Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Geplaatst door Sharita Lourens op 3 april 2020
Hieronder staan de veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school?

Tussen 2 en 13 maart 2020 melden de meeste leerlingen die naar een Amsterdamse VO-school willen zich aan. Deze leerlingen doen mee aan de Centrale Loting en Matching.

Op 3, 6 en 7 april 2020 alleen leerlingen die niet geplaatst zijn door een te korte voorkeurslijst of leerlingen die zich terugtrekken van de eerste school van plaatsing. Deze leerlingen doen mee aan de afrondingsfase waar een nieuwe voorkeurslijst voor moet worden ingeleverd.

Normaalgesproken zou van 3 tot en met 5 juni 2020 de periode zijn voor leerlingen die een heroverwogen basisschooladvies hebben of leerlingen die zich alsnog willen aanmelden voor een Amsterdamse VO-school. Deze leerlingen zouden dan meedoen aan de loting- en heroverwegingsfase. Er hoeft dan geen voorkeurslijst te worden opgesteld omdat er niet meer centraal wordt geloot. Bij overaanmelding wordt dan op de school zelf geloot. Vanwege de coronamaatregelen zijn de heroverwegingen in 2020 komen te vervallen waardoor in 2020 geen adviezen meer worden bijgesteld. Daardoor vervalt in 2020 deze geplande aanmeldperiode.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de laatste leerlingen die nog geen plek hebben vanaf 5 juni 2020 tot aan de zomervakantie zich nog kunnen aanmelden bij scholen die nog beschikbare plekken hebben voor een ‘decentrale plaatsing’. Dat wil zeggen dat niet meer centraal geloot wordt, maar dat iedere school apart laat weten of die op dat moment nog plek heeft. Waarschijnlijk kan dit in 2020 vanwege het vervallen van de heroverwegingen al na afloop van de afrondingsfase in april.

Als een leerling eerst op een VO-school buiten Amsterdam is aangemeld, maar daar niet geplaatst is of toch naar een Amsterdamse VO-school wilt, kan deze leerling zich dan nog aanmelden na de eerste aanmeldingsperiode?

Zie het antwoord hierboven.

Weinig gevraagd

Wat te doen als een leerling op 2 april 2020 niet geplaatst is of niet tevreden is met de plaatsing?

Als een leerling niet geplaatst is vanwege een te korte voorkeurslijst, dan krijgt die in de ‘afrondingsfase’ opnieuw de kans om zich aan te melden op VO-scholen die nog plek hebben. Het streven is dat elke leerling voor de meivakantie een plek krijgt aangeboden.

Ook leerlingen die ontevreden zijn met de school waarop ze geplaatst zijn mogen meedoen met de afrondingsfase, zij moeten dan wel hun huidige plaats opgeven.

Lees hieronder welke stappen een ouder dan onderneemt:

  • Stap 1: Oriënteren

De ouder bekijkt het overzicht van de scholen die nog plek hebben via de website www.voschoolkeuze020.nl. Als de ouder en de leerling nog een school willen bezichtigen, kunnen zij hiervoor met de betreffende school een afspraak maken.

  • Stap 2: Nieuwe voorkeurslijst maken

De ouder vraagt een nieuwe gepersonaliseerde voorkeurslijst op bij de basisschool met de lijst van VO-schoolkeuzes. De basisschool kan deze op dezelfde manier downloaden en printen via ELK. Deze persoonlijke voorkeurslijst is niet verplicht.

Ouders kunnen ook met de lijst van de website voschoolkeuze020.nl (onder ‘vragen’ bij stap 4) en het ELK nummer van de leerling naar de nieuwe VO-school van eerste voorkeur. Alleen de scholen die nog capaciteit hebben staan op de voorkeurslijst vermeld. OCO heeft de formuleren gebundeld in een pdf-bestand (gebruik bij printen alleen de pagina’s die nodig zijn bij het schooladvies).

  • Stap 3: Aanmelden

De ouder meldt de leerling op op vrijdag 3, maandag 6 of dinsdag 7 april 2020 aan bij de nieuwe VO-school van eerste voorkeur van de lijst met met VO-scholen. Zij nemen het BSN-nummer van de leerling, het ELK-leerlingnummer en de nieuwe voorkeurslijst mee.

  • Stap 4: Uitslag

De ouder ziet in het ouderportaal op donderdag 9 april 2020 15:30 uur de uitkomst van de afrondingsfase van de Centrale loting en matching.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.