Blog

Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO.


 • Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

  Op 6 oktober om 19.00 gaan medewerkers van het oudersteunpunt in gesprek met ouders, onderwijsprofessionals en de samenwerkingsverbanden over het steunpunt en passend onderwijs in de OBA Bijlmerplein.

 • Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen

  Ouders hebben soms vragen over het onderwijs van hun kind. Voor hen is er het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen.

 • Stimuleer de leesvaardigheid en het leesplezier van je kind met de Zomerchallenge van Taalkanjer!

  Meld je kind aan voor de Zomerchallenge van Taalkanjer! Zo worden zijn leesvaardigheid en leesplezier in de vakantie gestimuleerd.

 • De Staat van het Onderwijs 2023: dalende leesvaardigheid een blijvende zorg

  De Staat van het Onderwijs 2023: Corona-achterstanden zijn ingelopen, maar leesvaardigheid wel gedaald ten opzichte van 2013.

 • De Zomerschool in Amsterdam West heeft nog plek in groep 6, 7 en 8. Meld uw kind snel aan!

  Zit uw kind in de bovenbouw? Meld hem of haar dan vóór vrijdag 30 juni 2023 aan voor de Zomerschool in Amsterdam West.

 • Meepraten over passend onderwijs op het voortgezet onderwijs in Amsterdam?

  Op donderdag 22 juni organiseert het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs een avond voor ouders om mee te praten over passend onderwijs. Het samenwerkingsverband wil graag met ouders in gesprek om het ondersteuningsplan te evalueren.

 • De Staat van de Ouder 2023, ouders over de leraar

  Ruim de helft van de ouders is tevreden over de onderwijskwaliteit, volgens de door Ouders & Onderwijs uitgebrachte Staat van de Ouder 2023.

 • Vijf tips als je nog in onzekerheid zit over de loting

  Tijdens het paasweekeinde alvast 5 tips als je nog in onzekerheid zit over de loting.

 • Taalonderwijs op De Zevensprong: ‘Onze kinderen beheren de schoolbibliotheek’

  In dit interview vertelt leesspecialist en ib'er Eefje Nijssen over het taalonderwijs op jenaplanschool De Zevensprong in Amsterdam West.

 • Onderzoek naar voorkeurslijsten Centrale Loting en Matching: vul de vragenlijst in!

  Wetenschappers van de Vrije Universiteit doen onderzoek naar voorkeurslijsten voor de Centrale Loting en Matching in Amsterdam.

 • Werk en studie combineren? Kies voor een BBL-opleiding!  

  Waarom zou je kiezen voor een BBL-opleiding?

 • Open dagen op het mbo in Amsterdam

  Overzicht van open dagen op het MBO in Amsterdam. Informeer op de open dagen ook naar de verplichte intake-activiteiten en vraag om een studiekeuzeadvies.

 • Kansrijk adviseren? Tips voor het schooladviesgesprek!

  Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind en dat het advies niet lager uitkomt door corona.

 • Van papier naar praktijk: hoe de zeer zwakke praktijkschool De Dreef weer uit het slop raakt

  In een uitgebreid interview met OCO vertelt Van der Hooft hoe hij de praktijkschool De Dreef weer uit het slop probeert te halen.

 • Welke school past bij jou? Start je zoektocht op de ScholenArenA!

  Achtstegroepers en ouders opgelet! Vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022 is de tweede editie van de ScholenArenA in de Johan Cruijff ArenA.

 • Passend onderwijs in Amsterdam piept en kraakt

  OCO signaleert een aantal zorgelijke ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs, zo blijkt uit de dossieranalyse passend onderwijs.

 • Kamerdebat voortgang passend onderwijs: tijd voor versnelling

  Op 31 maart 2022 was er een debat in de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. Het tempo van de verbetermaatregelen moet omhoog.

 • De voortgangsrapportage passend onderwijs: wordt er voortgang geboekt?

  Een jaar na de publicatie van de verbeteraanpak, publiceerde OCW de voortgangsrapportage passend onderwijs. Concrete voortgang laat op zich wachten.

 • Open dagen vo-scholen voor leerlingen groep 8 in 2022

  In december, januari en februari organiseren scholen voor voortgezet onderwijs open dagen en kennismakingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 8.

 • Uitnodiging: De OPR en het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

  Een online gespreksavond voor ouders en leerlingen in de ondersteuningsplanraden, door OCO en Ouders & Onderwijs, 26 januari 2022, 19.30-21.30 uur.

 • Open data schoolweging en referentieniveau tonen verschillen in resultaten tussen Amsterdamse basisscholen met een vergelijkbare populatie

  OCO toont verschillen in resultaten van scholen met een vergelijkbare populatie, door open data over referentieniveau en schoolweging te combineren.

 • Dossiers over passend onderwijs bij OCO

  In schooljaar 2020-2021 behandelde OCO 200 dossiers op het terrein van passend onderwijs. De meeste vragen gingen over basisonderwijs en over (de overstap naar) speciaal onderwijs. Veel vragen gingen over leerlingen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening. Het aantal dossiers over hoogbegaafde leerlingen nam toe ten opzichte van 2019. De grootste groep dossiers ging over de vraag welke ondersteuning een leerling van school kan verwachten.

 • Passend onderwijs en zorgmeldingen: een slechte combinatie

  Zorgmeldingen bij het ontbreken van passend onderwijs zijn onwenselijk en niet conform de meldcode. Ook in Amsterdam vinden deze meldingen plaats.

 • Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

  Er komt een ouder- en jeugdsteunpunt in ieder samenwerkingsverband voor passend onderwijs. In september 2021 komt hiervoor een leidraad.

 • De overstap van speciaal naar regulier onderwijs: ‘We moesten echt praten als brugman om Danilo op het Hubertus & Berkhoff te krijgen’

  Danilo (13) maakte begin dit schooljaar de overstap van speciaal onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs: de Hubertus & Berkhoff.

 • Uitslag Centrale Eindtoets voor leerlingen, toetsadviezen bijgesteld

  Basisschoolleerlingen krijgen vanaf 25 mei 2021 de uitslag van de Centrale Eindtoets. De toetsadviezen voor de brugklas zijn voor alle leerlingen aangepast.

 • Alternatieven voor schoolkamp groep 8 tijdens corona

  Veel basisscholen bedenken tijdens corona een alternatief voor schoolkamp groep 8, zoals een nacht op school ‘kamperen’ en leuke dagactiviteiten.

 • Vraagtekens bij toetsingscommissie die bezwaren tegen uitkomst loting gaat behandelen

  Het reglement van de nieuwe toetsingscommissie die bezwaren tegen uitkomst van de matching gaat behandelen roept veel vragen op.

 • Loting 2021: meer uitgelote kinderen dan ooit, maar schade in ‘de staart’ enigszins beperkt

  Bij de Centrale loting en matching 2021 is 76,81 procent van de leerlingen uit groep 8 geplaatst op de school van de eerste voorkeur.

 • Alternatieven voor eindmusical groep 8 tijdens corona

  Scholen kunnen tijdens corona uit meerdere alternatieven voor de eindmusical kiezen, zodat ze achtstegroepers feestelijk kunnen uitzwaaien.

 • Onderzoek naar hoogopgeleide stapelaars: ‘wij willen gezien worden’

  Uit onderzoek blijkt dat ruim zeventig procent van de hoogopgeleide stapelaars zegt dat stapelen in het onderwijs niet nodig was geweest.

 • Succeservaringen en teleurstellingen op sbo tijdens de lockdown

  Omdat veel leerlingen uit het sbo tot de groep ‘kinderen in een kwetsbare positie’ behoren, mogen zij deze lockdown naar school.

 • Welk kind is kwetsbaar? Naar school tijdens de lockdown

  Kwetsbare leerlingen mogen toch naar school tijdens de tweede lockdown, die 15 december 2020 is ingegaan en voorlopig is verlengd.

 • De VO scholen gaan in juni weer open: Wat betekent dat?

  Op 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs weer open. Wat betekent dat?

 • Stel je kandidaat voor de Ondersteuningsplanraad

  De ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband passend onderwijs voor het Amsterdamse voortgezet onderwijs heeft momenteel 13 vacatures voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Je kunt je kandidaat stellen tot 22 mei.

 • Passend onderwijs en corona

  Ouders van chronisch zieke kinderen beslissen of het veilig is weer naar school te gaan na overleg met de behandelend arts. Maak afspraken over afstandsonderwijs als kinderen langdurig niet naar school kunnen.

 • Onderzoeksrapport: Wie ziet mij? Oorzaken en effecten van uitschrijvingen van jongeren in het mbo in Amsterdam

  OCO heeft onderzoek verricht naar oorzaken en effecten van ongewenste uitschrijvingen op het mbo

 • Vox College pioniert met praktisch leren

  Vox College kent geen klaslokalen en mixt alle niveaus door elkaar.

 • “Ze dachten dat een gymnasium in Zuidoost niet nodig was”

  Het Ir. Lely Lyceum is de eerste school in Zuidoost die klassieke talen aanbiedt. Wat betekent dit voor scholieren in Zuidoost?

 • Welke Amsterdamse scholen geven filosofie?

  Een overzicht voor verwonderaars en vragenstellers in Amsterdam die een school voor voortgezet onderwijs willen kiezen met een vorm van filosofieonderwijs.

 • Véél Ouders in Actie op de 7e Montessori

  Op dinsdag 3 december 2019 werd er in de aula van de 7e Montessori flink op los gebrainstormd, naar elkaar geluisterd en overgaan tot concrete actie.

 • Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

  Betere verantwoording is mogelijk door een horizontale dialoog tijdens de hele beleidscyclus, beleidsrijk begroten en meer open data.

 • ScholenArenA: 1 en 2 november 2019 oriënterende scholenmarkt

  Op 1 en 2 november 2019 vindt de scholenArenA plaats. Leerlingen uit groep 8 kunnen daar alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs ontmoeten.

 • Tweede Kamer wil meer sturing op passend onderwijs

  In het kamerdebat op 26 juni 2019 over passend onderwijs stonden de knelpunten uit de praktijk centraal en vraagt de kamer om meer landelijke sturing.

 • De transitie bij ROC TOP

  ROC TOP sluit met gepersonaliseerd leren aan op de arbeidsmarkt en vormt vier campussen om het onderwijs toekomstbestendig te maken.

 • Opvallend grote verschillen in slaagpercentages

  Henk Blok dook in de open data over examenresultaten en constateert dat er opvallend grote verschillen zijn in de slaagpercentages in Amsterdam.

 • Kansenongelijkheid door onderadvisering gewichtenleerlingen

  Open data van DUO over Amsterdamse basisscholen gedurende 2015–2018 laten zien dat scholen met veel gewichtenleerlingen vaker onderadviseren dan scholen met weinig of geen gewichtenleerlingen.

 • Onderwijsinspectie: leerlingen scoren slecht op taal en rekenen

  Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De resultaten voor taal en rekenen zijn de afgelopen jaren teruggelopen.

 • Maakt echt luisteren het verschil?

  Verslag bijeenkomst thuiszitten, 27 februari 2019. Over de kracht van echt luisteren naar ouders en jongeren.

 • Het geheim van het Comenius Lyceum: hard werken

  Het driejaarsgemiddelde van het Centraal Examen voor wiskunde B ligt op het Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West hoger dan op de categorale gymnasia in Amsterdam.

 • Het ene vwo is het andere niet

  Achtstegroepers in Amsterdam die zich oriënteren op het vwo merken dat er flinke verschillen zijn tussen scholen. Wanneer past zo'n school bij jou: wel of geen gymnasium, welk profiel, concept of uitdaging?

 • Keuzevrijheid Eindtoets: gevolgen voor kansengelijkheid?

  In Amsterdam winnen de IEP en Route 8 terrein als Eindtoets PO ten opzichte van de CET, heeft dit gevolgen voor de kansengelijkheid?

 • College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

  Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde op 8 januari 2019 zijn advies over diabeteszorg op school.

 • Wanneer past passend onderwijs?

  Op de informatiebijeenkomst 'Meepraten over passend onderwijs', georganiseerd door OCO, Jeugdplatform Amsterdam en Ieder(in) op 24 september 2018 gingen 55 ouders, leerlingen en professionals uit onderwijs en zorg hierover met elkaar in gesprek over passend onderwijs.

 • Opvallend veel zeer zwakke basisscholen in Amsterdam

  In de landelijke lijst van 34 zeer zwakke scholen staan opvallend veel basisscholen uit Amsterdam. Vijf Amsterdamse basisscholen zijn recent bestempeld als zeer zwak, blijkt uit gegevens op de website van de Onderwijsinspectie.

 • Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

  Er is bij ouders onvoldoende duidelijkheid over de extra ondersteuning die er beschikbaar is voor leerlingen in het regulier onderwijs in Amsterdam. Dit is de conclusie die OCO trekt op basis van de analyse van de 209 dossiers over passend onderwijs die we het afgelopen schooljaar behandelden.

 • Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

  Negen maanden na veranderingen in het beleid voor de voorschool blijkt dat een groot aantal ouders ervoor kiest om hun kind van de voorschool te halen. Wat kan en mag de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

 • Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

  De GMR van het Amsterdamse schoolbestuur OOadA organiseerde een workshop over het lerarentekort. Leraren, ouders, bestuur en RvT bespraken vier onconventionele oplossingen: kortere lestijden, grotere klassen, uitbesteden van delen van het onderwijs en online leerplatforms.

 • Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

  In het Amsterdamse voortgezet onderwijs blijven jaarlijks meer dan 2.500 leerlingen zitten. Het merendeel van de Amsterdamse vo-scholen zit nog ver boven het streefpercentage van 3,8% zittenblijvers. Scholen, besturen, gemeente en ouders moet het zittenblijversprobleem samen oplossen.

 • Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

  Examenkandidaten horen vanaf 13 juni of ze geslaagd of gezakt zijn voor het eerste tijdvak. De examens waren al nagekeken, maar de examenuitslag liet nog even op zich wachten tot de normering per examenvak werd vastgesteld.

 • ‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

  Eind 2017 had de GMR van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OoadA) haar jaarlijkse mini-symposium. Ditmaal ging het over werkdruk, met de lerarenstakingen in het achterhoofd.

 • Matching 2018: beste uitslag tot nu toe, ongemak blijft

  De centrale loting en matching van 2018 heeft met 99% binnen de top5 een mooi resultaat, maar misschien heeft de OSVO kansen laten liggen.

 • Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

  De meeste van de 19 VO-scholen in Amsterdam met zowel havo als vwo stellen nog eisen aan diploma stapelen, ondanks het aangekondigde doorstroomrecht.

 • Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

  In 2018 veranderen de voorzieningen voor peuters. In Amsterdam kunnen straks alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud gebruik maken van 15 uur voorschool.

 • Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

  Sabine Wassenberg werkt als gastdocent filosofie op basisscholen in Amsterdam West aan de 'zelfdenkzaamheid' van kinderen.

 • Nieuwe aanpak Amsterdam voor jeugdhulp en dyslexie

  Nieuwe verordening jeugdhulp van de gemeente amsterdam, o.a. over poortwachter dyslexie.

 • Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

  Met ingang van 1 augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

 • Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

  De meeste van de 19 VO-scholen in Amsterdam met zowel havo als vwo stellen nog eisen aan diploma stapelen, ondanks het aangekondigde doorstroomrecht.

 • Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

  Op 13 juli organiseert de gemeente Amsterdam een inspraakbijeenkomst over de nieuwe verordening Jeugdhulp.

 • Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

  37 Amsterdamse basisscholen hebben de afgelopen twee jaar (2014/2015 en 2015/2016) bij geen enkele heroverweging hun schooladvies bijgesteld.

 • Geen extra zorgleerlingen in de klas

  Zijn er door de invoering van passend onderwijs meer zorgleerlingen in de klas bijgekomen? Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt van niet.

 • Matching 2017 plaatst ruim 100 leerlingen meer op 1e voorkeur

  In 2017 deden 7.638 leerlingen mee aan de matching in Amsterdam, vergeleken met 2016 kwamen 115 leerlingen meer op hun 1e voorkeur.

 • Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

  De GMR van OOadA nam het initiatief tot een symposium over 21st century skills en versterkte daarmee de samenwerking tussen ouders, leraren en scholen.

 • Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

  Transparantie van schoolbestuur STAIJ en betrokkenheid van ouders typeren het verbetertraject op de 8e Montessori in Amsterdam Oost.

 • 2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

  De 10e voortgangsrapportage passend onderwijs, gecombineerd met aan set onderzoeken over de voortgang passend onderwijs, kwam deze week naar buiten.

 • Onderwijsachterstanden zijn er om weg te werken

  De gemiddelde schoolscore op de Eindtoets van gewichtenleerlingen laat zien welke Amsterdamse basisscholen slagen onderwijsachtstanden weg te werken.

 • Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

  Het voorstel voor het invoeren van het instemmingsrecht passend onderwijs biedt belangrijke kansen om de positie van ouders te versterken.

 • Aan de slag met plannen van ouders voor beter passend onderwijs

  Naar aanleiding van de bijeenkomst op 21 juni zijn ouders aan de slag met plannen voor het verbeteren van passend onderwijs.

 • Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

  Verslag van de OCO-bijeenkomst 'Hoe staat passend onderwijs in Amsterdam ervoor?' op 21 juni 2016 in Pakhuis de Zwijger.

 • Ook gewichtenleerlingen verdienen goed onderwijs, weinigen krijgen het

  Henk Blok schreef een serie opiniërende en onderzoekende stukken over onderwijskansen op basisscholen met veel gewichtenleerlingen.

 • Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs?

  Gaat onderwijs in Nederland met de komst van het Verdrag voor mensen met een handicap werken aan inclusief onderwijs? Of blijft het bij passend onderwijs?

 • Effectieve scholen voor gewichtenleerlingen: ze zijn er wel, maar het zijn er niet veel

  Van de basisscholen met veel gewichtenleerlingen scoort slechts een klein aantal bovenmatig effectief, dat is belangrijke schoolkeuzeinformatie voor ouders.

 • Vier excellente scholen voor gewichtenleerlingen

  OCO sprak vier scholen met veel achterstandsleerlingen die jaren achtereen hoge leeropbrengsten realiseren. Wat zijn volgens deze scholen de succesfactoren?

 • LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

  Het LAKS heeft een Survivalgids gemaakt voor leerlingen in de MR, met uitleg over de Wet op de medezeggenschap en veel praktische tips.

 • Voor late beslissers: verslagen open dagen

  Overzicht van 20 verslagen die de afgelopen weken verschenen over open dagen op Amsterdamse VO-scholen. Plus 4 interviews over nieuwe scholen.

 • Sportklassen op de voorkeurslijsten voor de loting & matching in 2016

  Informatie uit schoolgidsen en schoolwebsites over de zes sportklassen op de voorkeurslijsten voor de loting & matching 2016 in Amsterdam.

 • Kleinschalige school met aandacht voor creativiteit

  OCO bezocht een open dag van het Sweelinck College in Zuid.

 • Extra aandacht aan economie en leren koken

  OCO bezocht een open dag van het Waterlant College IJdoorn in Noord.

 • Cosmetische oplossing voor status quo

  De evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs leidt tot enkele praktische aanpassingen, niet tot wijzigingen waar ouders om vroegen.

 • Projectonderwijs, bionica en onderling respect

  Sandra Newalsing over de plannen voor Leergemeenschap020.

 • Onderwijsaanbod 2016/2017 uitgebreid met vijf nieuwe scholen

  Schooljaar 2016/2017 openen vijf nieuwe onderwijsinitiatieven de deuren in het Amsterdamse voortgezet onderwijs.

 • ‘Leuk om met media bezig te zijn’

  OCO bezocht een open dag van het Mediacollege Amsterdam in Zuid, een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT.

 • Werken met de natuur

  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van het Wellantcollege Linnaeus, waar de landbouw en de natuur centraal staan.

 • ‘Vakken waar je echt iets aan hebt’

  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van het Pieter Nieuwland College in Oost.

 • Meewerken aan de school

  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van de nieuwe humanistische school de Amsterdamse Mavo.

 • ‘Net even iets anders dan andere scholen’

  Loeka Oostra bracht voor OCO een bezoek aan de open dag van het Geert Groote College in Zuid.

 • Twee vakken per dag

  Indrukken van bezoekende leerlingen op de open avond van het Caland 2 in Nieuw-West, een school met twee vakken per dag, vier uur per vak en met iPads.

 • ‘Voor kinderen die heel graag willen leren’

  Leerlingen op open dag van Vossius Gymnasium: Een hal als een bejaardenhuis en toch knus. Een school voor kinderen die graag willen leren. En voor muziek.

 • Het voordeel van een tweejarige brugklas

  Bezoekers van de open avond van het Nicolaas Lyceum vertellen over hun interesse in de sport- en cultuurklassen en het voordeel van een tweejarige brugklas.

 • ‘Het moet wel gezellig zijn’

  Leerlingen die op de open avond van De nieuwe Havo afkomen blijven graag aan 'deze kant van het water'.

 • Terugdringen onderwijsachterstand vraagt actieve ouders

  Om te voorkomen dat ouders van achterstandsleerlingen met lege handen staan formuleerde Henk Blok tien vragen die ouders kunnen stellen aan school.

 • OSVO voldoet aan maatschappelijk verzoek en kiest voor ‘matching 2.0’

  OSVO voldoet aan het maatschappelijk verzoek om een aangepaste versie van matching te gebruiken voor de toewijzing van scholen aan nieuwe brugklassers.

 • Niet naar school, toch onderwijs?

  Staatssecretaris Dekker stuurde brief over onderwijs 'op een andere locatie dan school' ofwel thuisonderwijs aan de Tweede Kamer.

 • Is dit de regie die ouders willen hebben?

  Pieter Gautier (VU), Monique de Haan (Universiteit van Oslo), Bas van der Klaauw (VU), Hessel Oosterbeek (UvA) reageren op het lotingsbeleid van de OSVO.

 • Tweede incubator sessie Onze Nieuwe School

  Tweede incubator sessie Onze Nieuwe School met kennismaking schoolbesturen, ideeënuitwisseling schoolmakers, ouderbetrokkenheid, OCW en gemeente Amsterdam.

 • Petitie voor matching

  Een nieuwe groep ouders spreekt zich uit over de lotingsproblematiek en pleit voor verbetering van de matching in plaats van herinvoering van de loting.

 • Tevredenheidsonderzoek naar toelatingsbeleid

  Bijna de helft van de ouders is positief over het stedelijk toelatingsbeleid PO, blijkt uit een eerste tevredenheidsonderzoek.

 • Oog voor verliezers loting

  Inspreeknotitie over matching: Leg vooraf goed uit hoe nadelen van het lotingsalgoritme opgevangen worden, wat heeft de stad verliezers te bieden?

 • Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

  Onderzoeken over passend onderwijs en de reactie hierop van staatssecretaris Dekker staan tegenover elkaar in discussie passend onderwijs.

 • OCO steunt vandaag manifestatie thuiszitterstellen.nl

  OCO steunt de manifestatie thuiszitterstellen.nl, het gaat niet alleen om het tellen zelf maar vooral om het empoweren van de thuiszitters en hun ouders.

 • Incubator Onze Nieuwe School

  De overgebleven vijftien Amsterdamse schoolplannen van 'Onze Nieuwe School worden tot december 2015 begeleid door Kennisland in het uitwerken van hun plan.

 • ‘Nog steeds onvoldoende transparantie’

  Inspreektekst van Nicoline Vink d.d. 17/9/2015 namens Oudergroep voor Keuzevrijheid in het Amsterdamse Basisonderwijs

 • Inspiratie om Amsterdams onderwijs te verbeteren: Onze nieuwe school

  Als je Amsterdammers vraagt om hun idee voor een nieuwe school, wat krijg je dan? 124 voorstellen werden deze zomer op www.onzenieuweschool.nl ingediend.

 • Samen leren begint bij communiceren

  In het onderzoek 'Thuis op School' wordt een gespreksmodel ontwikkeld om het educatief partnerschap tussen ouders en school te bevorderen.

 • Ondersteuningsprofielen Amsterdamse basisscholen onvindbaar

  Schoolondersteuningsprofielen passend onderwijs blijken begin schooljaar 2015/2016 onvindbaar in een steekproef van 22 Amsterdamse basisscholen.

 • Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

  Vanaf 1 augustus 2015 worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO.

 • Versterking positie van mbo’ers door wettelijke verankering klachtrecht

  Een nieuwe wetsvoorstel met minimumvoorwaarden voor het klachtrecht versterkt de positie van mbo'ers op school.

 • Onafhankelijke Commissie Matching ingesteld

  De OSVO heeft een Onafhankelijke Commissie Matching ingesteld om bezwaren, klachten en verzoeken tot heroverwegingen te behandelen.

 • Verslag ‘Onze Nieuwe School’ ontwerpdag

  Puntsgewijs verslag van de bijeenkomst in De Balie op 13 juni 2015 van het project 'Onze Nieuwe School'.

 • OCO maakt de balans op na 1 jaar passend onderwijs

  OCO maakt de balans op na 1 jaar passend onderwijs.

 • Kort geding over matching

  Namens 20 ouders heeft advocate Esther Sprenkeling de OSVO en de gemeente Amsterdam gedagvaard. 23 juni 2015 14.00 uur dient het kort geding over matching.

 • Gemeente belt schrijnende gevallen matching

  Wethouder Kukenheim vindt dat de communicatie over matching vanuit de OSVO onvoldoende is en organiseert nu zelf ondersteuning voor de schrijnende gevallen.

 • OSVO gaat lijst publiceren van scholen met plek

  De OSVO heeft aangekondigd met een lijst te komen met scholen waar na de matching nog plaats is.

 • Matching vraagt nieuwe mindset bij schoolkeuze

  95% van de leerlingen werd geplaatst binnen de top 3 van hun voorkeur, minder dan gehoopt. Matching vraagt om een nieuwe mindset bij schoolkeuze.

 • 7.500 leerlingen i.p.v. de verwachte 8.000 geplaatst via matching

  In de discussie over het verloop van de matching valt het aantal geplaatste leerlingen op. Dat ligt met 7500 lager dan het verwachte aantal leerlingen van circa 8000.

 • Plaatsingsbericht matching niet gestandaardiseerd

  Scholen blijken geen standaard werkwijze te hebben voor het informeren van ouders en leerlingen over de matching en het plaatsingsbesluit.

 • Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

  Per 1 augustus 2015 wordt de onderwijstijd vereenvoudigd en gemoderniseerd. De wet heeft ook invloed op de medezeggenschap op school.

 • Wethouder Simone Kukenheim in gesprek met oudergroep

  Verslag van gesprek tussen wethouder Simone Kukenheim en de oudergroep Ouders voor keuzevrijheid basisonderwijs Amsterdam.

 • Samen groente en fruit eten in de klas

  Samen groente en fruit eten in de klas leidt tot gezonde leefstijl op latere leeftijd.

 • Een rookvrij schoolterrein

  Ouders kunnen actie ondernemen en samen met de school en haar leerlingen zorgen voor een rookvrij schoolterrein.

 • Worden leerlingen verleid of misleid door Capri-Sun?

  Leerlingen worden misleid door Capri-Sun dat zich voordoet als een gezond, verantwoord tussendoortje.

 • ‘Ritalin is geen snoepje’

  De beroepsvereniging van jeugd- en kinderpsychiaters bracht vorige week een statement naar buiten over Ritalin.

 • Inspectie in onderwijsverslag 2013-2014 kritisch over passend onderwijs

  De Onderwijsinspectie is in het Onderwijsverslag 2013-2014 kritisch over passend onderwijs.

 • Effectiviteit zittenblijven in voortgezet onderwijs betwijfeld

  Effectiviteit zittenblijven wordt betwijfeld, slechts de helft haalt beoogd diploma en weinig zelfkritiek onder scholen, rapporteert de onderwijsinspectie.

 • Het succes van kindermarketing

  Het succes van kindermarketing verleid leerlingen op school en in de supermarkt

 • Als passend onderwijs ingewikkeld wordt…

  Afspraken over onderwijs een EMB-leerlingen moet afstemming zorg en school beter passend maken.

 • Kindermarketing, wie houdt een oogje in het zeil?

  Een oogje in het zeil op kindermarketing wordt gehouden door de RVV en Foodwatch.

 • Gezonde School Brede basisschool Fiep Westendorp

  Gezonde School Brede basisschool Fiep Westendorp doet aan gezondheid van haar leerlingen op het gebied van bewegen, water drinken en het kinderrestaurant

 • Onderwijsprijswinnaar Selma Klinkhamer in De Balie Leert #9

  Selma Klinkhamer sprak in 'De Balie leert #9' over het belang van het actief betrekken van leerlingen en ouders binnen het veranderingsproces van de school.

 • ‘Veel ouders maken een strategische keuze’

  Veel ouders die in de 1e plaatsingsronde van het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid schoolvoorkeuren moesten opgeven hebben strategisch gekozen.

 • Te weinig beweging op school

  Kinderen krijgen te weinig beweging op school, omdat er geen afspraken over zijn gemaakt.

 • Naar gezonde schoolmaaltijden in Nederland

  Waarom er (nog) geen schoolmaaltijden zijn in Nederland komt door gebrek aan middelen en ouders kunnen invloed uitoefenen.

 • Hetty Lieftink te gast bij oudergroep voor keuzevrijheid basisonderwijs

  Hetty Lieftink, projectleider van het stedelijk toelatingsbeleid Amsterdam, geeft toelichting op het stedelijk toelatingsbeleid aan de groep Ouders voor Keuzevrijheid basisonderwijs Amsterdam.

 • ’OCO bewijst weer nutteloze instelling te zijn’

  Wij zijn van mening dat het OCO een nutteloze instelling is en voelen ons in deze opvatting gesteund door de werkwijze van deze consumentenorganisatie richting haar opdrachtgever, de gemeenteraad – Diane Middelkoop en Herbert de Bruine

 • Weinig spijbelaars in Amsterdam, veel leerlingen niet ingeschreven

  Ongeveer 3,4% van alle leerlingen in Amsterdam had te maken met relatief verzuim. Amsterdam scoort hierdoor laag in vergelijking tot andere grote steden.

 • Dagelijks een gratis én gezonde lunch, in Zweden en Finland kan het op school

  Gratis, gezonde lunch voor leerlingen en de overheid betaalt. Leerlingen krijgen gezonde eetgewoonten aangeleerd door samen lekker en gezond eten op school.

 • Verdubbelt plaatsingkans als ik van een school zowel een reguliere klas als profielklas op mijn voorkeurslijst zet?

  Nee, leerlingen krijgen 1 lotingsnummer per school, geen extra lotingsnummer voor extra aangekruiste klassen op dezelfde school. In volgorde van voorkeur wordt dan op die school gekeken of er plaats is.

 • Meer duidelijkheid over de zorgplicht door geschillencommissie passend onderwijs

  De geschillencommissie Passend Onderwijs heeft de afgelopen acht maanden elf geschillen behandeld.De zorgplicht wordt hiermee duidelijker.

 • 96% geplaatst binnen top 3 in eerste plaatsingsronde stedelijk toelatingsbeleid

  17 maart 2015 vond de eerste plaatsing plaats onder het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs, 96% van de leerlingen werd geplaatst in de top 3.

 • ‘Geen grip op het systeem’

  Moeten ouders voor hun echte voorkeursschool kiezen, strategisch kiezen, de stad uit verhuizen, of wachten op chaos?

 • Waarom krijgen leerlingen te weinig gymlessen?

  Door een te kort aan bevoegde vakdocenten, ruimtegebrek of bezuinigingen krijgen leerlingen te weinig gymlessen op school.

 • Rookgedrag van leerlingen

  rookgedrag van leerlingen wordt bepaald door de invloed van leeftijdsgenoten en ze moeten les krijgen in een veilige, gezonde en rookvrije schoolomgeving

 • Voordelen en nadelen van het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid

  Wat zijn de voordelen en nadelen van het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid in Amsterdam dat op 1 januari 2015 van start ging?

 • Transparantie over kindplaatsen

  Het stedelijk toelatingsbeleid moet transparant zijn, ouders moeten weten hoeveel kindplaatsen er zijn op een school. Een eerste inventarisatie.

 • Negeren op eigen risico

  De UvA probeert na de ontruiming van het Bungehuis de publicitaire schade te herstellen, maar komt dat nog goed of zijn er diepere oorzaken voor de studentenprotesten?

 • Ouders voor keuzevrijheid basisonderwijs Amsterdam

  Een groep Amsterdamse ouders heeft besloten zich te verenigen om de invoering van het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid basisonderwijs te monitoren.

 • Enquête voorkeurscholen

  Enquête naar de echte voorkeursscholen van ouders in Amsterdam en hoe het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid de basisschoolkeuze beïnvloedt.

 • Ongezonde schoolomgeving

  Leerlingen imiteren elkaars eetgedrag en dat kan in een ongezonde schoolomgeving al snel slecht uitpakken, zeker met een mobiele frietkraam voor de school.

 • Is schoolmelk gezond?

  Moeten kinderen 3 glazen melk drinken per dag en is het (daarom) schoolmelk gezond? 1 of 2 porties zuivel per dag is prima en voor wie wil zijn plantaardige alternatieven beschikbaar.

 • Waarom melk drinken op school?

  Melk drinken op school is een gewoonte die in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstond. Tegenwoordig is schoolmelk een wereldproduct.

 • Landelijke leerlingenkrimp zet door, groei in Amsterdam

  Het leerlingenaantal in het Amsterdamse voortgezet onderwijs groeit. De landelijke leerlingenkrimp zet door. Sommige scholen sluiten voorgoed hun deuren.

 • Leerlingprognose 2015: krimp in Nederland, groei in Amsterdam

  Er worden minder kinderen geboren en minder kinderen aangemeld op school. Door de leerlingendaling moeten sommige scholen fuseren of zelfs volledig sluiten.

 • Relatief veel schorsingen en verwijderingen in Amsterdam, landelijke daling

  Leerlingen in de vier grootste steden, waaronder Amsterdam, namen een derde van alle schorsingen en verwijderingen in het land voor hun rekening.

 • Klachtrecht voorschool straks beter geregeld dan in het onderwijs?

  Klachtrecht voorschool wordt beter dan in onderwijs als het wetsvoorstel versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzaal wordt ingevoerd.

 • Veranderingen in het vmbo vanuit leerlingenperspectief

  De veranderingen in het vmbo bestaan uit een eerder aanmeldmoment voor het mbo, meer aandacht voor de schoolloopbaan en de afschaffing van de afdelingen.

 • Scholen mogen vanaf schooljaar 2015-2016 onderwijsuren beter spreiden

  Scholen mogen vanaf schooljaar 2015-2016 onderwijsuren beter spreiden.

 • Passend Onderwijs: hoe staat het ervoor?

  In december bracht het Ministerie van Onderwijs een voortgangsrapportage passend onderwijs uit.

 • Schoolkeuze? Lees de Scholengids!

  De Scholengids helpt Amsterdamse ouders en leerlingen bij het maken van een schoolkeuze bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

 • Citostress of keuzestress?

  Leiden de nieuwe regels bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs tot citostress of keuzestress in Amsterdam ?

 • Jeugdplatform Amsterdam verwelkomt eerste leden

  We hebben de eerste leden van het splinternieuwe Jeugdplatform Amsterdam kunnen verwelkomen.

 • Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs, wat werkt, wat kan beter?

  Deel uw ervaring of suggestie hoe het onderwijs aan hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs beter kan!

 • Respecteer stedelijke functie vrijescholen in stedelijk toelatingsbeleid!

  De vrijescholen staan slechts op twee plekken in de stad (Zuid en Noord), toch wordt de stedelijke functie met het nieuwe plaatsingssysteem ontkend.

 • Ouderraden bezorgd over toegang tot conceptscholen in Noord

  Brief van ouderraden aan schoolbesturen en wethouder over zorgen om toegang tot conceptscholen in Amsterdam Noord bij nieuw stedelijk toelatingsbeleid.

 • Nieuw: Westwijs huiswerkbegeleiding

  Westwijs biedt huiswerkbegeleiding in Amsterdam West. Westwijs wil huiswerkbegeleiding toegankelijk maken voor meer Amsterdamse ouders en leerlingen.

 • Ministerie VWS lanceert website ‘Reik thuiszitters de hand’

  Voor de aanpak van thuiszitters is niet één perfecte oplossing. Wel zijn er diverse acties die de kans op succes vergroten. In 2013 is een onderzoek gestart naar de aanpak van thuiszitten. Wat werkt?

 • Ouderperspectief in handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

  Onderzoeksinstituut ITS informeerde bij OCO naar ervaringen vanuit het ouderperspectief met de Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim.

 • Samenwerkingsverbanden moeten nog beleid hoogbegaafdheid ontwikkelen

  Er bestaan nog geen concrete plannen voor het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen bij de twee Amsterdamse samenwerkingsverbanden PO en VO.

 • OCO bezoekt ouders Krijtmolen

  Afgelopen dinsdag 23 september sprak OCO met ouders van de Krijtmolen in Amsterdam Noord over: ouderbijdrage, een goede directie, veiligheid en de medezeggenschapsraad.

 • Ouderbetrokkenheid in Amsterdam

  Ouderbetrokkenheid is een samenwerking tussen ouders en school, doel is het verbeteren van de prestaties van het kind en het onderwijs.

 • Nieuw in de Kernprocedure 2014-2015

  De Kernprocedure 2014-2015 is ingrijpend veranderd. Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 • Nieuw Jeugdplatform Amsterdam zoekt leden

  Jeugdplatform Amsterdam adviseert de gemeente over zorg voor de jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

 • Ouders over passend onderwijs: verwachtingen en zorgen

  Verwachtingen en zorgen van ouders over passend onderwijs

 • Met ouderbijdrage opgebouwd vermogen door fraude verdwenen

  Fraude ouderbijdrage: oud-directeur Panta Rhei in Amstelveen sluisde jarenlang geld weg als penningmeester steunstichting ouderbijdrage.

 • Eerste uitspraak Geschillencommissie Passend onderwijs positief voor ouders

  De geschillencommissie passend onderwijs heeft een eerste uitspraak gedaan, stelt ouders in het gelijk, en benadrukt het belang van een zorgvuldig proces.

 • Bijeenkomst ouderkring Passend Onderwijs

  Verslag van de bijeenkomst op 2 juni 2014 van de Ouderkring passend onderwijs Amsterdam West met vragen van ouders en antwoorden van onderwijsprofessionals.

 • Visie gevraagd – programma en bronnen

  Visie gevraagd, programma en bronnen voor bijeenkomst op 10 juni 2014 in De Balie over toekomstig onderwijsaanbod (VO) in Amsterdam

 • Visiedocument schoolbesturen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020 (RPO)

  Praat mee over het toekomstige (voortgezet) onderwijsaanbod in Amsterdam op dinsdagavond 10 januari in De Balie.

 • Docent verliest tas met examens

  21 vmbo-t-leerlingen van het HLW moeten hun examen wiskunde op dinsdag 17 juni 2014 overmaken omdat hun wiskunde examens zijn kwijtgeraakt.

 • Scholenmarkt

  Jaarlijks maken zo'n 7.000 Amsterdamse leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die worden uitgeloot, is er de scholenmarkt.

 • Trots op ouderbetrokkenheid op de Narcis-Querido

  Saloua en Fatima vinden het belangrijk dat niet steeds dezelfde ouders maar alle ouders op school betrokken zijn. Ze zijn er trots op dat dit op de Narcis-Queridoschool lukt.

 • Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

  Samenwerking tussen ouderraad en oudergeleding medezeggenschapsraad op basisschool Mobiel in Amsterdam Zuidoost

 • Plan voor stedelijk toelatingsbeleid gepresenteerd

  Op 23 mei 2003 is een plan gepresenteerd voor een nieuw stedelijk toelatingsbeleid in het Amsterdamse basisonderwijs.

 • Snap je kind!

  De reeks 'Snap je kind!’, boekjes met uitleg over lesstof met speelse oefeningen voor thuis, helpt ouders betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind.

 • Wat meet de entreetoets?

  De entreetoets meet hoe vaardig uw kind is op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma: taal, rekenen en studievaardigheden.

 • Bouwstenen, ervaringen met OCO in Amsterdam

  Ervaringen met betrekking tot de positie van ouders in het onderwijs vanuit de praktijk van OCO in Amsterdam, bijdrage aan symposiumbundel NVOR 2009.

 • 10 Aanvullende suggesties bij kernprocedure

  10 verbetersuggesties voor de kernprocedure: o.a. verbeter advisering, toon flexibiliteit aanbod, geef realtime overzicht aanmeldingen, onderzoek matching

 • Schaapman-vonnis

  In Schaapman-vonnis oordeelde rechter dat schoolbestuur bijleskosten moest vergoeden voor wegwerken van leerachterstand door onvoldoende onderwijsaanbod.

 • Actie tegen luxeverzuim rond kerstvakantie

  Leerplichtambtenaren controleren op luxeverzuim rond kerstvakantie.

 • Aanpak ‘Vasthouden en niet losloslaten’ moet schoolverlaten in Amsterdam terugdringen

  In Amsterdam hebben verschillende organisaties afspraken gemaakt om het aantal schoolverlaters in Amsterdam terug te dringen. 

 • Terugblik op de SIBA-crisis

  De belangrijkste gebeurtenissen in de SIBA-crisis op een rij, vanaf zomer 2007 terug in de tijd tot de oprichting van de stichting islamitische basisscholen Amsterdam (SIBA) in 1989.

 • OudersconnectLive wil dialoog binnen school en met de buurt

  Oudersconnectlive is een serie bijeenkomsten op initiatief van het ouderpanel van De Rietlanden in Zeeburg om te komen tot een echt gemengde basisschool

 • Openingsrede OCO door grondlegster Karina Schaapman

  Vandaag opent in Amsterdam de Onderwijs Consumenten Organisatie OCO haar deuren om ouders te helpen bij hun schoolkeuze en hulpvragen over het onderwijs.


 • Blog uitgebreide categorie datumgebonden


  Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten