Welke opvanggroepen voor nieuwkomers zijn er in Amsterdam?

In Amsterdam is een aantal opvanggroepen waar nieuwkomers in het Amsterdam basisonderwijs taalles krijgen. Daarnaast zijn er internationale schakelklassen voor leerlingen vanaf 12 jaar. Op deze locaties leren leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Er zijn tijdelijke opvanggroepen in alle stadsdelen.
Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende opvanggroepen en internationale schakelklassen in Amsterdam. Meer achtergronden over de aanmelding is te lezen in het artikel Aanmelding van nieuwkomers op school.

Opvanglocaties nieuwkomers vanaf 6 jaar