Wat is het Onderwijsschakelloket?

Geplaatst door OCO op 18 februari 2016
Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of hebben behoefte aan een speciaal onderwijstraject met extra zorg en begeleiding. Voor deze leerlingen bestaat het Onderwijsschakelloket (OSL).

Dit bovenschoolse loket is onderdeel van het samenwerkingsverband. Het OSL spant zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Het doel van het OSL is te voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen te zitten.

Belangrijkste taken

  • Adviseren en bemiddelen bij moeilijk plaatsbare leerlingen en bij leerlingen voor wie de school niet langer de benodigde begeleiding kan bieden
  • Bemiddelen bij leerplichtige leerlingen die niet op een school staan ingeschreven
  • Zorgen voor de plaatsing van leerlingen in bovenschoolse trajecten
  • Het behandelen van aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) gaan