Over OCO

Vraag, probleem of klacht over schoolgaan in Amsterdam? OCO informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders (en leerlingen en MBO-studenten).

Een geĆÆnformeerde ouder is een betrokken ouder

OCO informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders (en leerlingen en MBO-studenten). Daarmee bevordert OCO het partnerschap tussen ouders en school. OCO biedt ouders de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school. Bij problemen op school staat OCO ouders bij met advies om ouders in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met school de problemen op te lossen. Indien nodig kan OCO doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Bij klachten over school zet OCO in op deƫscalatie, als dat niet lukt kan OCO ouders helpen richting klachtencommissie of juridisch advies.

Sinds 2006 actief voor Amsterdamse ouders en leerlingen

OCO staat voor Onderwijs Consumenten Organisatie. OCO is van start gegaan op 6 december 2006. OCO is voortgekomen uit de acties van Karina Schaapman. OCO is een stichting die subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam in het kader van het ouderbetrokkenheidsbeleid van de gemeente. Dankzij deze subsidie kunnen alle Amsterdamse ouders kosteloos gebruik maken van de informatie en diensten van OCO. OCO werkt samen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen waar het kan, en is kritisch waar het moet om de belangen van Amsterdamse ouders te bewaken.

Meer info over OCO

  • Contactgegevens en bereikbaarheid van de helpdesk.
  • De agenda met de (voorlichtings)activiteiten van OCO, in sommige gevallen inclusief de gebruikte presentaties.
  • De leden van het team van OCO.
  • Pagina over de website van OCO met informatie over cookies, open data, auteursrecht, de makers van de site en de gebruikte techniek.
  • De statuten van Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie.
  • Het privacyreglement van OCO.
  • Lees meer over de voorgeschiedenis van OCO in het artikel Bouwstenen, ervaringen met OCO in Amsterdam.
  • De grondlegster van OCO Karina Schaapman hield 6 december 2006 een openingsrede in De Balie. Naar de grondlegster van OCO is een in het onderwijsrecht belangrijk vonnis genoemd, het Schaapman-vonnis van 26 mei 1999.