Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

Het leek wel ‘de week van passend onderwijs’. Maandag vijf december kwam de Onderwijsraad met een advies over passend onderwijs. Dinsdag kwam de 10e voortgangsrapportage van het Ministerie van Onderwijs, gecombineerd met aan set onderzoeken, naar buiten. Onderdeel van deze rapportage was ook het nieuws dat in veel samenwerkingsverbanden er geld voor passend onderwijs op de plank bleef liggen. Woensdagavond berichtte Zembla over het probleem van leerlingen die zonder onderwijs thuis zitten, ondanks de invoering van passend onderwijs.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Cosmetische oplossing voor status quo

Stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs - Donderdag 17 maart 2016 staat de reeds lang aangekondigde evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs op de agenda van de gemeenteraadscommissie Jeugd en Cultuur. De resultaten steken gunstig af bij de lotingen in het voortgezet onderwijs. De evaluatie leidt tot enkele praktische aanpassingen, maar niet tot wijzigingen waar ouders om gevraagd hadden. Lees meer