Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Heroverweging basisschooladvies na uitslag Eindtoets

Het basisschooladvies bepaalt op welk niveau uw kind terecht kan op het voortgezet onderwijs. Heeft uw kind de Eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan kan het basisschooladvies nog worden opgehoogd. U kunt met de school in gesprek van maandag 18 t/m vrijdag 22 mei 2015. OCO sprak met drie ouders en een leerkracht over de heroverweging van het basisschooladvies.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Wethouder Simone Kukenheim in gesprek met oudergroep

Gespreksverslag - Naar aanleiding van brieven en inspreken door de oudergroep Ouders voor keuzevrijheid basisonderwijs Amsterdam vond een gesprek met wethouder Simone Kukenheim plaats op het stadhuis op 23 april 3015. Doel: kennismaking en uitwisseling van ideeën omtrent het toelatingsbeleid basisonderwijs Amsterdam. Lees verder