Welke voorrangsregels gelden bij loting in het voortgezet onderwijs?

Op het moment dat een school voor voortgezet onderwijs teveel aanmeldingen heeft kan deze voorrangregels toepassen om te bepalen welke leerlingen rechtstreeks kunnen worden toegelaten en welke leerlingen moeten loten.

Toegestane voorrangsregels

Niet alle voorrangregels zijn toegestaan. Een voorrangsregel mag alleen worden toegepast wanneer deze is goedgekeurd door het Overleg Scholen voor Voortgezet Onderwijs (OSVO) en is opgenomen in de kernprocedure. Ook moet de VO-school de voorrangsregel(s) vermelden in de gemeentelijke Keuzegids voortgezet onderwijs. Als een voorrangsregel in de Amsterdamse Keuzegids is opgenomen, neemt OCO deze in principe ook over bij de schoolinfo op deze website.

De volgende voorrangsregels zijn mogelijk:

  • voorrang voor broertjes en zusjes van leerlingen die al op de school zitten;
  • voorrang voor leerlingen van verwante vormen van onderwijs (Montessori, Dalton, Vrije School e.d.);
  • voorrang voor kinderen van personeel;
  • voorrang voor leerlingen die een bewuste keuze hebben gemaakt voor de school op basis van levensbeschouwing.

Hardheidsclausule

Een school mag ook (maximaal 2%) leerlingen om zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten, dit wordt ook wel de ‘hardheidsclausule’ genoemd.

Geen gewogen loting

Een ‘gewogen loting’, waarbij leerlingen met de hoogste cijfers meer kans maken, zoals in het Hoger Onderwijs gebruikelijk is bij ‘numerus fixus’ opleidingen, is niet toegestaan.

Geen beperking meer in duur voorrangsregels

Voor de invoering van centrale loting via matching in schooljaar 2014-2015 waren de voorrangsregels nog aan periodes gebonden. Voorrangsregels golden alleen in de eerste week van de 1e aanmeldronde, niet meer in de tweede week en ook niet meer in de 2e aanmeldronde. Deze beperkingen gelden niet meer, nu via matching de loting centraal wordt uitgevoerd.

Informatie: Amsterdamse keuzegids, schoolgids van de school voor voortgezet onderwijs
Beslissing: school voor voortgezet onderwijs
Bezwaar: Adviescommissie Kernprocedure en klachtencommissie
Vindplaats: Kernprocedure en www.verenigingosvo.nl