Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

In ieder geval niet naar deze school

Bijtijds, goed geïnformeerd en vol vertrouwen startten Lisa en haar partner in 2013 de zoektocht naar een geschikte school voor hun dochter. Twee jaar later is ze een paar illusies armer en dreigen ze achter het net te vissen. Het beleid is voor de tweede keer in twee jaar veranderd, de school van haar voorkeur ligt buiten hun ‘buurt’ en ze krijgen te maken met een schooldirecteur die het nieuwe beleid toch weer naar haar eigen hand zet. Maar het zou toch allemaal eerlijker en transparanter worden?


Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Enquête voorkeurscholen

10 maart is de uiterste aanmelddatum voor de eerste lichting kinderen die onder het nieuwe toelatingsbeleid basisonderwijs valt. De groep ouders die zich inzet voor vrije schoolkeuze in het basisonderwijs heeft een enquête opgezet om te achterhalen wat de echte voorkeursscholen van ouders zijn en hoe het nieuwe toelatingsbeleid hun basisschoolkeuze beïnvloedt. Naar de enquête