Blog

Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO.Toon alle artikelen
 • Open dagen op het mbo in Amsterdam

  Overzicht van open dagen op het MBO in Amsterdam. Informeer op de open dagen ook naar de verplichte intake-activiteiten en vraag om een studiekeuzeadvies.
 • Schoolkeuze? Lees de Scholengids!

  De Scholengids helpt Amsterdamse ouders en leerlingen bij het maken van een schoolkeuze bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
 • Wat meet de entreetoets?

  De entreetoets meet hoe vaardig uw kind is op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma: taal, rekenen en studievaardigheden.
 • Het ene vwo is het andere niet

  Achtstegroepers in Amsterdam die zich oriënteren op het vwo merken dat er flinke verschillen zijn tussen scholen. Wanneer past zo'n school bij jou: wel of geen gymnasium, welk profiel, concept of uitdaging?
 • Opvallend veel zeer zwakke basisscholen in Amsterdam

  In de landelijke lijst van 34 zeer zwakke scholen staan opvallend veel basisscholen uit Amsterdam. Vijf Amsterdamse basisscholen zijn recent bestempeld als zeer zwak, blijkt uit gegevens op de website van de Onderwijsinspectie.
 • Citostress of keuzestress?

  Leiden de nieuwe regels bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs tot citostress of keuzestress in Amsterdam ?
 • Schaapman-vonnis

  In Schaapman-vonnis oordeelde rechter dat schoolbestuur bijleskosten moest vergoeden voor wegwerken van leerachterstand door onvoldoende onderwijsaanbod.
 • Petitie voor matching

  Een nieuwe groep ouders spreekt zich uit over de lotingsproblematiek en pleit voor verbetering van de matching in plaats van herinvoering van de loting.
 • Enquête voorkeurscholen

  Enquête naar de echte voorkeursscholen van ouders in Amsterdam en hoe het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid de basisschoolkeuze beïnvloedt.
 • Kort geding over matching

  Namens 20 ouders heeft advocate Esther Sprenkeling de OSVO en de gemeente Amsterdam gedagvaard. 23 juni 2015 14.00 uur dient het kort geding over matching.
 • Passend onderwijs en corona

  Ouders van chronisch zieke kinderen beslissen of het veilig is weer naar school te gaan na overleg met de behandelend arts. Maak afspraken over afstandsonderwijs als kinderen langdurig niet naar school kunnen.
 • Rookgedrag van leerlingen

  rookgedrag van leerlingen wordt bepaald door de invloed van leeftijdsgenoten en ze moeten les krijgen in een veilige, gezonde en rookvrije schoolomgeving
 • Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

  In het Amsterdamse voortgezet onderwijs blijven jaarlijks meer dan 2.500 leerlingen zitten. Het merendeel van de Amsterdamse vo-scholen zit nog ver boven het streefpercentage van 3,8% zittenblijvers. Scholen, besturen, gemeente en ouders moet het zittenblijversprobleem samen oplossen.
 • Scholenmarkt

  Jaarlijks maken zo'n 7.000 Amsterdamse leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die worden uitgeloot, is er de scholenmarkt.
 • Transparantie over kindplaatsen

  Het stedelijk toelatingsbeleid moet transparant zijn, ouders moeten weten hoeveel kindplaatsen er zijn op een school. Een eerste inventarisatie.
 • Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

  Er is bij ouders onvoldoende duidelijkheid over de extra ondersteuning die er beschikbaar is voor leerlingen in het regulier onderwijs in Amsterdam. Dit is de conclusie die OCO trekt op basis van de analyse van de 209 dossiers over passend onderwijs die we het afgelopen schooljaar behandelden.
 • Ouderbetrokkenheid in Amsterdam

  Ouderbetrokkenheid is een samenwerking tussen ouders en school, doel is het verbeteren van de prestaties van het kind en het onderwijs.
 • Waarom melk drinken op school?

  Melk drinken op school is een gewoonte die in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstond. Tegenwoordig is schoolmelk een wereldproduct.
 • Ongezonde schoolomgeving

  Leerlingen imiteren elkaars eetgedrag en dat kan in een ongezonde schoolomgeving al snel slecht uitpakken, zeker met een mobiele frietkraam voor de school.
 • ’OCO bewijst weer nutteloze instelling te zijn’

  Wij zijn van mening dat het OCO een nutteloze instelling is en voelen ons in deze opvatting gesteund door de werkwijze van deze consumentenorganisatie richting haar opdrachtgever, de gemeenteraad – Diane Middelkoop en Herbert de Bruine
 • Twee vakken per dag

  Indrukken van bezoekende leerlingen op de open avond van het Caland 2 in Nieuw-West, een school met twee vakken per dag, vier uur per vak en met iPads.
 • Werken met de natuur

  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van het Wellantcollege Linnaeus, waar de landbouw en de natuur centraal staan.
 • Snap je kind!

  De reeks 'Snap je kind!’, boekjes met uitleg over lesstof met speelse oefeningen voor thuis, helpt ouders betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind.
 • Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

  Examenkandidaten horen vanaf 13 juni of ze geslaagd of gezakt zijn voor het eerste tijdvak. De examens waren al nagekeken, maar de examenuitslag liet nog even op zich wachten tot de normering per examenvak werd vastgesteld.
 • Nieuw: Westwijs huiswerkbegeleiding

  Westwijs biedt huiswerkbegeleiding in Amsterdam West. Westwijs wil huiswerkbegeleiding toegankelijk maken voor meer Amsterdamse ouders en leerlingen.
 • Docent verliest tas met examens

  21 vmbo-t-leerlingen van het HLW moeten hun examen wiskunde op dinsdag 17 juni 2014 overmaken omdat hun wiskunde examens zijn kwijtgeraakt.
 • Is schoolmelk gezond?

  Moeten kinderen 3 glazen melk drinken per dag en is het (daarom) schoolmelk gezond? 1 of 2 porties zuivel per dag is prima en voor wie wil zijn plantaardige alternatieven beschikbaar.
 • Een rookvrij schoolterrein

  Ouders kunnen actie ondernemen en samen met de school en haar leerlingen zorgen voor een rookvrij schoolterrein.
 • Oog voor verliezers loting

  Inspreeknotitie over matching: Leg vooraf goed uit hoe nadelen van het lotingsalgoritme opgevangen worden, wat heeft de stad verliezers te bieden?
 • Meewerken aan de school

  Loeka Oostra bezocht voor OCO een open avond van de nieuwe humanistische school de Amsterdamse Mavo.
 • De transitie bij ROC TOP

  ROC TOP sluit met gepersonaliseerd leren aan op de arbeidsmarkt en vormt vier campussen om het onderwijs toekomstbestendig te maken.
 • OCO bezoekt ouders Krijtmolen

  Afgelopen dinsdag 23 september sprak OCO met ouders van de Krijtmolen in Amsterdam Noord over: ouderbijdrage, een goede directie, veiligheid en de medezeggenschapsraad.
 • Incubator Onze Nieuwe School

  De overgebleven vijftien Amsterdamse schoolplannen van 'Onze Nieuwe School worden tot december 2015 begeleid door Kennisland in het uitwerken van hun plan.
 • Negeren op eigen risico

  De UvA probeert na de ontruiming van het Bungehuis de publicitaire schade te herstellen, maar komt dat nog goed of zijn er diepere oorzaken voor de studentenprotesten?
 • Wanneer past passend onderwijs?

  Op de informatiebijeenkomst 'Meepraten over passend onderwijs', georganiseerd door OCO, Jeugdplatform Amsterdam en Ieder(in) op 24 september 2018 gingen 55 ouders, leerlingen en professionals uit onderwijs en zorg hierover met elkaar in gesprek over passend onderwijs.
 • Terugblik op de SIBA-crisis

  De belangrijkste gebeurtenissen in de SIBA-crisis op een rij, vanaf zomer 2007 terug in de tijd tot de oprichting van de stichting islamitische basisscholen Amsterdam (SIBA) in 1989.
 • Dossiers over passend onderwijs bij OCO

  In schooljaar 2020-2021 behandelde OCO 200 dossiers op het terrein van passend onderwijs. De meeste vragen gingen over basisonderwijs en over (de overstap naar) speciaal onderwijs. Veel vragen gingen over leerlingen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening. Het aantal dossiers over hoogbegaafde leerlingen nam toe ten opzichte van 2019. De grootste groep dossiers ging over de vraag welke ondersteuning een leerling van school kan verwachten.
 • Stel je kandidaat voor de Ondersteuningsplanraad

  De ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband passend onderwijs voor het Amsterdamse voortgezet onderwijs heeft momenteel 13 vacatures voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Je kunt je kandidaat stellen tot 22 mei.