Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

Als een leerling een hogere toetsscore haalt dan het schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het advies te heroverwegen. Toch zijn er 37 basisscholen die de afgelopen twee jaar bij geen enkele heroverweging een advies hebben bijgesteld, waaronder scholen in Centrum en Zuid. Zuidoost voert deze lijst aan met elf basisscholen.
Lees meer

Schoolkeuze

Achtstegroepers – Voor achtstegroepers en hun ouders staat het voorjaar in het teken van schooladvies, open dagen, voorkeurslijsten, de centrale loting en matching, de eindtoets en eventuele heroverweging van het schooladvies.

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar nog meer informatie.
> Scholenzoeker

Zie voor actuele vragen en antwoorden over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs:
> Vragen over de centrale eindtoets
> Heroverweging basisschooladvies na uitslag Eindtoets
> Vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Zie ook de website van de schoolbesturen voschoolkeuze020.nl voor de laatste informatie.

 

Platform

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Verbetertraject - De 8e Montessori, een openbare basisschool op de Oostelijke Eilanden in stadsdeel Oost onder het bestuur van STAIJ, is in 2016 door de onderwijsinspectie als ‘zwak’ beoordeeld. Januari 2017 vond een 'voortgangsgesprek' plaats waarbij de inspectie positief was over het verbetertraject. STAIJ is transparant over de ontwikkelingen, ouders zijn betrokken. Er gebeurt heel veel tegelijk en dat roept ook vragen op. Op deze pagina wordt informatie gedeeld door ouders die iets extra’s willen doen voor de school. Ouders op andere zwakke scholen kunnen met deze ervaringen hun voordeel doen. Andere besturen kunnen een voorbeeld nemen aan de openheid van STAIJ. Lees meer