Voor alle vragen over onderwijs in Amsterdam

Helpdesk (020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600

Blog

Matching 2018: beste uitslag tot nu toe, ongemak blijft

De centrale loting en matching van 2018 levert de relatief beste uitkomsten tot nu toe met 99% geplaatst binnen de top5. Maar in absolute zin neemt het tekort aan plaatsen voor de eerste voorkeur niet af maar toe. Er zijn meer kanttekeningen te maken: het resultaat lijkt geflateerd door minder deelnemers dan vorig jaar, de proefmatching had minder effect dan vorig jaar en de nieuwe plaatsingsgarantie werd door circa 1.500 leerlingen genegeerd. En het lijkt erop dat er flexibele capaciteit beschikbaar was die de OSVO had kunnen inzetten om de lotingspijn te verlichten, dat voelt ongemakkelijk.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.
> Opleidingenzoeker MBO
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Scholenzoeker basisscholen

Invloed

De prijs van vernieuwing

Inspreektekst - Gevestigde schoolbesturen vertragen de komst van Klein Amsterdam, een van de winnaars van de scholenwedstrijd Onze Nieuwe School. Initiatiefnemer Judith Fischer sprak in bij de gemeenteraad tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur (JC) op 6 juli 2017. Vrijdag 8 september behandelt de Raad van State de zaak die gevestigde schoolbesturen tegen de komst van Klein Amsterdam hebben aangespannen. Lees meer