Waar gaan leerlingen na het Transferium naar toe?

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 februari 2016
De werkwijze voor de Transferia in Amsterdam is vervangen door het werken met Toptrajecten met ingang van schooljaar 2018-2019. Ook het STOP project is hierdoor vervangen. De informatie in dit artikel is dus niet meer actueel. Over de Toptrajecten lees je hier meer.

In principe stromen leerlingen na zes maanden Transferium weer uit naar regulier voortgezet onderwijs. Naar hun eigen school of naar een andere. Sommige leerlingen stromen uit haar het mbo of naar een school voor speciaal onderwijs.

Het Transferium

Het Transferium is een plek voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De reguliere school voor voortgezet onderwijs kan deze ondersteuning niet bieden. In Amsterdam zijn vier Transferia.

Uitstroom

In principe stromen leerlingen na zes maanden Transferium uit. Terugkeer naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs is het doel. Sommige leerlingen stromen uit naar het mbo of naar een school voor speciaal onderwijs. Het Onderwijsschakelloket zoekt in samenspraak met leerling en ouders naar een school die goed bij de leerling past. Dit kan de eigen school zijn, maar ook een andere. Het is belangrijk dat de school in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Volgens de Procedure uitstroom bovenschoolse voorzieningen naar regulier onderwijs kunnen ouders maximaal twee scholen aangeven die sowieso niet gewenst zijn. Als er een ‘match’ is gevonden, heeft de zorgcoördinator van het Transferium contact met de zorgcoördinator van de nieuwe school. De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte worden besproken. Vervolgens wordt er een instroomgesprek georganiseerd. Hierbij zijn de leerling en de ouders ook aanwezig.