Voorschool

Informatie over de voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar.Organisatie voorschool

  • Kwaliteit in de voorschool

    De voorschool moet voldoen aan wettelijke eisen voor kwaliteit. Zo zijn er algemene kwaliteitseisen en eisen aan pedagogisch medewerkers.

  • Wat is een Integraal Kind Centrum (IKC)?

    Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd

  • Wat kost de voorschool?

    Ouders betalen een eigen bijdrage voor de voorschool. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Daardoor verschillend de kosten voor de voorschool per gezin.


Ontwikkeling voorschool


Beoordeling voorschool


Leerplicht voorschool


Medezeggenschap voorschool


Schoolkeuze voorschool


Passend onderwijs voorschool


Toelating voorschool


Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie