Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden

Geplaatst door Sharita Lourens op 21 december 2020
Hieronder staan de veelgestelde vragen over het opstellen van de voorkeurslijst en de aanmelding. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Ook gevraagd

Weinig gevraagd

Veel gevraagd

Hoeveel scholen moeten er op de voorkeurslijst staan?

De Amsterdamse VO-scholen hebben met elkaar afgesproken dat alle leerlingen die een lange lijst met VO-scholen inleveren, een plaatsingsaanbod van een VO-school van hun voorkeurslijst ontvangen. Dit wordt ‘plaatsingsgarantie’ genoemd. Hoe lang een voorkeurslijst moet zijn om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod, verschilt per basisschooladvies. Hieronder staat per basisschooladvies hoe lang de voorkeurslijst moet zijn:

 • Leerlingen die naar praktijkonderwijs, VSO of tussenvoorziening gaan, hoeven geen voorkeurslijst te maken. In dat geval meld je je aan bij de school waar je het liefst naartoe wilt;
 • Leerlingen met een vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k advies: vier scholen;
 • Leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/havo advies: zes scholen;
 • Leerlingen met een havo, havo/vwo of vwo advies: twaalf scholen.

Hoe meldt een leerling zonder persoonlijk aanmeldformulier met voorkeurslijst zich aan voor het Amsterdamse?

Een zogenoemde ‘buitenleerling’ is een leerling die niet (in ELK) is geregistreerd als potentiële leerling voor het Amsterdamse VO. Dit komt omdat de leerling niet van een Amsterdamse basisschool komt of van een basisschool in de regio die ook in het Electronisch Loket Kernprocedure (ELK) werkt.

In verband met de coronacrisis is de aanmeldingsprocedure dit jaar volledig digitaal. Voor buitenleerlingen is er een aparte route. Buitenleerlingen melden zich namelijk eerst aan door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende leerlinggegevens:

 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Advies
 • E-mailadres ouder.

Op het e-mailadres wat je doorgeeft, ontvang je dan een e-mail met daarin een link om een account aan te maken voor het ouderportaal van het Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK). Je volgt vervolgens verder de stappen die zijn opgenomen in de volgende brief. De school van eerste voorkeur neemt contact met je op om de aanmelding verder in orde te maken.

Net als alle andere leerlingen kunnen buitenleerlingen in het ouderportaal zien waar zij op 8 april 2021 zijn geplaatst, tenzij de voorkeurslijst te kort was en de leerling niet geplaatst kon worden.

Wanneer en hoe kan een leerling aanspraak maken op de hardheidsclausule?

Afgesproken is dat maximaal 2% van de leerlingen op een VO-school mag worden geplaatst met de hardheidsclausule. Dit mag op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, gezondheidssituatie en/of thuissituatie. Verder zijn er over de hardheidsclausule geen gezamenlijke criteria door de VO-scholen opgeschreven. VO-scholen bepalen zelf of ze een verzoek tot directe plaatsing via de hardheidsclausule terecht vinden en dus of ze wel/niet de betreffende leerling direct plaatsen.

Als iemand aanspraak op de hardheidsclausule wil maken, dan kan dat door een verzoek (met onderbouwing uiteraard) te doen bij de VO-school (van eerste voorkeur). Het gaat om het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) tot plaatsing op een specifieke VO-school. Deze behandelt dit en koppelt terug of ze aan dit verzoek kunnen voldoen. Als een leerling geen directe plaatsing via de hardheidsclausule heeft voor het einde van de aanmeldperiode (19 maart 2021), moet de leerling zich gewoon aanmelden met voorkeurslijst.

Wanneer de VO-scholen de hardheidsclausule verzoeken behandelen en eventueel toekennen, is aan de school zelf. Vraag hiernaar bij de betreffende VO-school.

Ook gevraagd

Wanneer moeten leerlingen zich aanmelden?

Wanneer je dat moet doen, hangt van de schoolsoort af:

 • VSO of Kopklas:
  Als je een advies voor VSO of Kopklas hebt, kun je je aanmelden van 1 oktober 2020 tot en met 12 februari 2021. De basisschool meldt de leerling hiervoor aan. Kijk op de schoolpagina van de VSO-school voor de precieze aanmeldingsprocedure. Het aanmeldingsformulier voor de Kopklas kan uiterlijk 12 februari 2021 gemaild worden naar info@kopklasamsterdam.nl.
 • Praktijkonderwijs of een tussenvoorziening:
  Als je een advies voor praktijkonderwijs of een tussenvoorziening hebt, kun je je aanmelden  tot en met 12 februari 2021.
 • Vakschool:
  Als je naar een vakschool wilt, meld je je aan bij deze VO-scholen om uiterlijk 6 maart 2020 een intake te doen. Dit geldt ook voor profielklassen met voorselectie (LOOT en DAMU). Als de uitslag van de intake positief is, kun je je aanmelden van 8 maart tot en met 19 maart 2021. Ook als een leerling deze vakschool niet op de eerste plaats op de voorkeurslijst wil zetten, zal de leerling de intake moeten doen met een positief gevolg. Als een intake positief is, registreert de vakschool dit in ELK. Hierdoor verschijnt voor die leerling de vakschool op de keuzelijst. Een positieve intake betekent niet dat een leerling geplaatst is op een vakschool.

  Let op!
  Dit jaar zien de vakscholen Media College en Hubertus & Berkhoff af van een voorselectie. Beide scholen staan dan ook direct op de voorkeurslijst. Alleen voor IVKO kunstschool geldt dit jaar de voorselectie.

 • Alle andere leerlingen:
  De aanmeldingsperiode voor alle andere leerlingen is van 8 maart tot en met 19 maart 2021.

Heeft het wel zin om een heel populaire VO-school bovenaan de voorkeurslijst te zetten?

Ja, dat heeft zeker zin, want er is altijd een kans. Als je lotnummer aan de beurt is wordt gekeken of er plaats is op de VO-school die bij jou op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Is er geen plek meer, dan wordt gekeken of de VO-school op nummer 2 van je voorkeurslijst plaats heeft, enzovoort. Je lotnummer wordt willekeurig geselecteerd, waardoor iedereen gelijke kansen heeft. Ook voor een plek op heel populaire VO-scholen.

Hoe meldt een leerling zich aan?

In verband met de coronacrisis is de aanmeldingsprocedure dit jaar volledig digitaal. Je hoeft niet naar de school van eerste voorkeur om je daar persoonlijk aan te melden. Je ontvangt op uiterlijk 8 maart 2021 via je basisschool een e-mail van ELK. Daarmee kun je een account aanmaken voor de aanmelding voor de Centrale Loting en Matching. Daarna volg je de aanwijzingen van het systeem. In deze brief, die ook naar alle leerlingen van groep 8 is gestuurd, lees je hoe je in zes stappen aanmeldt. Als het voor jou niet mogelijk is om je digitaal aan te melden, kan je contact opnemen met je leerkracht. Hij of zij kan je dan verder helpen. 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn voorkeurslijst juist is ingevoerd in de computer waarmee de Centrale loting en matching plaatsvindt?

Elke VO-school moet een leerling en zijn/haar ouder(s) een kopie van de aanmelding (met eventuele voorrang) en de voorkeurslijst geven. De leerling controleert met zijn/haar ouder(s) dus meteen of alles goed in de computer staat. De kopie wordt door de ouder(s) ondertekend. Dit geldt als bewijs van de aanmelding en de VO-school bewaart een exemplaar in de administratie.

Lees meer hierover in het artikel Gooi maar in de brievenbus.

Wat kan ik doen als ik te laat ben met aanmelden?

Wanneer een leerling op 8 april 2021 geen plaatsingsaanbod kan worden gedaan omdat de leerling zich te laat heeft aangemeld, dan doet de leerling niet mee aan de eerste lotingsronde. Wel krijgt de leerling tijdens de afrondingsfase de mogelijkheid om (opnieuw) een voorkeurslijst op te stellen met VO-scholen die nog plek hebben.

In de eerste week na de uitslag van de eerste ronde van de Centrale loting & matching geven de VO-scholen met beschikbare plekken extra voorlichting en stellen ouders en leerlingen een voorkeurslijst op. Het advies is om deze lijst zo lang mogelijk te maken. Leerlingen melden zich met hun voorkeurslijst aan op de nieuwe VO-school van eerste voorkeur. De aanmelding voor de afrondingsfase vindt plaats op vrijdag 9, maandag 12 of dinsdag 13 april 2021.

Uiterlijk 15 april 2021 krijgen deze leerlingen een nieuw bericht van plaatsing.

Weinig gevraagd

Hoe krijgt een leerling een aanmeldformulier met voorkeurslijst met scholen om te selecteren?

Je ontvangt op uiterlijk 8 maart 2021 via je basisschool een e-mail van ELK. Daarmee kun je een account aanmaken voor de aanmelding voor de Centrale Loting en Matching. Het invullen van het aanmeldingsformulier wijst zich vanzelf. Je krijgt hiervoor aanwijzingen van het systeem. In deze brief, die ook naar alle leerlingen van groep 8 is gestuurd, lees je hoe je in zes stappen aanmeldt.

Kan een leerling een Amstelveense school op de voorkeurslijst zetten?

Alleen het Phanta Rei doet mee aan de Centrale loting en matching van Amsterdam en kan op de voorkeurslijst worden geplaatst. Andere Amstelveense scholen doen niet mee aan de Amsterdamse Centrale loting en matching. Die staan daarom niet op de voorkeurslijsten. Voor informatie over scholen buiten Amsterdam kunnen ouders en leerlingen kijken op de scholenzoeker op deze website (met filter ingesteld op ‘Buiten Amsterdam’) of op scholenopdekaart.nl.

Maken scholen het aantal aanmeldingen gedurende de aanmeldingsperiode bekend?

Voor leerlingen is het altijd optimaal om op de lijst de scholen in volgorde van echte voorkeur te zetten ongeacht hoeveel andere leerlingen zich al bij die school ingeschreven hebben. Het bijhouden van het aantal eerste voorkeuren van leerlingen kan misleidend zijn voor leerlingen die niet alle details van het lotings- en matchingsysteem kennen. Ook op scholen waar het aantal eerste voorkeuren kleiner is dan het aantal plekken kan geloot worden. Uitgelote leerlingen van andere scholen die de betreffende school als tweede, derde etc. voorkeur hebben en een hoger lotnummer hebben dan een leerling die de betreffende school als eerste voorkeur heeft, worden namelijk eerder geplaatst. Het al ingeschreven aantal leerlingen is dus niet informatief voor het maken van de keuze, maar kan wel tot misverstanden leiden voor leerlingen die zich zeker achten van een plek op de school van eerste voorkeur.

Voor welke scholen moeten leerlingen zich eerder aanmelden?

Leerlingen met een advies praktijkonderwijs, VSO, kopklas of een tussenvoorziening (zie p. 30-31 van de Keuzegids VO 2020) melden zich eerder aan.

Leerlingen die naar een vakschool willen (Hubertus & Berkhoff, het Mediacollege of de IVKO), melden zich al voor de voorjaarsvakantie bij deze scholen om een intake te doen. De officiële aanmelding voor de vakscholen is van 8 maart tot en met 19 maart 2021.

Wat is een voorkeurslijst?

Een voorkeurslijst is een lijst met Amsterdamse VO-scholen in volgorde van voorkeur. De VO-school waar een leerling het liefst heen wilt, staat op de eerste plaats. De VO-school waar de leerling daarna heen zou willen op de tweede plaats, etc. Om de lijst op te stellen, gebruiken leerlingen de keuzelijst van VO-scholen die zij van de basisschool hebben gekregen. Bij de Centrale loting en matching worden deze lijsten gebruikt om leerlingen zo hoog mogelijk op hun voorkeurslijst te plaatsen. Op volgorde van het lotnummer van de leerlingen worden de lijsten afgewerkt.

Hoe kan ik een vakschool of een profielklas met voorselectie van LOOT en DAMU op mijn voorkeurslijst zetten?

Dit jaar zien de vakscholen Media College en Hubertus & Berkhoff  af van een voorselectie. Beide scholen staan dan ook direct op de voorkeurslijst. Alleen voor IVKO kunstschool geldt dit jaar de voorselectie. Deze school verschijnt pas op de voorkeurslijst van de leerling als het in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure) heeft aangegeven dat een leerling toelaatbaar is voor de school. Leerlingen die naar een vakschool willen of naar een profielklas met voorselectie (LOOT en DAMU) melden zich bij deze scholen om een intake te doen. Daarbij beoordelen de VO-school en jijzelf of het onderwijs van die school bij je past. Ook als je deze VO-school niet op de eerste plaats van de voorkeurslijst wilt zetten, is een intake nodig.

Is de voorkeurslijst al uitgedeeld voor een positieve intake, dan staat de vakschool (nog) niet op de lijst. Uiterlijk 6 maart 2021 hebben al deze intakes plaatsgevonden, dus dan weet je of je de vakschool op je voorkeurslijst mag zetten. De basisschool kan dan opnieuw een voorkeurslijst printen, waarop nu wel de betreffende vakschool staat, en aan de leerling overhandigen. De officiële aanmelding voor de vakscholen is van 8 maart tot en met 19 maart 2021.

Let op: als na de intake blijkt dat de VO-school bij je past, betekent dat niet dat je recht hebt op een plek. Wanneer er meer leerlingen zijn dan dat er plaats is op een school, zullen de plekken door de Centrale loting en matching worden verdeeld.

Wat moet ik doen als er een fout in de gegevens van mijn kind in het systeem staat?

De basisschool kan de gegevens van de leerlingen aanpassen in ELK. Wanneer er administratieve fouten (zoals naam en adres) of inhoudelijke onjuistheden in het schooladvies, ouderportaal of het oki-doc staan, kun je terecht bij de basisschool. De ELK-helpdesk en de gemeente Amsterdam kunnen deze gegevens, wegens privacy redenen, niet inzien of aanpassen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.