Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.


 • OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

  Ruim 120 deelnemers volgden op 26 januari de online bijeenkomst over het ouder- en jeugdsteunpunt bij ieder samenwerkingsverband voor OPR-en.


 • Informatierecht


  Initiatiefrecht

  • Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

   Jaarlijks blijven veel leerlingen zitten, vooral in het voortgezet onderwijs. De verschillen onder scholen zijn groot. Wat niet veel mensen weten is dat de MR ook meepraat over zittenblijven.


  Raadpleging ouders


  Raden


  Statuut en reglement


  Verkiezingen

  • Verkiezingen voor de MR

   Bij verkiezingen van de MR worden de leden gekozen 'uit en door' personeelsleden, ouders en (in het VO) leerlingen van de school.


  Faciliteiten en geschillen

  • Vergoeding voor MR-werk

   Naast vergaderen brengt MR-werk ook veel voorbereiding met zich mee. Hoe zit het eigenlijk met een vergoeding voor MR-werk?

  • Geschillen medezeggenschap

   De Landelijke Commissie voor Geschillen Wms beslist over geschillen medezeggenschap. De MR en GMR kan bij de Ondernemingskamer naleven van de Wms vorderen.


  Openheid en overleg


  Instemmingsrecht


  Medezeggenschap op scholen uitgebreide informatie