Leerlingdossier

In het leerlingdossier staan alle gegevens die de school verwerkt over een leerling. Ouders hebben het recht om dit leerlingdossier in te zien.Inzagerecht


Onderwijsgegevens


OKI-doc en onderwijskundig rapport


Eisen