Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een beperking hebben recht op extra ondersteuning op school of speciale voorzieningen.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Wat is speciaal onderwijs?

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Wat is passend onderwijs?

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Wat is hoogbegaafdheid?

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Thuiszitters en passend onderwijs

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Een geschil over passend onderwijs?

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Dyslexie op school

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Autisme op school

ADHD op school

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Hoogbegaafd op school

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Medezeggenschap en passend onderwijs

Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Diabetes op school en medische handelingen

Wat is dyslexie?

Minder uren naar school, mag dat?

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Wat is extra ondersteuning?

Wat is inclusief onderwijs?

Wat is een tussenvoorziening?

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Wat is symbiose onderwijs?

Wat is een groeidocument?

Wat is een Toptraject?