Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.Toon alle artikelen