Blog

Tweede Kamer wil meer sturing op passend onderwijs

Passend onderwijs is 5 jaar geleden ingevoerd. Ook vóór passend onderwijs waren er klachten over de manier waarop ondersteuning in het onderwijs is georganiseerd. Nu na 5 jaar de balans wordt opgemaakt, lijken de klachten echter eerder toegenomen dan verminderd. Met name ouders en onderwijspersoneel lopen tegen grote knelpunten in de praktijk aan. Daar tegenover staat het Ministerie van OCW dat, ondanks de knelpunten, een positieve ontwikkeling ziet. Het Ministerie ziet geen reden tot direct ingrijpen in de systematiek. Deze tegenstelling zette de toon van het debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs op 26 juni 2019. In verschillende aangenomen moties drong de Tweede Kamer vervolgens aan op meer sturing, met als meest opvallende wens een landelijke norm voor basisondersteuning.
Lees meer

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker op deze website biedt filter en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs heeft een eigen pagina met schoolgegevens, een download van de schoolgids en links naar meer informatie. De opleidingenzoeker voor het MBO linkt direct door naar de websites van de opleidingen.

Scholenzoeker basisscholen
Scholenzoeker voortgezet onderwijs
Opleidingenzoeker MBO