Blog

Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO. • Directeurswisseling OCO

  27 maart 2024
  1 april 2024 neemt Floor Kaspers het stokje over van Menno van de Koppel als directeur van OCO.

  330 keer bekeken

 • Open dagen op het mbo in Amsterdam

  30 januari 2024
  Overzicht van open dagen op het MBO in Amsterdam. Informeer op de open dagen ook naar de verplichte intake-activiteiten en vraag om een studiekeuzeadvies.

  14495 keer bekeken

 • Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

  25 september 2023
  Op 6 oktober om 19.00 gaan medewerkers van het oudersteunpunt in gesprek met ouders, onderwijsprofessionals en de samenwerkingsverbanden over het steunpunt en passend onderwijs in de OBA Bijlmerplein.

  666 keer bekeken

 • Dossiers over passend onderwijs bij OCO

  11 oktober 2021
  In schooljaar 2020-2021 behandelde OCO 200 dossiers op het terrein van passend onderwijs. De meeste vragen gingen over basisonderwijs en over (de overstap naar) speciaal onderwijs. Veel vragen gingen over leerlingen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening. Het aantal dossiers over hoogbegaafde leerlingen nam toe ten opzichte van 2019. De grootste groep dossiers ging over de vraag welke ondersteuning een leerling van school kan verwachten.

  1901 keer bekeken

 • Stel je kandidaat voor de Ondersteuningsplanraad

  5 mei 2020
  De ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband passend onderwijs voor het Amsterdamse voortgezet onderwijs heeft momenteel 13 vacatures voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Je kunt je kandidaat stellen tot 22 mei.

  1875 keer bekeken

 • Passend onderwijs en corona

  23 april 2020
  Ouders van chronisch zieke kinderen beslissen of het veilig is weer naar school te gaan na overleg met de behandelend arts. Maak afspraken over afstandsonderwijs als kinderen langdurig niet naar school kunnen.

  6352 keer bekeken

 • Welke Amsterdamse scholen geven filosofie?

  13 januari 2020
  Een overzicht voor verwonderaars en vragenstellers in Amsterdam die een school voor voortgezet onderwijs willen kiezen met een vorm van filosofieonderwijs.

  6350 keer bekeken

 • Véél Ouders in Actie op de 7e Montessori

  9 december 2019
  Op dinsdag 3 december 2019 werd er in de aula van de 7e Montessori flink op los gebrainstormd, naar elkaar geluisterd en overgaan tot concrete actie.

  3306 keer bekeken

 • De transitie bij ROC TOP

  12 juli 2019
  ROC TOP sluit met gepersonaliseerd leren aan op de arbeidsmarkt en vormt vier campussen om het onderwijs toekomstbestendig te maken.

  3113 keer bekeken

 • Het geheim van het Comenius Lyceum: hard werken

  5 maart 2019
  Het driejaarsgemiddelde van het Centraal Examen voor wiskunde B ligt op het Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West hoger dan op de categorale gymnasia in Amsterdam.

  4726 keer bekeken

 • Het ene vwo is het andere niet

  27 januari 2019
  Achtstegroepers in Amsterdam die zich oriënteren op het vwo merken dat er flinke verschillen zijn tussen scholen. Wanneer past zo'n school bij jou: wel of geen gymnasium, welk profiel, concept of uitdaging?

  9642 keer bekeken

 • Wanneer past passend onderwijs?

  18 december 2018
  Op de informatiebijeenkomst 'Meepraten over passend onderwijs', georganiseerd door OCO, Jeugdplatform Amsterdam en Ieder(in) op 24 september 2018 gingen 55 ouders, leerlingen en professionals uit onderwijs en zorg hierover met elkaar in gesprek over passend onderwijs.

  2577 keer bekeken

 • Opvallend veel zeer zwakke basisscholen in Amsterdam

  12 oktober 2018
  In de landelijke lijst van 34 zeer zwakke scholen staan opvallend veel basisscholen uit Amsterdam. Vijf Amsterdamse basisscholen zijn recent bestempeld als zeer zwak, blijkt uit gegevens op de website van de Onderwijsinspectie.

  9294 keer bekeken

 • Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

  8 oktober 2018
  Er is bij ouders onvoldoende duidelijkheid over de extra ondersteuning die er beschikbaar is voor leerlingen in het regulier onderwijs in Amsterdam. Dit is de conclusie die OCO trekt op basis van de analyse van de 209 dossiers over passend onderwijs die we het afgelopen schooljaar behandelden.

  5346 keer bekeken

 • Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

  18 juli 2018
  De GMR van het Amsterdamse schoolbestuur OOadA organiseerde een workshop over het lerarentekort. Leraren, ouders, bestuur en RvT bespraken vier onconventionele oplossingen: kortere lestijden, grotere klassen, uitbesteden van delen van het onderwijs en online leerplatforms.

  2401 keer bekeken

 • Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

  10 juli 2018
  In het Amsterdamse voortgezet onderwijs blijven jaarlijks meer dan 2.500 leerlingen zitten. Het merendeel van de Amsterdamse vo-scholen zit nog ver boven het streefpercentage van 3,8% zittenblijvers. Scholen, besturen, gemeente en ouders moet het zittenblijversprobleem samen oplossen.

  5464 keer bekeken

 • Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

  12 juni 2018
  Examenkandidaten horen vanaf 13 juni of ze geslaagd of gezakt zijn voor het eerste tijdvak. De examens waren al nagekeken, maar de examenuitslag liet nog even op zich wachten tot de normering per examenvak werd vastgesteld.

  3779 keer bekeken

 • Geen extra zorgleerlingen in de klas

  9 mei 2017
  Zijn er door de invoering van passend onderwijs meer zorgleerlingen in de klas bijgekomen? Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt van niet.

  5276 keer bekeken

 • Cosmetische oplossing voor status quo

  14 maart 2016
  De evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs leidt tot enkele praktische aanpassingen, niet tot wijzigingen waar ouders om vroegen.

  5106 keer bekeken

 • Werken met de natuur

  16 februari 2016
  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van het Wellantcollege Linnaeus, waar de landbouw en de natuur centraal staan.

  3950 keer bekeken

 • Meewerken aan de school

  16 februari 2016
  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van de nieuwe humanistische school de Amsterdamse Mavo.

  3294 keer bekeken

 • Twee vakken per dag

  8 februari 2016
  Indrukken van bezoekende leerlingen op de open avond van het Caland 2 in Nieuw-West, een school met twee vakken per dag, vier uur per vak en met iPads.

  4247 keer bekeken

 • Het voordeel van een tweejarige brugklas

  29 januari 2016
  Bezoekers van de open avond van het Nicolaas Lyceum vertellen over hun interesse in de sport- en cultuurklassen en het voordeel van een tweejarige brugklas.

  5921 keer bekeken

 • ‘Het moet wel gezellig zijn’

  29 januari 2016
  Leerlingen die op de open avond van De nieuwe Havo afkomen blijven graag aan 'deze kant van het water'.

  3914 keer bekeken

 • Niet naar school, toch onderwijs?

  25 november 2015
  Staatssecretaris Dekker stuurde brief over onderwijs 'op een andere locatie dan school' ofwel thuisonderwijs aan de Tweede Kamer.

  14049 keer bekeken

 • Is dit de regie die ouders willen hebben?

  7 november 2015
  Pieter Gautier (VU), Monique de Haan (Universiteit van Oslo), Bas van der Klaauw (VU), Hessel Oosterbeek (UvA) reageren op het lotingsbeleid van de OSVO.

  6264 keer bekeken

 • Tweede incubator sessie Onze Nieuwe School

  5 november 2015
  Tweede incubator sessie Onze Nieuwe School met kennismaking schoolbesturen, ideeënuitwisseling schoolmakers, ouderbetrokkenheid, OCW en gemeente Amsterdam.

  2791 keer bekeken

 • Petitie voor matching

  5 november 2015
  Een nieuwe groep ouders spreekt zich uit over de lotingsproblematiek en pleit voor verbetering van de matching in plaats van herinvoering van de loting.

  6549 keer bekeken

 • Oog voor verliezers loting

  7 oktober 2015
  Inspreeknotitie over matching: Leg vooraf goed uit hoe nadelen van het lotingsalgoritme opgevangen worden, wat heeft de stad verliezers te bieden?

  3464 keer bekeken

 • Incubator Onze Nieuwe School

  28 september 2015
  De overgebleven vijftien Amsterdamse schoolplannen van 'Onze Nieuwe School worden tot december 2015 begeleid door Kennisland in het uitwerken van hun plan.

  2725 keer bekeken

 • Samen leren begint bij communiceren

  1 september 2015
  In het onderzoek 'Thuis op School' wordt een gespreksmodel ontwikkeld om het educatief partnerschap tussen ouders en school te bevorderen.

  2580 keer bekeken

 • Kort geding over matching

  17 juni 2015
  Namens 20 ouders heeft advocate Esther Sprenkeling de OSVO en de gemeente Amsterdam gedagvaard. 23 juni 2015 14.00 uur dient het kort geding over matching.

  6320 keer bekeken

 • Gemeente belt schrijnende gevallen matching

  11 juni 2015
  Wethouder Kukenheim vindt dat de communicatie over matching vanuit de OSVO onvoldoende is en organiseert nu zelf ondersteuning voor de schrijnende gevallen.

  3908 keer bekeken

 • Een rookvrij schoolterrein

  26 april 2015
  Ouders kunnen actie ondernemen en samen met de school en haar leerlingen zorgen voor een rookvrij schoolterrein.

  3560 keer bekeken

 • ‘Ritalin is geen snoepje’

  22 april 2015
  De beroepsvereniging van jeugd- en kinderpsychiaters bracht vorige week een statement naar buiten over Ritalin.

  4517 keer bekeken

 • Te weinig beweging op school

  7 april 2015
  Kinderen krijgen te weinig beweging op school, omdat er geen afspraken over zijn gemaakt.

  10523 keer bekeken

 • ’OCO bewijst weer nutteloze instelling te zijn’

  31 maart 2015
  Wij zijn van mening dat het OCO een nutteloze instelling is en voelen ons in deze opvatting gesteund door de werkwijze van deze consumentenorganisatie richting haar opdrachtgever, de gemeenteraad – Diane Middelkoop en Herbert de Bruine

  4289 keer bekeken

 • ‘Geen grip op het systeem’

  19 maart 2015
  Moeten ouders voor hun echte voorkeursschool kiezen, strategisch kiezen, de stad uit verhuizen, of wachten op chaos?

  4395 keer bekeken

 • Rookgedrag van leerlingen

  13 maart 2015
  rookgedrag van leerlingen wordt bepaald door de invloed van leeftijdsgenoten en ze moeten les krijgen in een veilige, gezonde en rookvrije schoolomgeving

  6055 keer bekeken

 • Transparantie over kindplaatsen

  5 maart 2015
  Het stedelijk toelatingsbeleid moet transparant zijn, ouders moeten weten hoeveel kindplaatsen er zijn op een school. Een eerste inventarisatie.

  5302 keer bekeken

 • Negeren op eigen risico

  24 februari 2015
  De UvA probeert na de ontruiming van het Bungehuis de publicitaire schade te herstellen, maar komt dat nog goed of zijn er diepere oorzaken voor de studentenprotesten?

  2690 keer bekeken

 • Enquête voorkeurscholen

  24 februari 2015
  Enquête naar de echte voorkeursscholen van ouders in Amsterdam en hoe het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid de basisschoolkeuze beïnvloedt.

  6386 keer bekeken

 • Ongezonde schoolomgeving

  16 februari 2015
  Leerlingen imiteren elkaars eetgedrag en dat kan in een ongezonde schoolomgeving al snel slecht uitpakken, zeker met een mobiele frietkraam voor de school.

  4919 keer bekeken

 • Is schoolmelk gezond?

  11 februari 2015
  Moeten kinderen 3 glazen melk drinken per dag en is het (daarom) schoolmelk gezond? 1 of 2 porties zuivel per dag is prima en voor wie wil zijn plantaardige alternatieven beschikbaar.

  3605 keer bekeken

 • Waarom melk drinken op school?

  10 februari 2015
  Melk drinken op school is een gewoonte die in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstond. Tegenwoordig is schoolmelk een wereldproduct.

  5035 keer bekeken

 • Schoolkeuze? Lees de Scholengids!

  9 december 2014
  De Scholengids helpt Amsterdamse ouders en leerlingen bij het maken van een schoolkeuze bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

  12947 keer bekeken

 • Citostress of keuzestress?

  18 november 2014
  Leiden de nieuwe regels bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs tot citostress of keuzestress in Amsterdam ?

  7818 keer bekeken

 • Nieuw: Westwijs huiswerkbegeleiding

  18 oktober 2014
  Westwijs biedt huiswerkbegeleiding in Amsterdam West. Westwijs wil huiswerkbegeleiding toegankelijk maken voor meer Amsterdamse ouders en leerlingen.

  3706 keer bekeken

 • OCO bezoekt ouders Krijtmolen

  1 oktober 2014
  Afgelopen dinsdag 23 september sprak OCO met ouders van de Krijtmolen in Amsterdam Noord over: ouderbijdrage, een goede directie, veiligheid en de medezeggenschapsraad.

  3055 keer bekeken

 • Ouderbetrokkenheid in Amsterdam

  20 september 2014
  Ouderbetrokkenheid is een samenwerking tussen ouders en school, doel is het verbeteren van de prestaties van het kind en het onderwijs.

  5034 keer bekeken

 • Nieuw in de Kernprocedure 2014-2015

  17 september 2014
  De Kernprocedure 2014-2015 is ingrijpend veranderd. Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

  9136 keer bekeken

 • Bijeenkomst ouderkring Passend Onderwijs

  12 juni 2014
  Verslag van de bijeenkomst op 2 juni 2014 van de Ouderkring passend onderwijs Amsterdam West met vragen van ouders en antwoorden van onderwijsprofessionals.

  4292 keer bekeken

 • Docent verliest tas met examens

  28 mei 2014
  21 vmbo-t-leerlingen van het HLW moeten hun examen wiskunde op dinsdag 17 juni 2014 overmaken omdat hun wiskunde examens zijn kwijtgeraakt.

  3731 keer bekeken

 • Scholenmarkt

  30 april 2014
  Jaarlijks maken zo'n 7.000 Amsterdamse leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die worden uitgeloot, is er de scholenmarkt.

  5381 keer bekeken

 • Trots op ouderbetrokkenheid op de Narcis-Querido

  28 april 2014
  Saloua en Fatima vinden het belangrijk dat niet steeds dezelfde ouders maar alle ouders op school betrokken zijn. Ze zijn er trots op dat dit op de Narcis-Queridoschool lukt.

  4290 keer bekeken

 • Snap je kind!

  26 november 2012
  De reeks 'Snap je kind!’, boekjes met uitleg over lesstof met speelse oefeningen voor thuis, helpt ouders betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind.

  3822 keer bekeken

 • Wat meet de entreetoets?

  2 juli 2010
  De entreetoets meet hoe vaardig uw kind is op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma: taal, rekenen en studievaardigheden.

  10379 keer bekeken

 • Bouwstenen, ervaringen met OCO in Amsterdam

  30 november 2009
  Ervaringen met betrekking tot de positie van ouders in het onderwijs vanuit de praktijk van OCO in Amsterdam, bijdrage aan symposiumbundel NVOR 2009.

  4859 keer bekeken

 • Vmbo-T

  13 augustus 2009

  4205 keer bekeken

 • WSNS

  13 augustus 2009

  2419 keer bekeken

 • 10 Aanvullende suggesties bij kernprocedure

  10 juni 2009
  10 verbetersuggesties voor de kernprocedure: o.a. verbeter advisering, toon flexibiliteit aanbod, geef realtime overzicht aanmeldingen, onderzoek matching

  2703 keer bekeken

 • Schaapman-vonnis

  25 mei 2009
  In Schaapman-vonnis oordeelde rechter dat schoolbestuur bijleskosten moest vergoeden voor wegwerken van leerachterstand door onvoldoende onderwijsaanbod.

  6702 keer bekeken

 • Terugblik op de SIBA-crisis

  10 juli 2007
  De belangrijkste gebeurtenissen in de SIBA-crisis op een rij, vanaf zomer 2007 terug in de tijd tot de oprichting van de stichting islamitische basisscholen Amsterdam (SIBA) in 1989.

  2424 keer bekeken

 • OKC

  21 januari 2007

  2659 keer bekeken

 • BOSK

  17 december 2006

  2997 keer bekeken

 • Balans

  17 december 2006

  3156 keer bekeken

 • LAKS

  17 december 2006

  4250 keer bekeken

 • FOSS

  17 december 2006

  5250 keer bekeken

 • TIISKV

  15 december 2006

  2642 keer bekeken

 • RMC

  3 december 2006

  3662 keer bekeken

 • Stage

  3 december 2006

  2496 keer bekeken

 • Mentor

  3 december 2006

  2484 keer bekeken

 • ROC

  3 december 2006

  3124 keer bekeken

 • Vmbo-K

  29 november 2006

  3823 keer bekeken

 • Vmbo-B

  29 november 2006

  3986 keer bekeken

 • Vmbo-G

  29 november 2006

  5693 keer bekeken