Vierde Amsterdamse kopklas

Geplaatst door OCO op 31 juli 2007

De kopklas is een extra jaar onderwijs voor leerlingen die aan het eind van groep 8 nog achterstanden hebben bij Nederlandse taal. Door deze achterstanden kunnen ze het voortgezet onderwijs nog niet volgen op havo- of vwo-niveau, terwijl ze daar wel de capaciteiten, de inzet en de motivatie voor hebben. Een kopklasjaar waarin veel aandacht wordt besteed aan Nederlands (80% van de lestijd) zorgt ervoor dat leerlingen een betere start maken op een school voor HAVO of VWO.

Amsterdam kent al sinds een aantal jaren het fenomeen kopklas. Deze is zo succesvol dat in het komend schooljaar een vierde kopklas van start gaat. Onlangs is een nieuwe brochure verschenen.

Meer informatie is te vinden op de website: www.kopklasamsterdam.nl