Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Onderwijswetten

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Ik ben geschorst van school, help!

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Aansprakelijkheid school

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Wat is leerplicht?

Samenvatting leerplichtwet

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Leerplichtambtenaar

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Wat is het recht op onderwijs?

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Aanmelding van nieuwkomers op school

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

De regels voor een schorsing van school

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Onderwijsrecht in het kort

Leerachterstand

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Onderwijsinspectie

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Schade door studievertraging

Volledige vrijstelling leerplicht

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Informatieplicht leerlinggegevens

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Klacht over basisschool

Verwijdering van de basisschool

Wat is onderwijstijd?

Sociale veiligheid op school

Kleding op school

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Onderwijskwaliteit

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Heb ik als scholier recht op een tegemoetkoming voor de schoolkosten?

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Informatierecht

Welke opvanggroepen voor nieuwkomers zijn er in Amsterdam?

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Seksuele intimidatie