Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

Met ingang van 1 augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat ouders meer zeggenschap krijgen over de extra ondersteuning die in het kader van passend onderwijs op school wordt geboden. Ouderorganisaties hebben hier jarenlang actie voor gevoerd. Hoe groot het effect van de wetswijziging in de praktijk zal zijn, is afhankelijk van de huidige werkwijze van de school.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar nog meer informatie.
> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs

 

Invloed

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Verbetertraject - De 8e Montessori, een openbare basisschool op de Oostelijke Eilanden in stadsdeel Oost onder het bestuur van STAIJ, is in 2016 door de onderwijsinspectie als ‘zwak’ beoordeeld. Januari 2017 vond een 'voortgangsgesprek' plaats waarbij de inspectie positief was over het verbetertraject. STAIJ is transparant over de ontwikkelingen, ouders zijn betrokken. Er gebeurt heel veel tegelijk en dat roept ook vragen op. Op deze pagina wordt informatie gedeeld door ouders die iets extra’s willen doen voor de school. Ouders op andere zwakke scholen kunnen met deze ervaringen hun voordeel doen. Andere besturen kunnen een voorbeeld nemen aan de openheid van STAIJ. Lees meer