Vmbo-lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, ondergebracht bij een vmbo-school.
Het leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma kunnen halen. De school krijgt extra geld voor de ondersteuning van deze leerlingen.

Leerlingen worden toegelaten tot het leerwegondersteunend onderwijs als daarvoor een indicatie is afgegeven door de Regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (Rvc-vo). Deze commissie hanteert landelijk vastgestelde normen, zoals IQ, onderwijsachterstand en sociaal-emotionele problematiek.