Veelgestelde vragen over de reservelijst

Geplaatst door Oona van der Linde op 21 december 2020
Hieronder staan veelgestelde vragen over de reservelijsten. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Hoe werken de reservelijsten?

Sommige VO-scholen hebben tijdens de Centrale loting en matching onvoldoende capaciteit om alle leerlingen die erheen willen een plek te geven. Deze scholen stellen een reservelijst op voor de uitgelote leerlingen. Dat kan een leerling zijn die de school als eerste voorkeur had, het kan ook een leerling zijn die de school bijvoorbeeld als zevende voorkeur had.

In het verleden hadden leerlingen met sterke lotnummers eigenlijk ‘dubbel’ geluk, zowel een grote kans om hoog op hun voorkeurslijst te komen en dan ook nog een grote kans om door te schuiven vanaf de reservelijst. Leerlingen met slechte lotnummers hadden in het verleden dubbel pech. Om leerlingen met slechte lotnummers die heel laag op hun voorkeurslijst geplaatst zijn meer kans te geven is de volgorde van de reservelijsten ‘omgedraaid’. Wanneer er een plek vrij komt wordt deze ‘omgekeerde volgorde’ van de lotnummers aangehouden.

Als een leerling lager op de voorkeurslijst is geplaatst dan de eerste voorkeur, staat de leerling dan op een reservelijst van de andere VO-scholen?

Ja, voor alle VO-scholen waar is geloot voor de beschikbare plekken wordt een reservelijst opgebouwd. Elke leerling die lager dan de eerste voorkeur is geplaatst, staat op de reservelijst van de scholen die hoger op de voorkeurslijst stonden dan de VO-school van plaatsing.

Waar worden de reservelijsten gepubliceerd?

De reservelijsten worden op 8 april 2021 om 15:30 in het ouderportaal gepubliceerd. Zie het artikel Belangrijke data bij de overstap naar het VO in schooljaar 2020/2021 voor meer details. In het ouderportaal kun je gelijk met de uitslag je positie op de reservelijst zien. De leerlingen behouden hun lotnummer.

Wat gebeurt er als er een plek vrijkomt?

De reservelijst treedt in werking wanneer een plek vrijkomt door een verhuizing, wanneer een leerling zich terugtrekt of wanneer een VO-school een leerling toch niet kan plaatsen vanwege een speciale ondersteuningsbehoefte (passend onderwijs). Ook kan een plek vrijkomen doordat een leerling op de gewenste school zelf is doorgeschoven via de reservelijst naar een andere school.

Als er een plekje vrijkomt op een VO-school waar je bovenaan de reservelijst staat, dan neemt die school contact met je op. Je krijgt dan de vraag of je gebruik wilt maken van die plek. Het is dan aan jou en je ouders om te beslissen of je alsnog naar die andere school wil.

Kan ik zien of mijn kind al aan het opschuiven is op de reservelijst?

Nee, de VO-scholen houden de aan- en afmeldingen van leerlingen bij. De reservelijsten zullen ook periodiek wijzigen als er leerlingen verschuiven van de ene naar de andere school. Neem contact op met de VO-school voor een update over de plekken op de reservelijst.

Behouden leerlingen die meedoen aan de afrondingsfase hun positie op de reservelijst?

Leerlingen die in de eerste lotingsronde een plek aangeboden krijgen en hier geen gebruik van willen maken, geven bij deelname aan de afrondingsfase deze plek op. Ouders of verzorgers bevestigen schriftelijk dat zij afstand doen van de aangeboden plek op de desbetreffende VO-school. De leerlingen behouden na de tweede lotingsronde hun positie op de reservelijst van de VO-scholen waar zij tijdens de eerste ronde niet geplaatst konden worden.

Wat gebeurt er met de reservelijst wanneer het basisschooladvies bij de heroverweging wordt opgehoogd?

Als het basisschooladvies wordt bijgesteld, kijkt de VO-school samen met de ouders en de leerling naar de mogelijkheden om de leerling in een klas binnen dezelfde school te plaatsen. Wanneer dit mogelijk is, gaat deze leerling voor op de reservelijst van de VO-school. Het kan voorkomen dat een vrijgekomen plek vervuld wordt door een leerling die niet op de reservelijst staat.

Hoe lang blijven de reservelijsten geldig?

De lijsten vervallen na de laatste schooldag van het schooljaar 2020-2021.