Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een beperking hebben recht op extra ondersteuning op school of speciale voorzieningen.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Wat is speciaal onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Wat is hoogbegaafdheid?

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Thuiszitters en passend onderwijs

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Dyslexie op school

Een geschil over passend onderwijs?

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Autisme op school

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

ADHD op school

Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Hoogbegaafd op school

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Medezeggenschap en passend onderwijs

Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Diabetes op school en medische handelingen

Passend onderwijs en corona

23 april 2020

Wat is dyslexie?

Minder uren naar school, mag dat?

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Wat is inclusief onderwijs?

Wat is extra ondersteuning?

Wat is een tussenvoorziening?

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Wat is symbiose onderwijs?

Wat is een groeidocument?

Wat is een Toptraject?