Welke rekenmachine moet ik gebruiken op het examen? (vmbo en mavo)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 april 2019
Voor ieder examenjaar wordt vastgesteld waar jouw rekenmachine aan moet voldoen bij het centraal examen. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan bij het centraal examen vmbo of mavo. Voor de meeste vakken is een rekenmachine die kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Voor sommige vakken is een rekenmachine vereist met meer functies.

Toetsen pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden

Deze toetsen zijn vereist voor een rekenmachine voor een aantal vakken. Het gaat om de vakken:

 • wiskunde vmbo-k en vmbo-g en vmbo-t
 • nask 1 vmbo-k en vmbo-g en vmbo-t
 • nask 2 vmbo-g en vmbo-t
 • CSPE vmbo-g voor bouw-breed, bouwtechniek-metselen, bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen en bouwtechniek- fijnhoutbewerking

Toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken

Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben:

 • lichtnetaansluiting tijdens het examen
 • opladen tijdens het examen
 • schrijfrol
 • alarm of ander geluid
 • mogelijkheid to het invoeren of uitlezen van teksten
 • grafieken weergeven
 • zend- of ontvanginstallatie

Meer info

Bovenstaande regels gelden voor het examenjaar 2018-2019 en zijn afkomstig uit Bijlage 1a, artikel 3.4 Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019. Zie ook het artikel Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (vmbo en mavo).