Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vmbo (4 jaar), havo (5 jaar) of vwo (6 jaar).Beoordeling voortgezet onderwijs


Passend onderwijs voortgezet onderwijs


Toelating voortgezet onderwijs


Veiligheid voortgezet onderwijs


Organisatie voortgezet onderwijs


Ontwikkeling voortgezet onderwijs


Schoolkeuze voortgezet onderwijs

 • Top 7 meest gestelde vragen over het vmbo

  In dit artikel zijn de meest gestelde vragen over het vmbo samengevat. Leerlingen kunnen na het vmbo doorstromen naar het mbo of het havo.

 • Wat is het vavo?

  Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Deze opleiding is gericht op het behalen van een mavo, havo of vwo-diploma

 • Wat is praktijkonderwijs?

  Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op makkelijk werk.

 • Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

  Er zijn in Amsterdam zeven scholen waar praktijkonderwijs wordt aangeboden. Vijf van deze scholen bieden alleen praktijkonderwijs aan en twee scholen bieden naast praktijkonderwijs ook vmbo aan.

 • Hoe ziet het vmbo eruit?

  De afkorting Vmbo staat voor Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een vierjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op het mbo.

 • Wat is het vmbo?

  Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo.

 • Profielkeuze in havo en vwo

  Eind 3 havo en vwo maken leerlingen een profielkeuze: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij.

 • Wat is het atheneum?

  Het atheneum is een richting binnen het wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het atheneum is een richting binnen het vwo. Het vwo duurt zes jaar.

 • Wat is het havo?

  Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het tempo en niveau ligt hoger dan op het vmbo. Na het examen kan je ook doorstromen naar het vwo.

 • Wat is een LOOT school?

  Op een LOOT-school krijgen toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière.


Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

 • Wat is het Onderwijsschakelloket?

  Het Onderwijsschakelloket spant zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen.

 • Wat is STOP?

  De STOP-klas is een time-out klas voor leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Binnen drie maanden keren leerlingen terug naar hun eigen klas.

 • Hoe verloopt de aanmelding voor het Transferium?

  School kan een leerling aanmelden voor het Transferium. Het aanmeldformulier wordt pas verstuurd als u toestemming hebt verleend.

 • Waar gaan leerlingen na het Transferium naar toe?

  In principe stromen leerlingen na zes maanden Transferium weer uit naar regulier voortgezet onderwijs, soms naar mbo of een school voor speciaal onderwijs.

 • Wat is het Transferium?

  In Amsterdam zijn vier Transferia voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs.