Blog

Alternatieven voor schoolkamp groep 8 tijdens corona

Schoolkamp is voor veel leerlingen uit groep 8 het hoogtepunt van de basisschooltijd. Maar door het coronavirus en de tijdelijke coronamaatregelen kan het kamp in traditionele vorm niet doorgaan. Daarom kiezen veel scholen in 2021 voor alternatieven, zoals een nacht op school ‘kamperen’ en leuke dagactiviteiten in de buurt van school.
Lees meer

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs zijn per 8 februari 2021 weer open. Basisscholen verdelen de klassen in kleine groepen die onderling 1,5 meter afstand houden, als daar ruimte voor is op school. Het voortgezet onderwijs is sinds 1 maart 2021 gedeeltelijk open: Leerlingen krijgen minimaal één dag per week les op school en verder nog les op afstand. Om onderling contact te beperken spreiden scholen pauzes en passen ze roosters aan. Leerlingen houden 1,5 meter afstand, behalve vaste tweetallen die samenwerken in de les. Bij beweging door school is een mondkapje verplicht, het mag af als leerlingen op hun plek zitten. Studenten kunnen weer één dag per week naar hun opleiding, in het mbo sinds 1 maart en in het hoger onderwijs sinds 26 april. Verkouden leerlingen of studenten mogen niet naar school, chronische klachten en hooikoorts uitgezonderd. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels?Alle artikelen over corona

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer