Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Groep 8: Cito stress, schoolkeuze stress?

Vanaf dit schooljaar, 2014-2015, verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies (advies van de leerkrachten op basis van de gehele schoolloopbaan) is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd, middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Ook wordt er in Amsterdam voor het eerst gewerkt met matching naar voorkeur. Meerdere scholen moeten als voorkeur worden opgegeven, voor alle leerlingen wordt gelijktijdig een match gemaakt. Is Cito stress hiermee verdwenen? Zorgt dit voor schoolkeuze stress? Wat denkt u hiervan? Deel uw meningen en ervaringen!


Lees meer

OCO ondersteunt en verbindt ouders