Veelgestelde vragen over voorrangsregels bij de Centrale loting en matching

Geplaatst door OCO op 4 maart 2020
Hieronder staan de veelgestelde vragen over de Centrale loting en matching. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Welke voorrangsregels zijn er?

Niet alle voorrangsregels zijn toegestaan. Een voorrangsregel mag alleen worden toegepast wanneer deze is goedgekeurd door het Overleg Scholen voor Voortgezet Onderwijs (OSVO) en is opgenomen in de kernprocedure. Ook moet de VO-school de voorrangsregel(s) vermelden in de gemeentelijke Keuzegids voortgezet onderwijs. Als een voorrangsregel in de Amsterdamse Keuzegids is opgenomen, neemt OCO deze in principe ook over bij de scholenzoeker op deze website.

De volgende voorrangsregels zijn mogelijk:

  • voorrang voor broertjes en zusjes van leerlingen die al op de school zitten;
  • voorrang voor leerlingen van verwante vormen van onderwijs (Montessori, Dalton, Vrije School e.d.);
  • voorrang voor kinderen van personeel;
  • voorrang voor leerlingen die een bewuste keuze hebben gemaakt voor de school op basis van levensbeschouwing.

Op welke scholen gelden de voorrangsregels?

Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Voorrangsregels staan vermeld in de Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amterdam op de pagina’s van de scholen. Een school mag alleen een voorrangsregel hanteren als de voorrangsregel in deze gids vermeld staat op de scholenpagina’s.

De voorrangsregels voor broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen en voor kinderen van personeelsleden van een VO-school worden afgebouwd vanaf 2016.

Op hoeveel scholen krijg ik voorrang?

Voorrang geldt op één school. Als je een beroep wilt doen op voorrang, kan dat alleen op de VO-school die je op de eerste plek op jouw voorkeurslijst zet. Dit is de VO-school waar je je aanmeldt. Bij het behandelen van je aanmelding controleert de VO-school of het klopt dat je voorrang hebt.

Hoe verloopt voorrang in het algoritme?

Elke leerling die deelneemt aan de matching krijgt een lotnummer. Dit gebeurt in het bijzijn van een notaris. Nadat elke leerling een lotnummer toegewezen heeft, worden eerst alle voorrangsleerlingen geplaatst. Als zich op een school meerdere voorrangsleerlingen hebben aangemeld, geldt hier de volgorde van lotnummer.

Kun je met voorrang worden uitgeloot?

Ook voorrangsleerlingen kunnen worden uitgeloot. Als leerlingen zijn uitgeloot omdat er onvoldoende plek was, konden zij niet geplaatst worden op de school van eerste voorkeur. Deze leerlingen doen samen met de leerlingen zonder voorrang weer mee aan de Centrale loting en matching op basis van hun lotnummer. Vervolgens gaat de computer vanaf lotnummer 1 de beschikbare plekken toekennen.

Een voorbeeld: School A heeft 30 beschikbare plekken in de brugklas. Er hebben zich bij deze school 50 leerlingen als eerste voorkeur gemeld en daarvan hebben er 40 voorrang om op school A geplaatst te worden. Alle leerlingen hebben een lotnummer gekregen. De leerlingen met voorrang worden op volgorde van dat lotnummer geplaatst, tot de 30ste leerling die de klas vol maakt. De leerlingen met voorrang die niet geplaatst konden worden, worden daarna in volgorde van lotnummer (met alle andere leerlingen) geplaatst op een VO-school die lager op hun voorkeurslijst staat.