Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Respecteer stedelijke functie vrijescholen in stedelijk toelatingsbeleid!

Opinie – Vrijescholen hebben tot nu toe een stedelijke functie gehad in Amsterdam. Het is onderwijs gebaseerd op de antroposofische levensbeschouwing en daardoor bestemd voor een specifieke groep leerlingen. De leerlingen komen uit de hele stad, de vrijescholen staan slechts op 2 plekken in de stad (Zuid en Noord). Toch wordt de stedelijke functie met dit nieuwe plaatsingssysteem ontkend en wordt aan alle scholen een buurtfunctie toegekend. Dit is onjuist!


Lees meer

OCO ondersteunt en verbindt ouders