Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Relatief veel schorsingen en verwijderingen in Amsterdam, landelijke daling

Lichamelijk geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen leerkrachten en storend gedrag in de les zijn de meest voorkomende redenen voor een schorsing of verwijdering in het voortgezet onderwijs.
Lees meer

OCO ondersteunt en verbindt ouders