Alle amsterdamse scholen

Bronnen over Amsterdamse scholen elders

Onderwijsinspectie
Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft. Op de site van de onderwijsinspectie kunnen inspectierapporten en voor het voortgezet onderwijs ook opbrengstenkaarten worden ingezien.

voschoolkeuze020.nl
De officiƫle website van de OSVO (overlegorgaan schoolbesturen voortgezet onderwijs), met de inhoud van de Amsterdamse Keuzegids VO in digitale vorm plus veelgestelde vragen over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Schoolwijzer Amsterdam
De schoolwijzer op de website van Gemeente Amsterdam, met o.a. afstand tot huisadres.

Scholen op de Kaart
Landelijke website waarop scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs eigen gegevens tonen in combinatie met open data. De website is ook bekend onder de naam 'Vensters voor Verantwoording'. Opdrachtgevers zijn de PO-Raad en VO-Raad, uitvoerder is Kennisnet.

Specials


Rendement gewichtenleerlingen

Onderwijsachterstanden zijn er om weg te werken: Welke scholen scoren met het schoolgemiddelde van hun gewichtenleerlingen rond het landelijke gemiddelde van 535 op de Eindtoets en welke scholen blijven daaronder?


Resultaten matching 2017

Filterbare en sorteerbare tabel met de resultaten van de matching in 2017. Capaciteit, voorkeuren, plaatsingen en uitlotingen worden weergegeven per school en onderwijssoort.


Onderwijsconcepten basisonderwijs

Amsterdamse basisscholen op de kaart naar onderwijsconcept (montessori, dalton, etc.)