Blog

VSO-examenleerling Imane hoopt op werk achter balie

Imane doet dit jaar examen vmbo-basis op het Orion College Drostenburg in Amsterdam Zuidoost. Ze heeft een lichamelijke beperking waardoor ze in een rolstoel zit. Het Orion College Drostenburg biedt haar onderwijs en zorg op maat. Door gezondheidsproblemen liep Imane studievertraging op. Maar met het examen in zicht kan ze zich nu richten op het vervolgonderwijs. Uiteindelijk wil ze graag achter een balie werken en mensen helpen.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.

Scholenzoeker basisscholen
Scholenzoeker voortgezet onderwijs
Open dagen overzicht voortgezet onderwijs
Opleidingenzoeker MBO

Overstap po-vo

Tijdpad

Het tijdpad voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs loopt van eind januari tot eind juni: eind januari het adviesgesprek, januari en februari de open dagen, begin maart de aanmelding (met voorkeurslijst), begin april de uitslag van de centrale loting & matching, midden april de centrale eindtoets, midden mei de uitslag van de eindtoets en (zonodig) een heroverwegingsgesprek en eind juni een kennismakingsdag op de nieuwe school. Lees meer

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer