Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

In toenemende mate lijkt het gesprek over de vraag: ‘Is de invoering van passend onderwijs geslaagd?’ te vervallen in een Welles-Nietes discussie. Ook de recente conclusies in verschillende onderzoeken over passend onderwijs en de reactie hierop van staatssecretaris Dekker lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

‘Nog steeds onvoldoende transparantie’

Inspreeknotitie - de Oudergroep voor Keuzevrijheid in het Amsterdamse Basisonderwijs blijft pleiten voor volledige herziening van het buurtvoorrangsbeleid! Ieder kind is anders, ieder gezin is anders. Het moet voor iedereen vrij staan om het onderwijs te kiezen wat het beste bij hem of haar past. Wij vragen vóór de komende lotingsronde van 1 november 2015 goede en tijdige informatievoorziening. Lees meer