Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

In 2017 telt Amsterdam negentien scholen voor voortgezet onderwijs die zowel havo als vwo aanbieden. In theorie kunnen leerlingen met een havo diploma op dezelfde school hun vwo diploma halen. In de praktijk stellen scholen extra voorwaarden aan zo’n overstap. Staatssecretaris Dekker heeft een wettelijk doorstroomrecht aangekondigd in 2019, tot dan geldt een overgangsperiode. De vraag is hoe strikt scholen in die overgangsperiode omgaan met hun regels en of ze zich inspannen om drempels weg te nemen en doorstroming te bevorderen.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar nog meer informatie.
> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs

 

Platform

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Verbetertraject - De 8e Montessori, een openbare basisschool op de Oostelijke Eilanden in stadsdeel Oost onder het bestuur van STAIJ, is in 2016 door de onderwijsinspectie als ‘zwak’ beoordeeld. Januari 2017 vond een 'voortgangsgesprek' plaats waarbij de inspectie positief was over het verbetertraject. STAIJ is transparant over de ontwikkelingen, ouders zijn betrokken. Er gebeurt heel veel tegelijk en dat roept ook vragen op. Op deze pagina wordt informatie gedeeld door ouders die iets extra’s willen doen voor de school. Ouders op andere zwakke scholen kunnen met deze ervaringen hun voordeel doen. Andere besturen kunnen een voorbeeld nemen aan de openheid van STAIJ. Lees meer