Vereniging School der Evangelische Broedergemeenten Amsterdam

Kortvoort 61C
1104 NA Amsterdam
(020) 695 71 78
www.crescendo-school.nl/index.php?id=3298

denominatie Evangelische broedergemeenschap (EBG)
bestuurders niet vermeld op de bestuurswebsite
toezichthouders niet vermeld op de bestuurswebsite
leden gmr niet vermeld op de bestuurswebsite
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad
Postbus 694
2270 AR Voorburg
(070) 386 16 97
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

jaarverslagen