Eindexamen voortgezet onderwijs

Deze categorie bevat informatie over het examen in het voortgezet onderwijs.

Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

FAQ eindexamen onderwijsinspectie 2013

Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Programma van toetsing en afsluiting (pta)

Centraal eindexamen

Schoolexamen

Welke grafische rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (havo en vwo)

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Staatsexamen

Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?

Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Zijn de schoolexamens te makkelijk op mijn school ?

Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

Wat is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen?

Klachten over eindexamen? Klachtenlijn 020-5244066 en website www.examenklacht.nl!

De rekentoets voortgezet onderwijs

Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

Waar vind ik oefenexamens en examenbundels?

Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

Welke rekenmachine moet ik gebruiken op het examen? (vmbo en mavo)

Wat doet een examensecretaris?

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (havo en vwo)

Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (vmbo en mavo)

Wat is het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

Onregelmatigheden bij de schoolexamens