Wanneer zijn de schoolvakanties in Amsterdam in 2023?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 6 februari 2023
De voorjaarsvakantie in Amsterdam is van 25 februari tot en met 5 maart 2023. De meivakantie is van 29 april 2023 tot en met 7 mei 2023. Scholen mogen deze vakantie met een week uitbreiden. De zomervakantie in Amsterdam gaat in op 22 juli en duurt tot en met 3 september 2023. In schooljaar 2023-2024 valt de herfstvakantie in Amsterdam in de week van 21 tot en met 29 oktober 2023. De kerstvakantie start op 23 december en eindigt op 7 januari 2024. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt wanneer scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in verschillende regio’s vakantie hebben. Amsterdam valt onder de regio noord. De data voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata. Scholen mogen hiervan afwijken.

Schoolvakanties in Amsterdam in 2023

In onderstaande tabel staan de schoolvakanties in Amsterdam in 2023. Let op: de data voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata. Jouw school kan hiervan afwijken. Check daarom altijd de data in de schoolgids.

Schoolvakanties AmsterdamData
Voorjaarsvakantie25 februari tot en met 5 maart 2023
Meivakantie29 april tot en met 7 mei 2023
Zomervakantie22 juli tot en met 3 september 2023
Herfstvakantie21 tot en met 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari 2024

Verplichte schoolvakanties en adviesdata

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt wanneer scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in verschillende regio’s vakantie hebben (Regeling vaststelling schoolvakanties 2022-2025).

De data voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata. Scholen mogen hiervan afwijken. De meivakantie mogen scholen met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW adviseert om deze vakantie een week eerder te laten beginnen, op 22 april 2023. Deze week is het ook Koningsdag op 27 april.

De precieze vakantiedata op jouw school staan in de schoolgids.

Vakantie tijdens schooldagen?

Volgens de wet kunnen ouders éénmaal per schooljaar tien schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders vakantie tijdens reguliere schoolvakanties onmogelijk maakt (art. 11 sub f jo. 13a Lpw). In de praktijk blijkt dat dit verlof vrijwel uitsluitend wordt gegeven aan ouders met seizoensgebonden werk in de horeca en de agrarische sector, waarbij de ouders eigenaar van het bedrijf zijn.

Het verlof moet minimaal zes weken van tevoren aangevraagd worden bij de schooldirecteur. Verder geldt dat het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie mag vallen. De schooldirecteur beslist over dit verlof.