Leeftijd

Thema

 • Rapporten, toetsen, werkstukken en andere manieren om leerprestaties te beoordelen.
 • In het leerlingdossier staan alle gegevens die de school verwerkt over een leerling. Ouders hebben het recht om dit leerlingdossier in te zien.
 • De leerplicht beschermt het leerrecht van het kind, door een inschrijvingsplicht en bezoekplicht.
 • De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
 • Wat leer je op school? Hoe mag je verwachten dat de ontwikkeling verloopt?
 • Veel praktische zaken worden beschreven in de wettelijk verplichte schoolgids.
 • Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een beperking hebben recht op extra ondersteuning op school of speciale voorzieningen.
 • Sanctie is een duur woord voor straf.

Algemeen

 • Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO.
 • Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.
 • Informatie over ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen.