Middelbaar beroepsonderwijs

Na het vmbo stromen leerlingen door naar het mbo. Het mbo wordt op 4 niveau’s aangeboden, met een beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg (bol of bbl).

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Help, ik vind geen stageplek!

Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?

Toelatingsrecht mbo? Keuzerecht van student!

Schoolkosten in het mbo

Oneens met het bindend studieadvies in het mbo? (BSA)

Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?

Heb ik recht op een studentenreisproduct? (OV-jaarkaart)

Wat is een entreeopleiding?

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Dimensies voor het vak burgerschap? Verplicht!

Wat is burgerschap in het mbo?

Herkansing? Dit moet je weten!

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Wat zijn keuzedelen in het mbo?

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies (BSA)?

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Wat is lumpsumfinanciering in het mbo?

Wat betekent de energietransitie in het mbo?

Wat is cultuurbeleid in het mbo?

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in het mbo

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies als ik niet de kans heb gekregen mijn cijfers te verbeteren?

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies vanwege persoonlijke omstandigheden?