Wat is een bovenschoolse voorziening?

Geplaatst door Lidewij Koren op 15 februari 2016
Een bovenschoolse voorziening is een plek voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De reguliere school voor voortgezet onderwijs kan deze ondersteuning niet bieden.

Tijdelijke plek

Bovenschoolse voorzieningen zijn bedoeld voor leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs tijdelijk niet op hun plek zijn. In een bovenschoolse voorziening krijgen leerlingen extra ondersteuning. Er zijn kleinere klassen, en er is veel persoonlijke aandacht. Het ontwikkelingsproces wordt niet onderbroken. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs.

Gedeelde voorziening

Vanwaar de naam? Ieder samenwerkingsverband draagt zorg voor een samenhangend geheel van voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op de scholen zelf, en daarbuiten. Iedere school zorgt dat het basisondersteuning kan bieden. Daarnaast specialiseren veel scholen zich in een bepaald type ondersteuning. De bovenschoolse voorzieningen worden door de in het samenwerkingsverband samenwerkende scholen gedeeld, en heten daarom ‘bovenschools’. Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt er in Amsterdam gewerkt met Toptrajecten. Hierbij krijgt een leerling, ouders en school tijdelijk extra begeleiding. Dit kan op de eigen school, of tijdelijk in een aparte Topklas.