Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Geplaatst door Sharita Lourens op 12 april 2021
Hieronder staan de veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school?

Centrale loting & matching:
Van 8 t/m 19 maart 2021 melden de leerlingen zich aan die naar een Amsterdamse VO-school willen en mee gaan doen aan de Centrale Loting en Matching. Leerlingen die naar het VSO, tussenvoorziening, praktijkonderwijs of kopklas gaan doen niet mee aan de loting.

Afrondingsfase Centrale loting & matching:
Vanaf vrijdag 9 t/m dinsdag 13 april 2021 melden leerlingen zich aan die nog niet geplaatst zijn door een te korte voorkeurslijst of die zich terugtrekken van de eerste school van plaatsing. Deze leerlingen doen mee aan de afrondingsfase waar een nieuwe voorkeurslijst voor moet worden ingeleverd.

Heroverwegingsfase en decentrale plaatsing:
Van woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni 2021 kunnen leerlingen die een heroverwogen basisschooladvies hebben zich aanmelden. Ook kunnen zich dan nog leerlingen aanmelden voor een Amsterdamse VO-school die eerst in een regio buiten Amsterdam hebben meegeloot. In juni is geen voorkeurslijst meer nodig omdat er niet meer centraal wordt geloot. Bij overaanmelding wordt dan op de school zelf geloot. De uitslag volgt dinsdag 15 juni 2021. Vanaf 15 juni 2021 tot aan de zomervakantie kan daarna nog aangemeld worden op scholen die nog plek hebben, plaatsing gebeurt dan op volgorde van aanmelding.

Als een leerling eerst op een VO-school buiten Amsterdam is aangemeld, maar daar niet geplaatst is of toch naar een Amsterdamse VO-school wil, kan deze leerling zich dan nog aanmelden na de eerste aanmeldingsperiode?

Zie het antwoord hierboven.

Weinig gevraagd

Wat te doen als een leerling nog niet geplaatst is of niet tevreden is met de plaatsing?

Als een leerling niet geplaatst is vanwege een te korte voorkeurslijst, dan krijgt die in de ‘afrondingsfase’ opnieuw de kans om zich aan te melden op VO-scholen die nog plek hebben. Het streven is dat elke leerling voor de meivakantie een plek krijgt aangeboden.

Ook leerlingen die ontevreden zijn met de school waarop ze geplaatst zijn mogen meedoen met de afrondingsfase, zij moeten dan wel hun huidige plaats opgeven. Deze leerlingen blijven wel op de reservelijst staan voor de scholen waarvoor ze uitgeloot zijn in de eerste ronde van de centrale loting & matching.

Lees hieronder welke stappen een ouder dan onderneemt:

  • Stap 1: Oriënteren

De ouder bekijkt het overzicht van de scholen die nog plek hebben via de website www.voschoolkeuze020.nl

  • Stap 2: Nieuwe voorkeurslijst maken

Je ouders loggen in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met jullie bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Je ouders vinden hier een invulhulp met informatie hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn). Alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. Je kunt hier opnieuw een voorkeurslijst invullen.

OCO heeft de formuleren gebundeld in een pdf-bestand (gebruik bij printen alleen de pagina die nodig is bij het schooladvies).

  • Stap 3: Aanmelden

Je ouders melden je digitaal aan tussen vanaf vrijdag 9 april tot en met dinsdag 13 april 2021 aan bij de school van nieuwe eerste voorkeur.

  • Stap 4: Uitslag afrondingsfase

Om 15:30 uur op donderdagmiddag 15 april 2021 zal de uitslag van de tweede ronde van de Centrale Loting & Matching gepubliceerd worden in het ouderportaal.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs voschoolkeuze020.nl