Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het schooladvies bepalend. Hoe kies je de school die bij je (advies) past? Hoe werkt de centrale loting & matching? Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Zie ook de info van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen VO) op VO Schoolkeuze 020.

De uitslag van de Entreetoets

Oneens met het schooladvies van de basisschool?

Veelgestelde vragen over de Centrale loting en matching

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Welke adviezen kan een basisschool geven?

Wat is Cito?

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor recht op leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden

Wat is de Kernprocedure?

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Veelgestelde vragen over voorrangsregels bij de Centrale loting en matching

Heroverweging basisschooladvies na uitslag Eindtoets

Veelgestelde vragen over het basisschooladvies

Open dagen voor groep 7

Kopklas

Lijst scholen met plaats na de matching

Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Wat is de NIO test?

Kennismakingsgesprek: reden voor afwijzing?

Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Belangrijke data bij de overstap naar het VO in schooljaar 2019/2020

Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Veelgestelde vragen over de reservelijst

Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de lotingsuitslag?

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?