Blog

Leren ondernemen in de zomervakantie met ImpactZomer020 van Fawaka (en meer zomerprogramma’s voor middelbare scholieren)

video Fawaka impactzomer 2021

Van 9 tot en met 20 augustus 2021 organiseert Fawaka Ondernemersschool ‘ImpactZomer020′. Dit is een educatief zomerprogramma voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Amsterdam, waarbij duurzaam ondernemen centraal staat. Thiëmo Heilbron, oprichter van Fawaka Ondernemersschool, licht dit programma toe. Daarnaast links naar meer zomerprogramma’s voor doelgroepen in het voortgezet onderwijs zoals voor leerlingen die overstappen van vmbo naar mbo.
Lees meer

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs zijn per 8 februari 2021 weer open. Basisscholen verdelen de klassen in kleine groepen die onderling 1,5 meter afstand houden, als daar ruimte voor is op school. Het voortgezet onderwijs is per 31 mei 2021 volledig open: Om besmetting te voorkomen en uit preventie testen leerkrachten en leerlingen zich met zelftesten. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Als leerlingen in het schoolgebouw lopen is een mondkapje nog verplicht, het mag af als leerlingen op hun plek zitten. Studenten kunnen weer één dag per week naar hun opleiding, in het mbo sinds 1 maart en in het hoger onderwijs sinds 26 april. Verkouden leerlingen of studenten mogen niet naar school, chronische klachten en hooikoorts uitgezonderd. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels?Alle artikelen over corona

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer