Organisatie

Veel praktische zaken worden beschreven in de wettelijk verplichte schoolgids.Schoolgebouw en opvang


Leermiddelen


Functies en bestuur

 • Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

  In Amsterdam is er in 2023 een lerarentekort van 706 fte in het basisonderwijs en 340 fte in het voortgezet onderwijs.

 • Wat doet een schoolbestuur?

  Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Een taak is bijvoorbeeld financiel beleid.

 • Wat doet een schooldirecteur op de basisschool?

  Een schooldirecteur heeft de leiding over een school. De precieze taken van een schooldirecteur zijn vastgelegd in een managementstatuut

 • Wat is een onderwijsnummer?

  Een onderwijsnummer is een uniek nummer voor elke leerling en student die in Nederland door de overheid bekostigd onderwijs volgt.

 • Onderwijswetten

  Overzicht van onderwijswetten met rechten van ouders in het onderwijs, onder andere met Grondwet, leerplicht, medezeggenschap en toezicht

 • Onderwijskwaliteit

  U gaat er vanuit dat de school kwalitatief goed onderwijs aanbiedt. Maar wat gebeurt er als de onderwijskwaliteit onder de maat is?

 • Wat is de Rutte-regeling?

  Met de Rutte-regeling kan een scholier worden uitbesteed aan een andere school voor voortgezet onderwijs of voor voortegzet algemeen volwassenenonderwijs.

 • Onderwijsinspectie

  De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen.

 • Wat is een basisschool?

  Kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud gaan naar de basisschool. Daarin zijn sinds 1985 de kleuterschool en lagere school samengevoegd.

 • Onderwijsrecht in het kort

  Het onderwijsrecht is een complex rechtsgebied. Naast een aantal onderwijswetten zijn er veel rechtsgebieden die van toepassing zijn op onderwijsveld.

 • Wat is een ‘zeer zwakke school’?

  Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende leerresultaten realiseert en op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende scoort

 • Incidenteel onderzoek

  De Onderwijsinspectie doet soms incidenteel onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten.


Ouderbijdrage en kosten


Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie


Schoolgids en beleidsdocumenten


Klachtenregeling


Onderwijstijd


Onderwijsinhoud