Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Transparantie over kindplaatsen

Het stedelijk toelatingsbeleid moet transparant zijn, ouders moeten weten hoeveel kindplaatsen er zijn op een school. Dat vindt de groep ouders die zich inzet voor keuzevrijheid in het Amsterdams basisonderwijs, de groep deed zelf een eerste inventarisatie.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Enquête voorkeurscholen

10 maart is de uiterste aanmelddatum voor de eerste lichting kinderen die onder het nieuwe toelatingsbeleid basisonderwijs valt. De groep ouders die zich inzet voor vrije schoolkeuze in het basisonderwijs heeft een enquête opgezet om te achterhalen wat de echte voorkeursscholen van ouders zijn en hoe het nieuwe toelatingsbeleid hun basisschoolkeuze beïnvloedt. Naar de enquête