Voor alle vragen over onderwijs in Amsterdam

Helpdesk (020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600

Blog

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde op 8 januari 2019 zijn advies over diabeteszorg op school, over de vraag: Welke verantwoordelijkheden hebben scholen voor leerlingen met diabetes? In het advies maakt het College duidelijk dat de zorg aan leerlingen met diabetes door school niet zomaar geweigerd mag worden.
Lees meer

Schoolkeuze

> Actueel: open dagen VO (per schooladvies)
> Actueel: open dagen MBO Amsterdam

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.

> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Opleidingenzoeker MBO