Blog

Vraagtekens bij toetsingscommissie die bezwaren tegen uitkomst loting gaat behandelen

In 2021 gaat een toetsingscommissie ingediende bezwaren tegen de uitkomst van de centrale loting behandelen. Afgaande op het reglement gaat deze commissie voorbij aan bijzondere persoonlijke omstandigheden. Ook mag de commissie scholen niet adviseren een stoel bij te zetten als de commissie een bezwaar gegrond acht. In de opzet kunnen kinderen zelf niet gehoord worden.
Lees meer

Schoolkeuze

Open dagen kalender

Overzicht aangepast aanbod open dagen voortgezet onderwijs
De data voor dit kalenderoverzicht zijn verzameld door OCO van de afzonderlijke schoolwebsites. Data onder voorbehoud, wijzigingen zijn mogelijk vanwege corona. Check schoolwebsite altijd voor bezoek.

Scholenzoeker per onderwijssector

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs zijn per 8 februari 2021 weer open. Basisscholen verdelen de klassen in subgroepen die onderling 1,5 meter afstand houden, als daar ruimte voor is op school. De overige onderwijsesctoren blijven ook na 8 februari onderwijs op afstand geven, uitgezonderd: leerlingen en studenten in een kwetsbare positie; praktijkgerichte lessen; eindexamenleerlingen; schoolexamens door leerlingen die volgend jaar eindexamen doen; examens en tentamens in het hoger onderwijs. Leerlingen die vanwege een van de uitzonderingen naar school mogen zijn verplicht onderling 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Als leerlingen op hun plek zitten mag het mondkapje af. Verkouden leerlingen mogen niet naar school. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels?Alle artikelen over corona

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer