Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Negeren op eigen risico

Dinsdag 24 februari 2015 kwam er een einde aan de bezetting van het Bungehuis door het studentencollectief dat actie voerde onder de naam ‘De Nieuwe Universiteit’. De UvA probeert nu de publicitaire schade te herstellen, maar komt dat nog goed of zijn er diepere oorzaken voor de studentenprotesten?
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Enquête voorkeurscholen

10 maart is de uiterste aanmelddatum voor de eerste lichting kinderen die onder het nieuwe toelatingsbeleid basisonderwijs valt. De groep ouders die zich inzet voor vrije schoolkeuze in het basisonderwijs heeft een enquête opgezet om te achterhalen wat de echte voorkeursscholen van ouders zijn en hoe het nieuwe toelatingsbeleid hun basisschoolkeuze beïnvloedt. Naar de enquête