De Apollo

School voor lwoo, vmbo-t, havo
tussenvoorziening (havo alleen onderbouw)

Contact

contactpersoon mw. A. Groot (leerjaarcoƶrdinator onderbouw), mw. G. Heringa (directeur)
adres Oudaen 6
1081 BZ Amsterdam
telefoon (020) 644 83 57
email apollo@deapollo.nl
website www.deapollo.nl
bestuur ZAAM

Aanmelding

opendagen nog geen open dagen bekend
voorrangsregels geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching
toelating alleen voor leerlingen met lwoo en/of met extra ondersteuningsbehoefte, toelatingscommissie beoordeelt of school aan ondersteuningsbehoefte kan voldoen door middel van dossieronderzoek, eventueel verder onderzoek of contact met basisschool

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, kleinschalig met extra zorg en ondersteuning
denominatie interconfessioneel
bijzonderheden onderbouw: cultuur, Spaans, informatietechnologie; examenvak: tekenen
rooster 08:45, 45 min

Leerlingen

leerlingenaantal 242 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 67% uit Amsterdam
13% uit Amstelveen
5% uit Uithoorn
3% uit Aalsmeer
3% uit De Ronde Venen

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; 3x16 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 1x16 havo
bijzonderheden brugperiode eersteklassers lunchen in klaslokaal met mentor
huiswerkbegeleiding huiswerkles mogelijk
studiebegeleiding studie- en steunles, mentorles

Zorg

zorgaanbod remedial teacher, orthopedagoog, klassencoaches, Time-out-ruimte, verzuimbegeleiding GGD
training sociale vaardigheid, agressieregulatie, Rots en Water
dyslexie taalpas, Kurzweil software en Alpha Smart tekstverwerker

Voorzieningen

schoolgebouw gemoderniseerd overzichtelijk gebouw uit de jaren 80, rustige buurt, schoolpleinen rondom, gymzaal met klimwand, fitnesszaal
bereikbaarheid tram 5, sneltram 51, bus 66, 170 en 171
veiligheid rust en structuur, kluisjescontrole, pestprotocol, voorlichting cyberpesten
kantine tosti bruin brood, broodje gezond

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 145 (inclusief 90 euro meerdaagse schoolreis brugklas, exclusief kosten laptop)
buitenschools Topscore
excursies museum- en theaterbezoek, werkweek, schoolkamp

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-t voldoende, havo geen gegevens
schoolklimaat in 2017-2018 6,1 (pesten 5,9)
leerlingoordeel in 2017-2018 5,6 (mening telt 4,9)
ouderoordeel in 2017-2018 7,7 (aanrader 8,2)

Eindexamen

vmbo driejaarsgem. 2016-2018 89.6% geslaagd van 125 kandidaten
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 economie 6.0 (87 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.1 (125 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 12-03-2019