Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

De locatie heette dan wel ‘Pakhuis De Zwijger’, gezwegen werd er niet door de ruim ruim 100 ouders, leerlingen, en professionals. Vol ervaringen, kennis, emoties, ideeën en de behoefte om deze met elkaar te delen.

Passend onderwijs draait om samenwerking, dat was de hoofdboodschap op de door OCO georganiseerde bijeenkomst op 21 juni 2016 in Pakhuis de Zwijger over de stand van zaken in passend onderwijs in Amsterdam. De avond bestond uit een overzicht van door OCO gesignaleerde knelpunten, informatie over de rol van de onderwijsinspectie binnen passend onderwijs, ervaringen van de oudergeledingen in de ondersteuningsplanraden en ‘pitches’ (verbetervoorstellen) van ouders.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Cosmetische oplossing voor status quo

Stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs - Donderdag 17 maart 2016 staat de reeds lang aangekondigde evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs op de agenda van de gemeenteraadscommissie Jeugd en Cultuur. De resultaten steken gunstig af bij de lotingen in het voortgezet onderwijs. De evaluatie leidt tot enkele praktische aanpassingen, maar niet tot wijzigingen waar ouders om gevraagd hadden. Lees meer