Wat is het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 11 juli 2018
De afkorting mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Een mbo-opleiding bereidt studenten voor op een beroep. De verschillende niveaus bereiden studenten voor op andere beroepen, vooral als het gaat om zelfstandigheid.

* Met een vmbo-diploma moet je nog doorstuderen. Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Kwalificatieplicht. Meer achtergronden over de verschillenden opleidingen en gevraagde vooropleiding is te vinden in het artikel Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo.

Beroepsopleidingen

Een mbo-opleiding is een beroepsopleiding en bereidt studenten voor op een beroep. Er zijn vijf beroepsopleidingen. De beroepsopleidingen kennen verschillende niveaus. De vooropleiding van de middelbare school bepaalt op welk niveau een student zich kan inschrijven. Studenten kunnen ook doorstromen naar een hoger niveau. Na de middelbare school stromen veruit de meeste scholieren door naar het mbo.

Opleidingsniveaus niveaus

De verschillende niveaus bereiden studenten voor op andere beroepen, vooral als het gaat om de zelfstandigheid waarmee een student straks werk verricht op de arbeidsmarkt.

De entreeopleiding (niveau 1)

Een entreeopleiding bereidt studenten voor om assisterende werk te verrichten of om met de basisberoepsopleiding te beginnen (art. 7.2.2 lid 1 onder a WEB).

De basisberoepsopleiding (niveau 2)

De basisberoepsopleiding (niveau 2) bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als autotechnicus, kapper of meubelmaker.

De vakopleiding (niveau 3)

Vanaf de vakopleiding wordt gewerkt aan het zelfstandig uitvoeren van taken.

De middenkaderopleiding (niveau 4)

De middenkaderopleiding bereidt studenten voor om ook mensen aan te sturen.

De specialistenopleiding

Deze specialistenopleiding is bedoeld voor studenten die al een vakopleiding op niveau 3 hebben gevolgd en specialiseert studenten in een bepaald vakgebied.

Meer informatie

Meer informatie over de duur van de beroepsopleidingen in het mbo, studielast en de gevraagde vooropleidingen is te lezen in het artikel Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo.