Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het schooladvies bepalend. Hoe kies je de school die bij je (advies) past? Hoe werkt de centrale loting & matching? Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Zie ook de info van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen VO) op VO Schoolkeuze 020.Toon alle artikelen
 • Open dagen voor groep 7

  In het voorjaar van 2023 organiseren Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs open dagen, speciaal voor leerlingen uit groep 7.
 • Wat is de Kernprocedure?

  De Kernprocedure regelt de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Jaarlijks wordt de procedure geëvalueerd.
 • De uitslag van de Entreetoets

  U heeft de uitslag van de entreetoets ontvangen. Wat zeggen de scores? Geeft de uitslag een indicatie van het mogelijke basisschooladvies weer?
 • Wat is de NIO toets?

  De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toetst het onderwijsniveau van een leerling. De NIO toets bestaat uit zes delen.
 • Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

  Het beleid rondom leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in Amsterdam verandert. Wél is er nog steeds leerwegondersteuning beschikbaar voor leerlingen met een leerachterstand.
 • Wat is de Kopklas?

  Sommige leerlingen krijgen in groep 8 het basisschooladvies ‘Kopklas’: een intensief, extra jaar taalonderwijs. In Amsterdam zijn acht locaties.

Toon meer artikelen