Voor alle vragen over onderwijs in Amsterdam

Helpdesk is gesloten tot 27 augustus

Blog

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Afgelopen week vond een workshop plaats over het lerarentekort op initiatief van de GMR van het Amsterdamse schoolbestuur OOadA. Volgens prognoses uit maart treft het lerarentekort in 2023 een kwart van de basisschoolleerlingen. Leraren, ouders, bestuur en RvT bespraken vier onconventionele oplossingen: kortere lestijden, grotere klassen, uitbesteden van delen van het onderwijs en online leerplatforms. Voor de laatste twee opties bleek vervolgonderzoek het meest gewenst. Wat opvalt is dat het vak van leerkracht in al deze toekomstbeelden verandert.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.
> Opleidingenzoeker MBO
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Scholenzoeker basisscholen

Invloed

De prijs van vernieuwing

Inspreektekst - Gevestigde schoolbesturen vertragen de komst van Klein Amsterdam, een van de winnaars van de scholenwedstrijd Onze Nieuwe School. Initiatiefnemer Judith Fischer sprak in bij de gemeenteraad tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur (JC) op 6 juli 2017. Vrijdag 8 september behandelt de Raad van State de zaak die gevestigde schoolbesturen tegen de komst van Klein Amsterdam hebben aangespannen. Lees meer