Over deze website

Geplaatst door OCO op 2 september 2015

OCO gebruikt cookies

In verband met het letterype op deze website wordt een ‘functionele cookie’ van Adobe Typekit geplaatst. OCO gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren, hiervoor plaatst Google cookies.

Schoolgegevens als open data

OCO is voorstander van open data, de door OCO verzamelde gegevens over het  onderwijs in Amsterdam kunnen worden hergebruikt, bronvermelding wordt gewaardeerd en eventuele bewerking van de door OCO verzamelde data dient te worden omschreven.

Overnemen teksten toegestaan met bronvermelding

Artikelen van OCO-medewerkers op deze internetsite mogen worden overgenomen – verveelvoudigd of openbaargemaakt – onder duidelijke vermelding van de bron (bij voorkeur met een link naar www.onderwijsconsument.nl) en afschrift aan OCO op info@onderwijsconsument.nl. Artikelen van andere auteurs kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen. Zie voor een overzicht van de OCO-medewerkers de pagina over het OCO team.

Overnemen fotografie niet toegestaan

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCO. Deze bepaling geldt ook voor illustraties en infographics van OCO.

Afgebeelde personen

OCO geeft stem aan Amsterdamse ouders en leerlingen en wil daar ook graag gezichten bij tonen waar bezoekers zich mee kunnen identificeren. In principe wordt afgebeelde personen toestemming gevraagd voor een foto (behalve bij drukbezochte openbare bijeenkomsten of nieuwsfeiten). Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie van een foto door OCO laat dat ons dan weten via info@onderwijsconsument.nl, dan wordt de foto zo spoedig mogelijk verwijderd.

Bouwers website

Deze website is gebouwd door MV in Rotterdam en Islands of Meaning in Haarlem. De website maakt gebruik van WordPress (met uitzondering van het gedeelte met informatie over scholen in Amsterdam). De inhoud van de site is het werk van het team van OCO.

Indeling website

Het menu van de website kent vier (hoofd)onderdelen: Vraag en antwoord, Blog, Scholen en Invloed. Bij de vragen en antwoorden staan de meest bekeken berichten bovenaan, blogberichten worden chronologisch gepresenteerd. De informatie over scholen bevat schoolgegevens van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op termijn wordt deze info uitgebreid met schoolgegevens uit meer onderwijssectoren binnen Amsterdam, ook wordt gewerkt aan informatie over de schoolbesturen. De berichten onder de navigatieknop Invloed geven een beeld van actieve ouders die invloed uitoefenen op de school of op het onderwijsbeleid, sommige van deze berichten bieden de mogelijkheid om te reageren.

Categorieën

Om berichten te kunnen ordenen biedt WordPress categorieën en tags aan. Op deze website worden de categorieën gebruikt voor de blogberichten en om binnen ‘Vraag en antwoord’ de informatie op te delen per onderwijssector en enkele veelgevraagde thema’s: VVE, Basisonderwijs, Cito en schoolkeuze na de basisschool, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Passend onderwijs, Rechten en plichten. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in deze (hoofd)categorieën.

Subcategorieën

Om het aantal berichten per categorie overzichtelijk te houden is de rest van de beschikbare informatie verdeeld over subcategorieën, iedere categorie heeft een subcategorie met uitgebreide informatie. Berichten uit de subcategorieën verschijnen via zoekopdrachten in de zoekbalk of als gerelateerde content. Wie nieuwsgierig is wat precies in de subcategorieën staat kan bijvoorbeeld kijken op https://www.onderwijsconsument.nl/categorie/leeftijd-basisonderwijs-uitgebreide-informatie/.

Tags en gerelateerde content

De pagina’s met vragen en antwoorden en blogberichten bevatten tags (sleutelwoorden) die onderaan de leestekst zijn geplaatst als rode links. Een klik op een tag levert een overzicht op van alle berichten die de betreffende tag bevatten, daarbij worden zowel de vragen en anwoorden als de blogberichten met de betreffende tag getoond. Deze website gebruikt de WordPress-plugin YARPP voor het tonen van gerelateerde content. Op basis van titel, categorie, inhoud en vooral van tags wordt een lijst gerelateerde berichten getoond in het gekleurde vlak rechts op de pagina. Om goede resultaten te kunnen tonen als gerelateerde content is voor iedere categorie ook een equivalent als tag nodig:

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie