Middelbaar beroepsonderwijs

Na het vmbo stromen leerlingen door naar het mbo. Het mbo wordt op vier niveau’s aangeboden, in een beroepsopleidende (bol) of beroepsbegeleidende (bbl) leerweg.

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?

Help, ik vind geen stageplek!

Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?

Toelatingsrecht mbo? Keuzerecht van student!

Oneens met het bindend studieadvies in het mbo? (BSA)

Schoolkosten in het mbo

Wat zijn voortijdig schoolverlaters? (VSV)

Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Heb ik recht op een studentenreisproduct? (OV-jaarkaart)

Wat is een entreeopleiding?

Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Wat is burgerschap in het mbo?

Herkansing? Dit moet je weten!

Wat zijn keuzedelen in het mbo?

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies (BSA)?

Wat is lumpsumfinanciering in het mbo?

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Wat betekent de energietransitie in het mbo?

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in het mbo

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies vanwege persoonlijke omstandigheden?

Coronacrisis op het mbo, hoe zit het met je financiën en waar heb je recht op?

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies als ik niet de kans heb gekregen mijn cijfers te verbeteren?