Blog

Loting 2020: drie jaar schoolontwikkeling zonder resultaat

De lotingsuitslag in 2020 is bekend, vier op de vijf leerlingen komen op hun eerste voorkeur, maar vergeleken met drie jaar terug toen er een vergelijkbaar leerlingaantal meedeed is de uitslag slechter. 32 leerlingen kregen een plek op basis van de plaatsingsgarantie. Ouders kunnen bij de Servicedesk van de schoolbesturen terecht voor vragen over de lotingsuitslag, OCO ondersteunt bij individuele klachten of bezwaren, VSA ondersteunt collectieve actie.
Lees meer

Schoolkeuze

De op verschillende kenmerken filterbare digitale scholenzoeker toont per school een compacte beschrijving met onderscheidende gegevens, een download van de schoolgids en links naar de inspectie en andere bronnen. De MBO-zoeker linkt direct door naar de websites van de opleidingen.

Overstap po-vo

Tijdpad overstap voor leerlingen groep 8 basisschool naar voortgezet onderwijs

Het tijdpad voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs loopt van eind januari tot eind juni: eind januari het adviesgesprek, januari en februari de open dagen, begin maart de aanmelding (met voorkeurslijst), begin april de uitslag van de centrale loting & matching, midden april de centrale eindtoets, midden mei de uitslag van de eindtoets en (zonodig) een heroverwegingsgesprek en eind juni een kennismakingsdag op de nieuwe school. Lees meer

Artikelen over scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolkeuze

De digitale scholenzoeker bevat een overzicht van de artikelen over Amsterdamse VO-scholen die op deze website verschenen zijn. In de scholenzoeker kan gefilterd worden op schooladvies. Ook is te filteren op brede of categorale scholen en vele andere aspecten. Via de scholenzoeker zijn (onder de knop 'vergelijk') ook informatiebronnen als video's en schoolgidsen te vinden. Lees meer

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer