Middelbaar beroepsonderwijs

Na het vmbo stromen leerlingen door naar het mbo. Het mbo wordt op vier niveau’s aangeboden, in een beroepsopleidende (bol) of beroepsbegeleidende (bbl) leerweg.

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?

Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Help, ik vind geen stageplek!

Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?

Toelatingsrecht mbo? Keuzerecht van student!

Oneens met het bindend studieadvies in het mbo? (BSA)

Schoolkosten in het mbo

Wat zijn voortijdig schoolverlaters? (VSV)

Wat is een entreeopleiding?

Heb ik recht op een studentenreisproduct? (OV-jaarkaart)

Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Herkansing? Dit moet je weten!

Wat is burgerschap in het mbo?

Wat zijn keuzedelen in het mbo?

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies (BSA)?

Wat is lumpsumfinanciering in het mbo?

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Wat betekent de energietransitie in het mbo?

Coronacrisis op het mbo, hoe zit het met je financiën en waar heb je recht op?

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in het mbo

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies vanwege persoonlijke omstandigheden?

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies als ik niet de kans heb gekregen mijn cijfers te verbeteren?