Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Uitnodiging voor (G)MR-leden Amsterdam

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen organiseert op 8 mei een bijeenkomst over de invoering van passend onderwijs. Leden van de MR-en en GMR-en van de aangesloten scholen en besturen van het samenwerkingsverband zijn hiervoor uitgenodigd.
Lees meer

Schoolkeuze

Achtstegroepers – Voor achtstegroepers en hun ouders staan de komende maanden in het teken van schooladvies, open dagen, voorkeurslijsten en de centrale loting en matching.

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar nog meer informatie.
> Scholenzoeker

Zie voor actuele vragen en antwoorden over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs:
> Vragen over het bericht van plaatsing
> Vragen over de centrale loting en matching
> Vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Zie ook de website van de schoolbesturen voschoolkeuze020.nl voor de laatste informatie.

 

Platform

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Verbetertraject - De 8e Montessori, een openbare basisschool op de Oostelijke Eilanden in stadsdeel Oost onder het bestuur van STAIJ, is in 2016 door de onderwijsinspectie als ‘zwak’ beoordeeld. Januari 2017 vond een 'voortgangsgesprek' plaats waarbij de inspectie positief was over het verbetertraject. STAIJ is transparant over de ontwikkelingen, ouders zijn betrokken. Er gebeurt heel veel tegelijk en dat roept ook vragen op. Op deze pagina wordt informatie gedeeld door ouders die iets extra’s willen doen voor de school. Ouders op andere zwakke scholen kunnen met deze ervaringen hun voordeel doen. Andere besturen kunnen een voorbeeld nemen aan de openheid van STAIJ. Lees meer