Basisonderwijs

Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht en moeten kinderen naar school.Leerplicht basisonderwijs


Schoolkeuze basisonderwijs

 • Wat is tweetalig onderwijs (tto)?

  Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen les in het Engels en het Nederlands. Er is tto in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo.


Leerlingdossier basisonderwijs


Passend onderwijs basisonderwijs


Toelating basisonderwijs


Veiligheid basisonderwijs


Organisatie basisonderwijs


Ontwikkeling basisonderwijs


Beoordeling basisonderwijs

 • De regels voor zittenblijven op de basisschool

  De wet stelt dat een leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces moet kunnen doorlopen: zittenblijven op de basisschool dient een uitzondering te zijn.

 • Wat is Cito?

  Cito ontwikkelt toetsen. Het bekendst is de Cito-eindtoets, die wordt afgenomen in groep 8. Het Cito-leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de ontwikkeling.

 • Hoe om te gaan met het schoolrapport?

  Een schoolrapport is een verslag van de ontwikkeling en prestaties van een leerling op school. Sommige ouders belonen hun kind voor het rapport.

 • Wat is een 10-minutengesprek?

  Het 10-minutengesprek wordt gevoerd tussen ouder en leerkracht over vorderingen, gedrag en eventuele problemen van het kind, het rapport en de Cito-score.

 • Wat is een DL en een DLE?

  DL geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgd en DLE geeft het werkelijke niveau van een kind aan.


Basisonderwijs uitgebreide informatie