Blog

Uitnodiging: Mobiele telefoons op school

Sinds 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen, tenzij de mobiele telefoon nodig is. Scholen moeten zelf afspraken maken over het gebruik van de mobiele telefoon op school met leraren, ouders en leerlingen. Op 4 maart organiseert de Gemeente Amsterdam in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en OCO een bijeenkomst hierover. 
Lees meer

Voorzitter en penningmeester (onbezoldigd)

OCO zoekt nieuwe bestuursleden

OCO is op zoek naar nieuwe betrokken, integere en samenwerkingsgerichte bestuursleden. Beschik jij over bestuurlijke ervaring en heb jij hart voor goed onderwijs voor ieder kind? Wil jij OCO helpen in de volgende stap als organisatie? Zie de site van ADJ voor de vacaturetekst. Lees meer

Langskomen zonder afspraak

Inloopspreekuur in OBA Osdorp en OBA Bijlmerplein

Kom zonder afspraak langs en stel je vraag tijdens het inloopspreekuur van OCO. Iedere dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur in de OBA Osdorp in Nieuw-West. En iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 in de OBA Bijlmerplein in Zuidoost. Er zijn geen inloopspreekuren tijdens schoolvakanties of feestdagen. Lees meer

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer