Brugklassen Amsterdam

Welke scholen bieden welk soort brugklassen?

Verantwoording

Deze infographic is gemaakt door Islands of Meaning voor OCO.

De weergave baseert zich op het aantal brugklasplaatsen als vermeld in de Keuzegids 2014.

Meer info op het scholenoverzicht van OCO (of klik op een schoolnaam).

noord

zuid

west

zuidoost

centrum

oost

Hubertus Vakschool

Berkhoff

Wellantcollege Sloten

Calandlyceum

Wellantcollege Linnaeus

Hervormd Lyceum West

Mediacollege Amsterdam

College De Meer

Stelle College

Tobiasschool

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

Montessori Lyceum Amsterdam

Montessori College Oost

Calvijn met Junior College

Iedersland College

Waterlant College IJdoorn

Over-Y college

Rosa Beroepscollege

Mundus College (vmlg. Nova College)

Berlage Lyceum

Marcanti College

Bredero Mavo

Bredero Beroepscollege

Spinoza Lyceum

Sweelinck College

Huygens College

Zuiderlicht College

Apollo

Scholengemeenschap Reigersbos

Clusius College

Hogelant

Panta Rhei

Geert Groote College Amsterdam

Meridiaan College

Caland 2

Bindelmeer College

IVKO

IJburg College

Cosmicus Montessori Lyceum

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Joodse Scholengemeenschap Maimonides

Pieter Nieuwland College

Comenius Lyceum Amsterdam

Cartesius Lyceum

Nieuwe Havo

Fons Vitae Lyceum

Hervormd Lyceum Zuid

St. Nicolaaslyceum

Damstede

Gerrit van der Veen College

St. Ignatiusgymnasium

Amsterdams Lyceum

Cygnus Gymnasium

4e Gymnasium

Barlaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Hyperion Lyceum

Exellius