Wat leert mijn kind in groep 4?

In groep 4 krijgt een kind kernvakken en vakken gericht op de brede ontwikkeling. Kernvakken in groep 4 zijn: lezen, schrijven, spellen en rekenen. Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn oriƫntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriƫntatie en bewegingsonderwijs.