Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

Quickscan 21e eeuwse vaardigheden (SLO/Kennisnet)

Symposium – Is jouw school al klaar voor de 21ste eeuw? Dat was de centrale vraag bij het GMR-symposium van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) dat in november 2016 plaatsvond. Met het symposium versterkt de GMR de samenwerking tussen de MR-en. Uitkomst van het symposium was dat de OOadA-scholen al sterk zijn in sociale vaardigheden en digitale vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen.
Lees meer

Schoolkeuze

Achtstegroepers – Voor achtstegroepers en hun ouders staan de komende maanden in het teken van schooladvies, open dagen, voorkeurslijsten en de centrale loting en matching.

In de digitale voorkeurslijst kun je de afstand zien tot een school, plus- en minpunten noteren en de volgorde van je voorkeurslijst bepalen.
> Mijn voorkeurslijst

De digitale scholenzoeker biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden, iedere school heeft een pagina en bevat een download van de schoolgids en externe links voor nog meer informatie.
> Scholenzoeker

Het open dagen overzicht is filterbaar op schooladvies.
> Open dagen

Zie voor actuele vragen en antwoorden over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs:
> Vragen over basisschooladvies
> Vragen over scholen kiezen
> Vragen over voorkeurslijst en aanmelden

Alvast een beeld krijgen van de open dagen? Lees dan interviews met leerlingen tijdens de open dagen vorig jaar.

Platform

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Verbetertraject - De 8e Montessori, een openbare basisschool op de Oostelijke Eilanden in stadsdeel Oost onder het bestuur van STAIJ, is in 2016 door de onderwijsinspectie als ‘zwak’ beoordeeld. STAIJ is transparant over de ontwikkelingen, ouders zijn betrokken. Er gebeurt heel veel tegelijk en dat roept ook vragen op. Op deze pagina wordt informatie gedeeld door ouders die iets extra’s willen doen voor de school. Ouders op andere zwakke scholen kunnen met deze ervaringen hun voordeel doen. Andere besturen kunnen een voorbeeld nemen aan de openheid van STAIJ. Lees meer