Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vmbo (4 jaar), havo (5 jaar) of vwo (6 jaar).Beoordeling voortgezet onderwijs


Leerlingdossier voortgezet onderwijs

 • Wat is een leerlingdossier?

  Alle scholen houden een leerlingdossier bij over de vorderingen van hun leerlingen. Ouders hebben hierbij inzagerecht.


Passend onderwijs voortgezet onderwijs


Toelating voortgezet onderwijs


Veiligheid voortgezet onderwijs


Organisatie voortgezet onderwijs


Ontwikkeling voortgezet onderwijs


Schoolkeuze voortgezet onderwijs

 • Wat is tweetalig onderwijs (tto)?

  Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen les in het Engels en het Nederlands. Er is tto in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo.

 • Wat is het havo?

  Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

 • Op welke scholen kun je onderwijs en topsport combineren?

  Op een Topsport Talentschool (voorheen LOOT-school) kun je topsport en onderwijs combineren, zoals op het Calandlyceum in Amsterdam.

 • Top 7 meest gestelde vragen over het vmbo

  In dit artikel zijn de meest gestelde vragen over het vmbo samengevat. Leerlingen kunnen na het vmbo doorstromen naar het mbo of het havo.

 • Wat is het vavo?

  Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Deze opleiding is gericht op het behalen van een mavo, havo of vwo-diploma

 • Hoe ziet het vmbo eruit?

  De afkorting Vmbo staat voor Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een vierjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op het mbo.

 • Profielkeuze in havo en vwo

  Eind 3 havo en vwo maken leerlingen een profielkeuze: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij.

 • Wat is het vmbo?

  Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo.

 • Wat is praktijkonderwijs?

  Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op makkelijk werk.

 • Wat is het atheneum?

  Het atheneum is een richting binnen het wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het atheneum is een richting binnen het vwo. Het vwo duurt zes jaar.

 • Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

  Er zijn in Amsterdam zeven scholen waar praktijkonderwijs wordt aangeboden. Vijf van deze scholen bieden alleen praktijkonderwijs aan en twee scholen bieden naast praktijkonderwijs ook vmbo aan.


Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

 • Wat is het Transferium?

  De bovenschoolse voorziening Transferium in Amsterdam is in schooljaar 2018-2019 vervangen door Toptraject.

 • Wat is STOP?

  De STOP-klas is voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen in hun eigen klas in het regulier voortgezet onderwijs.