Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Geplaatst door Marisah Mohamat op 3 oktober 2014

De rol van school omvat de juiste begeleiding van een hoogbegaafd kind om de ontwikkeling te ondersteunen. Een goede begeleiding van een hoogbegaafd kind begint met de erkenning dat een kind hoogbegaafd is. Vervolgens wordt er gekeken welke onderwijsaanpassingen nodig zijn om te voorkomen dat het kind zich gaat vervelen of onder niveau gaat presteren.

Onderwijsaanpassingen op de reguliere school

De meeste scholen maken onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde kinderen. Hiervan wordt een beschrijving gemaakt (voor- of achteraf) of een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De drie belangrijkste onderwijsaanpassingen zijn versnellen, compacten en verrijken.

Versnellen:

 • vervroegd instromen
 • groep overslaan
 •  doorlopen van meerdere groepen in een schooljaar
 •  versnellen voor een bepaald vak

Compacten:

 • minder instructie
 • minder herhalings- en oefenstof
 • door leerstof heen werken op eigen tempo
 • vooraf toetsen en alleen nog onbeheerste stof aanbieden

Verrijken:

 • verrijkingsstof aanbieden die een beroep doet op creativiteit
 • open opdrachten
 • hoog abstractieniveau
 • hoge mate van complexiteit
 • meerwaarde ten opzichte van reguliere lesstof
 • onderzoekende houding stimuleren

Begeleiding en advies bij hoogbegaafdheid

Via de school wordt begeleiding en advies geboden. Sommige scholen kunnen gebruik maken van een orthoteam of orthopedagoog via het eigen schoolbestuur, andere scholen maken gebruik van ondersteuning door een schoolbegeleidingsdienst zoals het ABC. Informeer op de school van uw kind wat daar de mogelijkheden zijn.

Plusklassen voor hoogbegaafden

Verschillende scholen hebben een plusklas binnen de school waar kinderen enkele uren per week meer uitdaging krijgen. Ook zijn er in Amsterdam diverse particuliere plusklassen, waar uw kind (tegen betaling) enkele uren wordt uitgedaagd en aangesproken op zijn/haar niveau en contact heeft met gelijkgestemden.

Daarnaast zijn enkele schoolbesturen in Amsterdam een samenwerking aangegaan met het ABC om via de Day a Week school één dag per week onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen te bieden.

Voltijds hoogbegaafden onderwijs in Amsterdam

Voor een groep hoogbegaafde kinderen zijn de onderwijsaanpassingen op een reguliere school onvoldoende. Zij hebben baat bij een overstap naar voltijds hoogbegaafden onderwijs. In Amsterdam biedt Amos Uniq deze vorm van onderwijs aan in Amsterdam-West op de Vlinderboom en in IJburg op de Poseidon. Vanaf volgend schooljaar (2015-2016) komt hier zeer waarschijnlijk nog een school in Oost bij.