Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Is dit de regie die ouders willen hebben?

Pieter Gautier (VU), Monique de Haan (Universiteit van Oslo), Bas van der Klaauw (VU), Hessel Oosterbeek (UvA) stellen dat matching met een centrale loting (DA-STB) het beste voldoet aan het criterium dat de schoolbesturen dit jaar gesteld hebben om zoveel mogelijk leerlingen op de eerste echte voorkeur te plaatsen, beter dan het nu door de schoolbesturen gekozen ‘Boston’ lotingsalgoritme.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Petitie voor matching

Petitie - Een nieuwe groep ouders staat op om zich uit te spreken over de lotingproblematiek. De opstellers van de petitie vinden afschaffen van de matching een onverstandige keuze. Lees meer