Bronnen over Amsterdamse scholen elders

Onderwijsinspectie
Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft. Op de site van de onderwijsinspectie kunnen inspectierapporten en voor het voortgezet onderwijs ook opbrengstenkaarten worden ingezien.

Scholen op de Kaart
Landelijke website waarop scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs eigen gegevens tonen in combinatie met open data. De website is ook bekend onder de naam 'Vensters voor Verantwoording'. Opdrachtgevers zijn de PO-Raad en VO-Raad, uitvoerder is Kennisnet.

Schoolwijzer Amsterdam
De schoolwijzer op de website van Gemeente Amsterdam, met o.a. afstand tot huisadres.

voschoolkeuze020.nl
De officiƫle website van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen voortgezet onderwijs), met de inhoud van de Amsterdamse Keuzegids VO in digitale vorm plus veelgestelde vragen over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

10.000scholen.nl
10.000scholen.nl helpt ouders bij het vinden en vergelijken van scholen. De website maakt voor de vergelijkingen (van maximaal 4 scholen) gebruik van gegevens van de overheid over leerlingen en medewerkers.

Specials


MBO-opleidingenzoeker

Vul je vooropleiding in en zie welke mbo-opleidingen door Amsterdamse mbo-instellingen worden aangeboden.


Rendement gewichtenleerlingen

Onderwijsachterstanden zijn er om weg te werken: Welke scholen scoren met het schoolgemiddelde van hun gewichtenleerlingen rond het landelijke gemiddelde van 535 op de Eindtoets en welke scholen blijven daaronder?


Onderwijsconcepten basisonderwijs

Amsterdamse basisscholen op de kaart naar onderwijsconcept (montessori, dalton, etc.)


Resultaten matching 2017

Filterbare en sorteerbare tabel met de resultaten van de matching in 2017. Capaciteit, voorkeuren, plaatsingen en uitlotingen worden weergegeven per school en onderwijssoort.