Blog

Dossiers over passend onderwijs bij OCO

In schooljaar 2020-2021 behandelde OCO 200 dossiers over passend onderwijs. De meeste vragen gingen over basisonderwijs en over (de overstap naar) speciaal onderwijs. Veel vragen gingen over leerlingen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening. Het aantal dossiers over hoogbegaafde leerlingen nam toe ten opzichte van 2019. De grootste groep dossiers ging over de vraag welke ondersteuning een leerling van school kan verwachten. Er was een toename in het aantal dossiers waarbij ouders het oneens waren met een verwijzing naar het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd. Er was een sterke stijging van het aantal dossiers over het weigeren van leerlingen. Leerlingen in een Corona-risicogroep maakten zich zorgen over terug naar school gaan en de mogelijkheden om online les te blijven krijgen.
Lees meer

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Alle onderwijssectoren zijn na de zomervakantie weer open. Leerlingen of studenten hoeven onderling geen 1,5 afstand meer te houden. In het vo houden leerlingen nog wel 1,5 meter afstand tot personeel. In het mbo en hoger onderwijs (ho) hoeven studenten en personeel geen 1,5 meter afstand meer te houden. In het vo, mbo en ho is nog wel een mondkapje verplicht bij verplaatsingen in het gebouw. In het vo, mbo en ho wordt niet volledig gevaccineerde leerlingen, studenten en personeel gevraagd om tweemaal per week een (vrijwillige) preventieve zelftest te doen. Daarnaast blijft voor iedereen de basisregel gelden, ook voor volledig gevaccineerden, om thuis te blijven en te laten testen bij klachten. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels?Alle artikelen over corona

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer