Wat is een voorschool (VVE)?

De voorschool en het voorschoolprogramma moeten voorkomen dat kinderen met een onderwijsachterstand (meestal taalachterstand) aan groep 3 van de basisschool beginnen. De voorschool is een samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Op de voorschool krijgen kinderen op een speelse manier extra les in de Nederlandse taal. Ook is er aandacht voor opvoedingsondersteuning aan de ouders.

De meer officiële naam voor de voorschool is ‘voor- en vroegschoolse educatie’, afgekort: VVE.