Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het schooladvies bepalend. Hoe kies je de school die bij je (advies) past? Hoe werkt de centrale loting & matching? Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Zie ook de info van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen VO) op VO Schoolkeuze 020.


 • Wat is de doorstroomtoets in groep 8?

  De doorstroomtoets toetst de kennis en vaardigheden van leerlingen uit groep 8, op in ieder geval de gebieden taal en rekenen.

 • Welke adviezen kunnen Amsterdamse basisscholen geven?

  Schooladviezen in groep 8 van de basisschool zijn: praktijkonderwijs, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo, een dubbeladvies of kopklas.

 • Bezwaar indienen tegen de lotingsuitslag? Dit moet je weten!

  U kunt in bezwaar als u het oneens bent met de uitslag van de Centrale Loting en Matching van 6 april 2023.

 • Wat is de Kernprocedure?

  De Kernprocedure regelt de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Jaarlijks wordt de procedure geëvalueerd.

 • Heroverweging schooladvies na uitslag Centrale Eindtoets

  Heroverweging van het schooladvies is nodig als de eindtoets van uw kind hoger ligt dan het schooladvies. Hoe gaat dat in de praktijk?

 • De uitslag van de Entreetoets

  U heeft de uitslag van de entreetoets ontvangen. Wat zeggen de scores? Geeft de uitslag een indicatie van het mogelijke basisschooladvies weer?

 • Veelgestelde vragen over de Centrale Loting & Matching

  Leerlingen die in Amsterdam naar een school voor voortgezet onderwijs willen, doen mee aan de Centrale Loting en Matching.

 • Veelgestelde vragen over het schooladvies en de Centrale Eindtoets

  In dit artikel staan antwoorden op veelgestelde vragen over het schooladvies en de Centrale Eindtoets in 2022 met links naar uitgebreidere informatie.

 • Veelgestelde vragen over scholen kiezen

  OCO heeft veelgestelde vragen op een rij gezet over de overstap van basisschool naar middelbare school en het kiezen van een middelbare school in Amsterdam.

 • Oneens met het schooladvies van de basisschool?

  Bent u het oneens met het schooladvies? Ga dan in gesprek met de leerkracht en geef aan waarom u een ander advies passender vindt.

 • Kansrijk adviseren? Tips voor het schooladviesgesprek!

  Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind en dat het advies niet lager uitkomt door corona.

 • Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

  Het grootste deel van de leerlingen gaat na de basisschool naar het vmbo (40%). OCO geeft uitleg over de verschillende leerwegen in het vmbo

 • Open dagen voor groep 7

  In het voorjaar van 2023 organiseren Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs open dagen, speciaal voor leerlingen uit groep 7.

 • Wat is de NIO toets?

  De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toetst het onderwijsniveau van een leerling. De NIO toets bestaat uit zes delen.

 • Belangrijke data bij overstap naar VO in schooljaar 2022/2023

  Voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam moeten ouders rekening houden met belangrijke data en deadlines.

 • LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

  LAT, CAP en SEM is extra onderzoek voor leerlingen in groep 8 voor toegang tot PRO (praktijkonderwijs), er is geen aparte indicering meer voor LWOO.

 • Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

  Wanneer een leerling van school verandert geeft de oude school onderwijskundige gegevens door aan de nieuwe school, dit document heet in Amsterdam het 'oki-doc'. De school dient bij een gesprek over het schooladvies de ouders ongevraagd een kopie van het oki-doc te verstrekken.

 • Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

  In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau zij zich mogen inschrijven op het voortgezet onderwijs.

 • Wat betekenen de standaardscore en het toetsadvies bij de Centrale Eindtoets?

  De uitslag van de Centrale Eindtoets bestaat uit een standaardscore en een advies voor de brugklas. Bij een standaardscore van 545 hoort bijvoorbeeld vwo.

 • Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

  Voor de LAT (leerachterstandentoets) is geen toestemming van ouders nodig, maar voor de toetsen CAP (capaciteitenonderzoek) en SEM (sociaal-emotioneel) wel.

 • Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

  Het beleid rondom leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in Amsterdam verandert. Wél is er nog steeds leerwegondersteuning beschikbaar voor leerlingen met een leerachterstand.

 • Wat is de Kopklas?

  Sommige leerlingen krijgen in groep 8 het basisschooladvies ‘Kopklas’: een intensief, extra jaar taalonderwijs. In Amsterdam zijn acht locaties.


 • Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie