Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (vmbo en mavo)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 april 2019
Op het centraal examen mag je altijd schrijfmateriaal, (teken)potloden, liniaal, passer, geodriehoek en een gum meenemen. Voor sommige vakken zijn extra hulpmiddelen toegestaan. Wat je verder mag meenemen naar het centraal examen verschilt per examenjaar én per examenvak.
* Dit artikel beschrijft de toegestane hulpmiddelen voor examenjaar 2018-2019 op basis van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019

Basispakket

Voor alle examenkandidaten vmbo en mavo geldt dat zij voor alle centrale examens een vast aantal hulpmiddelen mogen meenemen. Let op: deze spullen mogen tijdens het examens niet worden uitgeleend. Dit basispakket bestaat uit:

  • schrijfmateriaal (inclusief millimeterpapier)
  • tekenpotlood
  • blauw en rood kleurpotlood
  • liniaal met millimeterverdeling
  • passer
  • geometrische driehoek
  • vlakgum
  • rekenmachine met basisbewerkingen

Alle schriftelijke tentamens

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van een eendelig woordenboek Nederlands ook een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat) toegestaan.

Frans en moderne vreemde talen

Woordenboek naar en van de doeltaal. Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal – doeltaal de kandidaat behulpzaam zijn. Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal – doeltaal niet zinvol, maar ook niet verboden.

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans – Nederlands en Nederlands – Frans toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. ‘Thuistaal’ hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal – Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

Bij het vak Engels mag het schoolbestuur toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek.

Wiskunde

Bij de meeste examenvakken is een rekenmachine met basisbewerkingen voldoende. Voor sommige vakken is een rekenmachine vereist met meer functies. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel Welke rekenmachine moet ik gebruiken op het examen ? (vmbo en mavo).

Daarnaast is roosterpapier in cm2 (versterkt door school). In plaats van de geometrische driehoek mag je ook een windroos meenemen.

Natuurkunde

Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 vmbo-g en vmbo-t heb je op het centraal examen informatiemateriaal nodig. De volgende edities zijn toegestaan:

Vmbo-b

Binas vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3). Het is toegestaan fouten in Binas te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden op www.noordhoffuitgevers.nl.

Vmbo-k, vmbo-g en vmbo-t

BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN978.90.01.80069.7). Het is toegestaan fouten in Binas te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden op www.noordhoffuitgevers.nl.

CSPE beroepsgericht en beeldend

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische opdrachten van het cspe wordt elk jaar in de instructie voor de examinator meegedeeld. Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij deze praktische examens niet toegestaan.