Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

Update – Wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen! 14 september vond een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het ‘instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief’. Wat op het eerste gezicht een technisch voorstel lijkt, gaat in de praktijk over het fundamenteel versterken van de positie van ouders in passend onderwijs. Ook OCO merkt in de praktijk hoe belangrijk dit is.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Cosmetische oplossing voor status quo

Stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs - Donderdag 17 maart 2016 staat de reeds lang aangekondigde evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs op de agenda van de gemeenteraadscommissie Jeugd en Cultuur. De resultaten steken gunstig af bij de lotingen in het voortgezet onderwijs. De evaluatie leidt tot enkele praktische aanpassingen, maar niet tot wijzigingen waar ouders om gevraagd hadden. Lees meer