Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

Met ingang van 2018 veranderen de voorzieningen voor peuters. De landelijke harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzalen betekent dat alle peuterspeelzalen zich omvormen tot kinderopvangorganisaties. Ook zijn er nieuwe kwaliteitseisen voor de kinderopvang die geleidelijk worden ingevoerd. In Amsterdam kunnen straks alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud, met betaling van een ouderbijdrage, gebruik maken van 15 uur voorschool.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar nog meer informatie.
> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Open dagen voortgezet onderwijs

Invloed

De prijs van vernieuwing

Inspreektekst - Gevestigde schoolbesturen vertragen de komst van Klein Amsterdam, een van de winnaars van de scholenwedstrijd Onze Nieuwe School. Initiatiefnemer Judith Fischer sprak in bij de gemeenteraad tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur (JC) op 6 juli 2017. Vrijdag 8 september behandelt de Raad van State de zaak die gevestigde schoolbesturen tegen de komst van Klein Amsterdam hebben aangespannen. Lees meer