Leerplicht

De leerplicht beschermt het leerrecht van het kind, door een inschrijvingsplicht en bezoekplicht.Leerplichtige leeftijd


Kwalificatieplicht en VSV


Inschrijvingsplicht

 • Samenvatting leerplichtwet

  De leerplichtwet stelt schoolgaan verplicht. In dit artikel is de leerplichtwet voor u samengevat.

 • Wat is leerplicht?

  In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen tussen 5 en 16 jaar. Zonder startkwalificatie moet je tot je 18e jaar naar school.

 • Wat is het recht op onderwijs?

  Het recht op onderwijs in Nederland houdt in dat ouders hun kind naar school brengen. De overheid bekostigd scholen om leerlingen goed onderwijs te geven.


Vrijstelling

 • Volledige vrijstelling leerplicht

  Volledige vrijstelling leerplicht is mogelijk op lichamelijke, psychische of levensbeschouwelijke gronden en in verband met inschrijving in het buitenland.


Verlof


Maatwerk

 • Wat is thuisonderwijs?

  Thuisonderwijs is geen bij wet erkende vorm van onderwijs. Thuisonderwijs en afstandsonderwijs zijn termen die daarom vaak door elkaar worden gebruikt.

 • Minder uren naar school, mag dat?

  Vanaf 1 augustus 2018 zijn er meer mogelijkheden voor vermindering van de onderwijstijd voor leerlingen die vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig naar school kunnen. School kan, met instemming van ouders, een aanvraag hiervoor indienen bij de onderwijsinspectie.


Thuiszitten


Leerplichtambtenaar


Leerplichtsanctie