Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Klachtrecht voorschool straks beter geregeld dan in het onderwijs?

Het klachtrecht op de voorschool is momenteel onvoldoende geregeld. Een landelijk klachtenloket en een aangesloten Geschillencommissie bevoegd tot uitbrengen van bindend advies moet daar verandering in brengen.
Lees meer

OCO ondersteunt en verbindt ouders