Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een beperking hebben recht op extra ondersteuning op school of speciale voorzieningen.Toon alle artikelen
  • Wat is passend onderwijs?

    Wanneer je kind op school te maken krijgt met hulp kom je de naam ‘passend onderwijs’ tegen. Maar wat is passend onderwijs eigenlijk?
  • Wat is inclusief onderwijs?

    Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij kinderen, ongeacht hun beperking, naar hetzelfde onderwijs gaan als kinderen zonder beperking.
  • Wat is symbiose onderwijs?

    Symbiose onderwijs is onderwijs waarbij een leerling een deel van het onderwijs volgt op een reguliere school, en een deel op een speciale school.