Basisonderwijs

Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht en moeten kinderen naar school.

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Wat is een continurooster?

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Wat is Cito?

Wat kan school doen tegen pesten?

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Wat is een DL en een DLE?

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Wat is een onderwijsnummer?

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Wat is openbaar onderwijs?

Is schoolzwemmen verplicht?

Wat doet een schoolbestuur?

Welke stappen onderneemt de school bij een vermoeden van dyslexie?

Een10-minutengesprek, wat is dat?

Welke anti-pestprogramma’s zijn er?

Adoptiekind op de basisschool?

Wat is een oudercommissie?

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?

Wat doet een schooldirecteur op de basisschool?

Tweeling samen of apart in een klas?

Wie bepaalt of mijn kind een klas overslaat?

Wat is leerlingenvervoer?

Wat leert mijn kind in groep 3?

Wat is het preventieprogramma Jump-in!?

Wanneer is mijn kind klaar voor groep 3?

Wat leert mijn kind in groep 4?