Blog

Meer opstroom dan afstroom

Een belangrijk element van het onderwijskansenbeleid is de mogelijkheid tot opstromen, tussentijds overstappen naar een hoger opleidingsniveau. De mogelijkheid op te stromen is vooral van belang voor leerlingen die bij de start van het voortgezet onderwijs nog niet goed weten wat ze willen, of die hun potentie nog niet hebben getoond. Tussen Amsterdamse scholen zijn grote verschillen in de mate waarin leerlingen op- of afstromen. In de stad als geheel is de opstroom groter dan de afstroom.
Lees meer

Schoolkeuze

> Actueel: open dagen VO (per schooladvies)
> Actueel: open dagen MBO Amsterdam

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.

> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Opleidingenzoeker MBO