Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam & Diemen

Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen beantwoordt vragen van ouders

Ouders hebben soms vragen over het onderwijs van hun kind. Voor hen is er vanaf komend schooljaar, 2023-2024 het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen.

Ouders kunnen het Oudersteunpunt bellen met vragen over passend onderwijs, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor hun kind op school mogelijk is
  • hoe zij en hun kind een goede school kunnen kiezen, ook als hun kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

Waarom een oudersteunpunt?

Bij de evaluatie van passend onderwijs bleek dat veel ouders niet goed weten waar ze met die hun vragen terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Daarom krijgen hebben alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs de opdracht een oudersteunpunt op te zetten.

OCO: partner van de samenwerkingsverbanden

In Amsterdam hebben de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs de handen ineengeslagen en OCO gevraagd om het Oudersteunpunt te ontwikkelen en uit te voeren. OCO is een onafhankelijke organisatie met veel kennis en ervaring over de manier waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen georganiseerd is. Ouders, leerlingen en mbo-studenten kunnen ook bij OCO terecht voor informatie over bijvoorbeeld leerplicht en overstappen naar een andere school. Via de helpdesk, en tijdens de spreekuren van OCO in de stad.

Op de hoogte blijven?

Op 6 oktober om 19.00 gaan medewerkers van het oudersteunpunt in gesprek met ouders, onderwijsprofessionals en de samenwerkingsverbanden over het steunpunt en passend onderwijs in de OBA Bijlmerplein. U kunt de uitnodiging hier lezen en doorsturen aan andere ouders of collega’s. Aanmelden kan op info@oudersteunpunt020.nl