Voor alle vragen over onderwijs in Amsterdam

Helpdesk (020) 330 63 20
WhatsApp 06 1600 4600

Blog

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

Negen maanden na veranderingen in het beleid voor de voorschool blijkt dat een groot aantal ouders ervoor kiest om hun kind van de voorschool te halen. De terugloop houdt waarschijnlijk – deels – verband met de financiële drempel die de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vormt op de voorschool. Daarbij ziet de gemeente zich geconfronteerd met twee dilemma’s: de gemeente compenseert bepaalde groepen niet volledig waar de gemeente dat wel zou mogen, en de gemeente zou bepaalde groepen willen compenseren maar mag dat niet.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.
> Opleidingenzoeker MBO
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs
> Scholenzoeker basisscholen

Invloed

De prijs van vernieuwing

Inspreektekst - Gevestigde schoolbesturen vertragen de komst van Klein Amsterdam, een van de winnaars van de scholenwedstrijd Onze Nieuwe School. Initiatiefnemer Judith Fischer sprak in bij de gemeenteraad tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur (JC) op 6 juli 2017. Vrijdag 8 september behandelt de Raad van State de zaak die gevestigde schoolbesturen tegen de komst van Klein Amsterdam hebben aangespannen. Lees meer