Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Inspectie in onderwijsverslag 2013-2014 kritisch over passend onderwijs

Op 15 april 2015 kwam het jaarlijkse onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie uit. Hierin beschrijft de inspectie de ‘staat van het onderwijs’ in het afgelopen schooljaar 2013/2014. Op het terrein van passend onderwijs ziet de inspectie een aantal aandachtspunten waar het komend jaar meer aandacht voor moet komen. Daarbij gaat het onder andere om de ondersteuningsplannen, de interne gerichtheid en de communicatie met ouders.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

'Veel ouders maken een strategische keuze'

Inspreeknotitie –Uit een enquête onder ouders over het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid blijkt dat een aanzienlijk deel niet hun echte voorkeur op #1 durft te zetten maar strategisch kiest. Marie van den Akker sprak hierover in bij de Amsterdamse gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur. Lees verder