Organisatie

Veel praktische zaken worden beschreven in de wettelijk verplichte schoolgids.Schoolgids en beleidsdocumenten


Klachtenregeling


Onderwijstijd


Onderwijsinhoud


Schoolgebouw en opvang


Leermiddelen


Functies en bestuur

 • Onderwijsrecht in het kort

  Onderwijsrecht is complex. Naast de traditionele onderwijswetten zijn er namelijk nog veel meer wetten van invloed op het onderwijs.

 • Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

  In Amsterdam is er in 2023 een lerarentekort van 706 fte in het basisonderwijs en 340 fte in het voortgezet onderwijs.

 • Wat doet een schoolbestuur?

  Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Een taak is bijvoorbeeld financiel beleid.

 • Wat doet een schooldirecteur op de basisschool?

  Een schooldirecteur heeft de leiding over een school. De precieze taken van een schooldirecteur zijn vastgelegd in een managementstatuut

 • Wat is een onderwijsnummer?

  Een onderwijsnummer is een uniek nummer voor elke leerling en student die in Nederland door de overheid bekostigd onderwijs volgt.

 • Onderwijswetten

  Overzicht van onderwijswetten met rechten van ouders in het onderwijs, onder andere met Grondwet, leerplicht, medezeggenschap en toezicht

 • Onderwijskwaliteit

  U gaat er vanuit dat de school kwalitatief goed onderwijs aanbiedt. Maar wat gebeurt er als de onderwijskwaliteit onder de maat is?

 • Wat is de Rutte-regeling?

  Met de Rutte-regeling kan een scholier worden uitbesteed aan een andere school voor voortgezet onderwijs of voor voortegzet algemeen volwassenenonderwijs.

 • Onderwijsinspectie

  De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen.

 • Wat is een basisschool?

  Kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud gaan naar de basisschool. Daarin zijn sinds 1985 de kleuterschool en lagere school samengevoegd.

 • Wat is een ‘zeer zwakke school’?

  Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende leerresultaten realiseert en op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende scoort

 • Incidenteel onderzoek

  De Onderwijsinspectie doet soms incidenteel onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten.


Ouderbijdrage en kosten


Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie