Blog

Succeservaringen en teleurstellingen op sbo tijdens de lockdown

Omdat veel leerlingen uit het speciaal basisonderwijs (sbo) tot de groep ‘kinderen in een kwetsbare positie’ behoren, mogen zij naar school. Maar in de praktijk blijkt dat niet alle sbo scholen open zijn voor fysiek onderwijs.
Lees meer

Schoolkeuze

Open dagen kalender

Overzicht aangepast aanbod open dagen voortgezet onderwijs
De data voor dit kalenderoverzicht zijn verzameld door OCO van de afzonderlijke schoolwebsites. Data onder voorbehoud, wijzigingen zijn mogelijk vanwege corona. Check schoolwebsite altijd voor bezoek.

Scholenzoeker per onderwijssector

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Van woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 is het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs dicht. Onderwijs vindt plaats op afstand, behalve voor: leerlingen en studenten in een kwetsbare positie; leerlingen in het primair onderwijs met ouders in cruciale beroepen; praktijkgerichte lessen; eindexamenleerlingen; schoolexamens door leerlingen die volgend jaar examen doen; examens in het hoger onderwijs. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels? De VO scholen gaan in juni weer open: Wat betekent dat? Passend onderwijs en coronaChronologisch overzicht kamerstukken en documenten over Coronavirus en onderwijs Inspreeknotitie OCO voor gemeenteraadscommissie WIO op 6 mei 2020

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer