Raadgevers

Platform voor medezeggenschap

Leren van elkaar

Goede scholen met goed onderwijs voor alle kinderen in Amsterdam. De medezeggenschapsraad (MR) is daar een belangrijke factor in. Elk jaar opnieuw pakken ouders enthousiast een rol in de medezeggenschap van hun school of stichting. Soms blijkt de praktijk weerbarstig. Raadgevers is een platform voor Amsterdamse ouders in de MR, met informatie en advies uit de praktijk. Klik hier voor de achtergrond bij dit project.

Wat doen we?

Centraal staan de praktijkverhalen, die aan bod komen in interviews met actieve raadsleden en in de themabijeenkomsten die we organiseren. In een reeks van eigen blogs tekenen we rode draden op uit alle verhalen en delen eigen inzichten, tips en tricks. Ook doen we verslag van interessante onderzoeken en beantwoorden we praktische vragen.

Wil je op de hoogte blijven van Raadgevers nieuws en activiteiten? Meld je aan via onderstaande knop

Aanmelden
Interviews

Raadsleden aan het woord

Elk verhaal is anders, elk verhaal is interessant, daar zijn we van overtuigd. Want wat effectief handelen is in de medezeggenschap niet altijd vastomlijnd. Er is niet één ideale aanpak. Elke case is anders, elk raadslid is anders. Wat effectief is leer je vooral door te doen. En je kunt leren van anderen die dit werk ook doen.