Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Geplaatst door Sharita Lourens op 21 december 2020
Hieronder staan de veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Een ouder heeft nog geen e-mail ontvangen met de link naar het ouderportaal waar op 8 april 2021 de uitslag kan worden ingezien, met wie kan de ouder contact opnemen?

Wij verzoeken u eerst de ongewenste e-mail te controleren. Is het plaatsingsbericht daar niet terecht gekomen? Neem dan contact op met de Servicedesk Centrale Loting & Matching. Houd het 9-cijferige ELK-leerlingennummer bij de hand. Dit nummer staat onder andere vermeld op het definitieve aanmeldformulier van de leerling. Het e-mailadres wordt gecontroleerd en dan kan de link alsnog worden verzonden.

E: servicedesk.ouders@elkadam.nl

De leerling en zijn/haar ouders kunnen wel op 8 april 2021 na 15:30 uur bij de basisschool navragen waar de leerling is geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 8 april een brief van de VO-school waarop ze geplaatst zijn.

Hoe krijgt een leerling zijn lotnummer te weten?

De lotnummers worden onder toezicht van de notaris willekeurig toegekend aan de leerlingen door de computer op het moment dat de Centrale loting en matching plaatsvindt. De lotnummers worden dus niet vooraf bekend gemaakt. Het lotnummer van de leerling wordt, samen met de uitslag van de Centrale loting en matching, op 8 april 2021 om 15:30 uur in het ouderportaal getoond.

Wat kan een ouder doen als de gereserveerde plek op een VO-school niet naar tevredenheid is?

Op 8 april 2021 om 15:30 uur wordt de uitkomst van de Centrale loting en matching gepubliceerd. Wanneer een ouder niet tevreden is met de plek die voor de leerling is gereserveerd, zal de ouder enkele stappen moeten ondernemen om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen. Hierbij moeten ouders zich wel realiseren dat het nooit een plek hoger op de oorspronkelijke voorkeurlijst op zal leveren.

  • Ouders melden zich bij de school van plaatsing om de leerling terug te trekken (dit hoeft dus niet de school van oorspronkelijke eerste voorkeur te zijn). Dit is nodig, schrijft de OSVO, omdat de VO-school van plaatsing jou eerst moet ‘uitschrijven’ voordat je op een nieuwe VO-school ‘aangemeld’ kan worden.
  • Ouders en leerlingen oriënteren zich vervolgens op de lijst met scholen die nog plekken beschikbaar hebben en passen bij het basisschooladvies van de leerling. Hiervan wordt er opnieuw een voorkeurslijst gemaakt.
  • Ouders gaan naar de school die op de nieuwe voorkeurslijst de eerste keuze is en melden de leerling aan. Deze aanmeldprocedure is gelijk aan de eerste keer dat de leerling is aangemeld. Aanmelden kan alleen op 9, 12 en 13 april 2021.
  • Ook nu zal er opnieuw centraal geloot en gematcht worden. Op donderdag 15 april 2021 kun je om 15:30 uur in het ouderportaal zien wat je nieuwe VO-school van plaatsing is geworden.

Ook gevraagd

Wanneer is de plaatsing bekend?

Het plaatsingsbesluit is op donderdag 8 april 2021 vanaf 15:30 uur bekend. De basisschool kan ik ELK zien waar je bent geplaatst. De ouders – mits zij een e-mailadres hebben opgegeven – kunnen vanaf dat moment in het ouderportaal zien waar je bent geplaatst. De VO-scholen verzenden op deze dag ook een brief naar alle leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Leerlingen die onverhoopt niet geplaatst zijn, omdat hun voorkeurslijst niet genoeg scholen bevatte, worden geïnformeerd over welke scholen nog plek hebben en hoe ze zich opnieuw kunnen aanmelden.

Wanneer en hoe krijgen ouders toegang tot het ouderportaal?

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij de VO-school van eerste voorkeur, wordt er een aantal gegevens van de leerling en de ouder(s) gevraagd, waaronder een e-mailadres. Via dit e-mailadres ontvangen de ouders een aantal dagen voor de bekendmaking van het plaatsingsbesluit een bericht met een link naar een website: het ouderportaal. Hebben de ouders geen e-mailadres (doorgegeven), dan kan er helaas geen toegang tot het ouderportaal worden gegeven. De leerling en zijn/haar ouders kunnen dan wel op 8 april 2021 na 15:30 uur bij de basisschool navragen waar de leerling is geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 8 april 2021 een brief van de VO-school waarop ze geplaatst zijn.

Wat ziet een ouder na 8 april 2021 15:30 uur in het ouderportaal?

Op 8 april 2021 na 15:30 uur vindt de ouder in het ouderportaal een aantal relevante zaken:

  • de VO-school van plaatsing;
  • het lotnummer van de leerling in de Centrale loting en matching;
  • eventueel de reservelijst waarop de leerling staat als hij/zij lager dan de eerste keuze is geplaatst;
  • een link naar de VO-scholen die voor het corresponderende basisschooladvies nog plek hebben;
  • overige informatie (de veelgestelde vragen); en
  • de contactgegevens van de Servicedesk Centrale Loting & Matching, waar je vragen, opmerking, klachten en/of bezwaar kan stellen of maken.

Weinig gevraagd

Is er rekening gehouden met de verwachte drukte in het ouderportaal op de dag van de publicatie van de uitslag van de Centrale loting en matching?

Ja, het ouderportaal wordt zo simpel mogelijk ingericht zodat dit weinig capaciteit vereist van de digitale omgeving. Dit wordt ook vooraf getest (stresstests). De Servicedesk Centrale Loting & Matching zet extra medewerkers in om ouders te woord te staan na de publicatie van de uitslag. Toch kan de wachttijd voor ouders vlak na de publicatie langer zijn dan gebruikelijk. De Servicedesk hoopt dit zoveel mogelijk te beperken en biedt ouders ook de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Wat ziet een ouder tot 8 april 2021 15:30 uur in het ouderportaal?

De pagina is klaargezet voor de publicatie. Er is daarom tot 8 april 2021 15:30 uur dan nog weinig voor ouders (en leerlingen) te vinden. De pagina met de uitslag is nog niet zichtbaar. Wel kun je er de naam van de leerling en zijn/haar voorkeurslijst vinden.

Wanneer en hoe is de Servicedesk Centrale Loting & Matching bereikbaar?

In verband met de coronacrisis kan er in 2021 geen callcentre worden ingericht voor de Servicedesk en worden vragen voorlopig alleen afgehandeld per email. Vermeld in de e-mail altijd het ELK-leerlingnummer en uw telefoonnummer.

E: servicedesk.ouders@elkadam.nl

Wat gebeurt er na het bekendmaken van de plaatsing?

Dan volgen de kennismakingsmiddagen op de nieuwe VO-school van de leerling op 29 en 30 juni 2021. Leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging van de nieuwe VO-school. Aanwezigheid op deze kennismakingsmiddagen is belangrijk. Deze dag is de eerste echte kennismaking met de nieuwe VO-school en een leerling leert zijn/haar toekomstige klasgenootjes en de mentor kennen. Ook wordt er informatie gegeven over het eerste schooljaar. Heeft een leerling geen uitnodiging ontvangen of kan hij/zij niet? Neem dan contact op met de VO-school.

Wanneer een leerling in een profielklas is geplaatst, is het mogelijk dat de VO-school intakegesprekken organiseert om nader kennis te maken en samen te beoordelen of deze profielklas echt goed bij de leerling past.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dat is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.