Blog

Open data schoolweging en referentieniveau tonen verschillen in resultaten tussen Amsterdamse basisscholen met een vergelijkbare populatie

OCO combineert open data over referentieniveau en schoolweging om Amsterdamse ouders inzicht te geven in de verschillende resultaten van scholen met een vergelijkbare populatie. Juist in tijden van corona en lerarentekort is het belangrijk dat ouders en school elkaar goed informeren en goed samenwerken. Ook voor de gemeente is het van belang om zicht te hebben op schoolresultaten om af te kunnen leiden of investeringen in kansengelijkheid lonen.
Lees meer

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Alle onderwijssectoren zijn na de zomervakantie weer open. Leerlingen of studenten hoeven onderling geen 1,5 afstand meer te houden. In het vo houden leerlingen nog wel 1,5 meter afstand tot personeel. In het mbo en hoger onderwijs (ho) hoeven studenten en personeel geen 1,5 meter afstand meer te houden. In het vo, mbo en ho is nog wel een mondkapje verplicht bij verplaatsingen in het gebouw. In het vo, mbo en ho wordt niet volledig gevaccineerde leerlingen, studenten en personeel gevraagd om tweemaal per week een (vrijwillige) preventieve zelftest te doen. Daarnaast blijft voor iedereen de basisregel gelden, ook voor volledig gevaccineerden, om thuis te blijven en te laten testen bij klachten. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels?Alle artikelen over corona

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer