Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het schooladvies bepalend. Hoe kies je de school die bij je (advies) past? Hoe werkt de centrale loting & matching? Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Zie ook de info van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen VO) op VO Schoolkeuze 020.

De uitslag van de Entreetoets

Oneens met het schooladvies van de basisschool?

Veelgestelde vragen over de Centrale loting en matching

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Wat is Cito?

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor recht op leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Welke adviezen kan een basisschool geven?

Wat is de Kernprocedure?

OKI-doc

Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Welke voorrangsregels gelden bij loting in het voortgezet onderwijs?

Heroverweging basisschooladvies na uitslag Eindtoets

Veelgestelde vragen over het basisschooladviesKopklas

Open dagen voor groep 7

Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Wat is de NIO test?

Kennismakingsgesprek: reden voor afwijzing?

Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Belangrijke data bij de overstap naar het VO in schooljaar 2019/2020