Blog

Geen gezamenlijk antwoord op corona: 12 scholen, 12 verschillende aanpassingen op overgangsregeling

Scholen passen hun regels over overgaan en zittenblijven aan vanwege het afstandsonderwijs. Maar ze doen dat verschillend: met minimale aanpassingen, door de definitie van bespreekgevallen op te rekken, of door hun overgangsregeling los te laten. De aanpassingen bieden scholen meer ruimte om leerlingen positief te beoordelen. Maar er zijn ook scholen waar leerlingen zowel positief als negatief afgerekend kunnen worden op basis van nieuwe normen zoals inzet tijdens thuisonderwijs. Een opvallend nieuw instrument op enkele scholen is dat leerlingen een plan moeten schrijven om twijfels weg te nemen of ze over kunnen gaan.
Lees meer

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Gedeeltelijke opening basisscholen, sbo en so per 11 mei, helemaal open per 8 juni. Gedeeltelijke opening vo per 2 juni. Praktijk- en examenlocaties mbo en ho per 15 juni. Geen eindtoets groep 8. Geen centraal examen. Uiterlijke aanmelddatum mbo 1 mei, hoger onderwijs 1 juni. Er is veel gebeurd in het onderwijs en er verandert nog van alles door de coronacrisis. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels? De VO scholen gaan in juni weer open: Wat betekent dat? Passend onderwijs en coronaChronologisch overzicht kamerstukken en documenten over Coronavirus en onderwijs Inspreeknotitie OCO voor gemeenteraadscommissie WIO op 6 mei 2020

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer