Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

Blog

Nieuwe aanpak Amsterdam voor jeugdhulp en dyslexie

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet komt de gemeente Amsterdam met een nieuwe verordening. Hierin legt de gemeente de voorzieningen vast waar de Amsterdamse jeugd recht op heeft. Naast verschillende veranderingen in de manier van organiseren van de jeugdhulp, wil de gemeente starten met een poortwachter dyslexiezorg. Via een inspraakreactie hebben Jeugdplatform Amsterdam en OCO gewezen op nog enkele verbetermogelijkheden in de concept verordening.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar nog meer informatie.
> Scholenzoeker basisscholen
> Scholenzoeker voortgezet onderwijs

 

Invloed

De prijs van vernieuwing

Inspreektekst - Gevestigde schoolbesturen vertragen de komst van Klein Amsterdam, een van de winnaars van de scholenwedstrijd Onze Nieuwe School. Initiatiefnemer Judith Fischer sprak in bij de gemeenteraad tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur (JC) op 6 juli 2017. Vrijdag 8 september behandelt de Raad van State de zaak die gevestigde schoolbesturen tegen de komst van Klein Amsterdam hebben aangespannen. Lees meer