Wat is een Toptraject?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
Sinds schooljaar 2018-2019 is er een nieuw type ondersteuning voor leerlingen in Amsterdam die dreigen uit te vallen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Dit heet het Toptraject. Een Toptraject wordt op de eigen school gevolgd, of op een andere plek in een aparte Topklas.

Waarom een Toptraject?

Vóór de start van de Toptrajecten was er voor jongeren die dreigden uit te vallen plek in een STOP-klas of bij het Transferium. Hierbij werd de leerling tijdelijk buiten school begeleid in een aparte klas. Het doel daarvan was altijd dat de leerling weer terug zou gaan naar de eigen school. In de praktijk bleek dit vaak lastig. Om die reden startten de Toptrajecten, zodat de leerling ook op de eigen school intensieve begeleiding kan krijgen. Als het toch echt beter is dat de leerling tijdelijk op een andere plek geplaatst wordt, dan is daarvoor de aparte Topklas.

Aanvraag Toptraject

Wanneer een school denkt dat een Toptraject geschikt is voor een leerling, gaat de school daarover in gesprek met ouders en leerling. Ze kunnen ze daarbij al gelijk advies vragen aan een psycholoog van het Topteam. Is een Toptraject nodig, dan volgt een gesprek met de ouders, de leerling, de zorgcoördinator, de schoolpsycholoog van het Toptraject en een onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband. De school doet een formele aanvraag bij het samenwerkingsverband. Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Er is niet één vast traject. Het team spitst de begeleiding toe op datgene wat de leerling nodig heeft.

Hoe ziet een Toptraject eruit?

Toptrajecten op de eigen school bestaan uit intensieve begeleiding en waar nodig ook diagnostiek. De begeleiding richt zich op de leerling zelf, maar ook op de ouders en de school. Het uitgangspunt is dat het traject drie tot vier maanden duurt. De hulp vindt plaats op school zelf.
Toptrajecten in een aparte Topklas zijn voor leerlingen waarbij het echt even niet meer past op de eigen school. In kleine klassen krijgen de jongeren begeleiding, net als de ouders en de eigen school. De Topklassen vind je in de volgende scholen: Apollo, Mundus en Hogelant. Gedurende het hele traject blijft de leerling gewoon ingeschreven op de eigen school.  Deze school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Op die manier wordt voorkomen dat er een achterstand wordt opgelopen tijdens het traject.  Altravoert de Toptrajecten uit.  Altra werkt met een team van twee docenten, een ambulant begeleider en een schoolpsycholoog.

Meer artikelen over Externe hulp, Passend Onderwijs