Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

In de digitale scholenzoeker op deze website is Amsterdamse schoolkeuzeinformatie te vinden. Op deze pagina’s zijn achtergronden te vinden over de verschillende onderwijsconcepten en informatie over het Stedelijke Toelatingsbeleid Basisonderwijs.


 • Onderwijsconcept, didactiek en lesmethode verschillen per school

  Scholen met eenzelfde onderwijsconcept lijken vaak op elkaar, maar er kunnen toch onderlinge verschillen zijn in didactiek en lesmethodes.

 • Hoe kies ik een goede basisschool in Amsterdam?

  In dit artikel staan handige tips en informatie hoe je een goede basisschool voor je kind in amsterdam kan kiezen.

 • Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

  Per jaar zijn er drie aanmeldperiodes waarbinnen ouders hun kind kunnen aanmelden voor de basisschool, afhankelijk van de geboortedatum van het kind.

 • Voorrangsregels voor plaatsen van kinderen op basisscholen in Amsterdam

  In Amsterdam gelden voorrangsregels voor basisscholen. Schoolbesturen en gemeente Amsterdam hebben hierover afspraken gemaakt.

 • Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

  Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldformulier voor de basisschool dat ze ondertekend bij de school van hun eerste voorkeur in moeten leveren.

 • Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

  Traditioneel vernieuwend onderwijs ontstond begin twintigste eeuw en richtte zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. 

 • Wat is het onderwijsconcept van ervaringsgericht onderwijs (EGO)?

  Binnen het ervaringsgericht onderwijs staan de betrokkenheid en welbevinden centraal. Rekening wordt gehouden met de belevingswereld van de leerling.

 • Wat is het onderwijsconcept van dalton?

  Daltononderwijs heeft vijf kernwaarden: (1) samenwerking, (2) vrijheid en verantwoordelijkheid, (3) effectiviteit, (4) zelfstandigheid en (5) reflectie. 

 • Wat is het onderwijsconcept van montessori?

  De kern van het montessorionderwijs ligt in de uitspraak van grondlegger Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

 • Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

  De vrijeschool is traditioneel vernieuwingsonderwijs, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Er is aandacht voor denken, voelen en handelen.

 • Wat is het onderwijsconcept van jenaplan?

  Jenaplan is traditioneel vernieuwingsonderwijs, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Jenaplanscholen werken vaak met stamgroepen.

 • Schoolkeuze en passend onderwijs

  Hoe zit het met de schoolkeuze en passend onderwijs?

 • Aanmelding primair onderwijs

  De aanmelding op het primair onderwijs in Amsterdam verloopt via het stedelijk toelatingsbeleid.