Waar staat OCO nu?

1 januari 2012 is OCO, Onderwijs Consumenten Organisatie, van start gegaan met een nieuwe opdracht. In dit overzicht wordt de groei van OCO in het bereik ten opzichte van vorig jaar getoond. OCO wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en deze cijfers maken deel uit van de halfjaarrapportage.

OCO_juni_2012