisschool besluit het advies niet naar boven bij te stellen, is de school verplicht dit te motiveren aan ouders en leerling (art. 42 lid 2 WPO).

Als het schooladvies van een leerling is bijgesteld, gaan de ouders en de leerling na of de leerling het oude basisschooladvies zal behouden, of het nieuwe. Wanneer een leerling graag onderwijs op het niveau van het nieuwe advies wilt volgen, gaan de ouders en de leerling in gesprek met de VO-school van plaatsing. Hopelijk kan de leerling hier onderwijs op het niveau van het nieuwe advies volgen. Kan dit niet omdat er geen plek is of er geen hoger niveau wordt aangeboden, dan moet de leerling op zoek naar een andere VO-school.

Leerlingen met een bijgesteld basisschooladvies, die willen wisselen van school, hoeven zich niet eerst terug te trekken van de VO-school van plaatsing. Zij houden hun plek en trekken zich pas terug als ze zekerheid hebben dat ze op de andere VO-school terecht kunnen. Leerlingen zonder bijgesteld basisschooladvies, die willen wisselen van school, moeten zich wel eerst terugtrekken bij de VO-school van plaatsing voordat ze een andere school mogen zoeken. 

Eind mei is bekend op welke scholen nog plaats is. Ouders en leerlingen kunnen vanaf dat moment met die scholen contact opnemen.

Ook gevraagd

Bij klachten over de afname eindtoets en heroverweging basisschooladvies

Soms bestaat het vermoeden dat er sprake is van een onrechtvaardige behandeling bij de afname van de eindtoets of de heroverweging van het basisschooladvies. Volgens de Kernprocedure 2021 (p. 31) kan zowel een ouder/leerling of medewerker van een PO- of VO-school daar iets aan doen: een klacht of bezwaar indienen via de (klachten)regeling van de desbetreffende school of diens bestuur. Het gaat hierbij niet om een in de wet geregelde bezwaarmogelijkheid, maar om een verzoek om de beslissing nogmaals te overdenken of beter te onderbouwen.

Hoe te handelen als de ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies?

Wanneer ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies, is het van belang dat hiermee al rekening wordt gehouden bij het opstellen van de voorkeurslijst. Zet dan vooral scholen op de voorkeurslijst die ook hogere onderwijsniveaus aanbieden. Dan is de kans het grootst dat de leerling na een heroverwogen advies alsnog op de VO-school van plaatsing kan blijven.

Weinig gevraagd

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag van de eindtoets is eind mei bekend.

Wat gebeurt er als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht?

Het kan voorkomen dat een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht. Dit verandert helaas niets aan het basisschooladvies of de plaatsing op de VO-school.

Wanneer is de Centrale Eindtoets?

De centrale eindtoets is van 21 tot en met 23 april 2021. Er zijn echter ook scholen die een andere eindtoets maken op andere dagen in april/mei.

Doen alle scholen de cito eindtoets?

Nee. Alle basisscholen maken wel een centrale eindtoets, maar dit is niet altijd de cito eindtoets.

Meer informatie over de Centrale Eindtoets vindt u op de website van het College voor Toetsen en Examens, Centrale Eindtoets PO.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.