Bronnen over Amsterdamse scholen elders

Onderwijsinspectie
Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft. Op de site van de onderwijsinspectie kunnen inspectierapporten en voor het voortgezet onderwijs ook opbrengstenkaarten worden ingezien.

Scholen op de Kaart
Landelijke website waarop scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs eigen gegevens tonen in combinatie met open data. De website is ook bekend onder de naam 'Vensters voor Verantwoording'. Opdrachtgevers zijn de PO-Raad en VO-Raad, uitvoerder is Kennisnet.

Schoolwijzer Amsterdam
De schoolwijzer op de website van Gemeente Amsterdam, met o.a. afstand tot huisadres.

10.000scholen.nl
10.000scholen.nl helpt ouders bij het vinden en vergelijken van scholen. De website maakt voor de vergelijkingen (van maximaal 4 scholen) gebruik van gegevens van de overheid over leerlingen en medewerkers.

Specials


Resultaten matching 2016

Filterbare en sorteerbare tabel met de resultaten van de matching in 2016. Capaciteit, voorkeuren, plaatsingen en uitlotingen worden weergegeven per school en onderwijssoort.


Onderwijsconcepten basisonderwijs

Amsterdamse basisscholen op de kaart naar onderwijsconcept (montessori, dalton, etc.)