Blog

Kansenongelijkheid door onderadvisering gewichtenleerlingen

Overgangen zijn bepalende momenten voor de schoolloopbaan van leerlingen. Het zijn ook kwetsbare momenten, waarbij met name gewichten- of risicoleerlingen kans lopen om onderschat te worden. Het risico op onderschatting speelt onder meer bij de overgang po-vo, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Amsterdamse cijfers over 2015–2018 laten zien dat scholen met veel gewichtenleerlingen vaker onderadviseren dan scholen met weinig of geen gewichtenleerlingen. Het lijkt erop dat gewichtenleerlingen juist vanwege hun ongunstige thuisomstandigheden minder vaak het voordeel van de twijfel krijgen.
Lees meer

Schoolkeuze

> Actueel: VO scholen die nog plek hebben
> Actueel: open dagen MBO Amsterdam

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.

> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Opleidingenzoeker MBO